نمایه سازی مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در پایگاه CIVILICA.com

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید . اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار  30 آبان ماه 1392 توسط انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه و با حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان – دانشکده فنی و حرفه ای شهید مفتح همدان برگزار گردید. در این کنفرانس 489عنوان مقاله تخصصی شامل 6852  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
 بررسي ديدگاه بازيدكنندگان امام زاده سيد سلطان محمد درباره امكانات ارايه شده به زوار
 بررسي توانمنديهاي علم جغرافيا و علل عملكرد ضعيف آن در جذب توريسم در ايران
 گردشگري شهري و تاثير آن بر توسعه شهر
 ارزيابي فرصت ها و چالش هاي گردشگري شهر توريستي هير با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي
 بخش بندي بازارهاي تجاري_گردشگري شهر مشهد
 تاملي بر فضاي سبز شهرهاي خشك و بياباني با تاكيد بر شهر زابل
 بررسي نقش گردشگري مذهبي بر توسعه شهري (مطالعه موردي: امامزاده عباس ساري)
 گردشگري روستايي و نقش آن درتوسعه روستايي
 بررسي ويژگي هاي گردشگري ژئوتوريسم استان سيستان و بلوچستان
 پتانسيل هاي گردشگري تالاب گاوخوني، قابليت ها و تنگناها
 بررسي مطلوبيت فضاهاي اوقات فراغت از منظر توسعه پايدار شهرهاي جديد (شهرجديد هشتگرد)
 ارزيابي اقليم گردشگري شهر دزفول با استفاده از شاخص TCI
 تحليلي بر كاربردهاي مديريتي مدل هاي رويشي جنگل
 ارزيابي ميزان دقت روش هاي مختلف درون يابي در تهيه نقشه ميزان بارش (مطالعه موردي: شهرستان خرم آباد)
 بررسي ويژگيهاي جغرافيايي و معماري مكان هاي گردشگري تاريخي (نمونه موردي حمام محمود آباد)
 توريسم مذهبي، رهيافتي در جهت نيل به توسعه ي پايدار شهر هاي اسلامي
 بررسي تاثيرات اقتصادي جذب گردشگر توسط امام زاده ها بر جامعه بومي ( نمومه موردي: امام زاده عبدالله آمل، مازندران)
 سنجش آثار اقتصادي، فرهنگي و زيست محيط گردشگري ساحلي در مازندران (نمونه موردي: ساحل شهرستان نور
 بررسي و ارزيابي زمينه هاي توسعه گردشگري شهري در شهرستان نور با بهره گيري از الگوي تحليلي اسپرمن (SPearmans)
 رويكرد هاي گردشگري شهري پايدار : چالش ها و راهكارها
 گردشگري الكترونيكي رويكردي در استان بهبود مديريت و رشد توسعه اقتصادي
 طراحي نرم افزار اقليم گردشگري ايران (اگا) جهت محاسبه شاخص اقليم گردشگري(TCI)
 گردشگري روستايي : اثرات، پيامدها و رويكردهاي توسعه آن
 گونه شناسي مسكن روستايي استان خوزستان
 اكوتوريسم و توسعه پايدار
 شهرستان خاش قطب گردشگري استان سيستان و بلوچستان با تاكيد بر روستاي تمين
 بررسي تطبيقي تاريخي و جغرافيايي پيدايش شهر كرمان با نگرش بر سير تحول و گسترش هسته هاي اوليه شهري
 نقش گردشگري روستايي در توسعه اقتصادي روستاها
 تحليل اثرات گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: روستاي پشت قلعه شهرستان آبدانان
 نوزايي مراكز شهرهاي ايراني با رويكرد به گردشگري شهري
 توان سنجي گردشگري شهرستان دماوند
 مروري بر مفاهيم و تئوري هاي رقابت پذيري و تبيين وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري ايران
 توريسم سلامت (با تاكيد بر بهره برداري از غار نمكي نمكدان قشم)
 امكان سنجي توسعه گردشگري ورزشي در شهر همدان با تاكيد بر ورزشهاي كوهستاني
 معرفي برخي جاذبه ها و پتانسيل اكوتوريسمي شهر ري
 مطالعه اقليم گردشگري فيروزكوه با استفاده از شاخص هاي الگوي Rayman
 تفسير سينوپتيكي گرد و غبار بي سابقه در مناطق گردشگري شمال ايران در فروردين 1390
 ارزيابي تاثير فصلي بودن گردشگري بر امنيت شغلي منابع انساني در اين صنعت
 بررسي اثرات گسترش گردشگري خانه هاي دوم (ويلا سازي) و پيامدهاي اجتماعي – اقتصادي و كالبدي آن در توسعه روستايي ( نمونه موردي: روستاي گجوت –شهرستان ماكو)
 نقش توسعه پايدار روستايي در توسعه ملي و توسعه پايدار
 بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه پايدار گزدشگري روستايي در منطقه اورامانات كرمانشاه
 سنجش تاثيرات توسعه گردشگري در محدوده تالاب ها (مطالعه موردي: تالاب هاي شهرستان نقده در استان آذربايجان غربي)
 رتبه بندي عوامل موثر بر جذب گردشگران اماكن تاريخي با تكنيك AHP فازي (مطالعه موردي : شهر يزد)
 نمادهاي شهري و نقش آنها در تقويت گردشگري شهري( شهر كرمانشاه)
 جاذبه هاي مذهبي فومنات (فومن ، صومعه سرا، شفت)
 تقويم اقليم گردشگري و آسايش گردشگر مطالعه موردي: شهرهاي اردبيل، ايلام، شهركرد و قم
 كاربرد شاخص هاي اقليم گردشگري و طراحي اقليمي در ارزيابي پتانسيل اقليمي سواحل شمالي ايران
 بررسي توانهاي محيطي گردشگري شهر پره سر در شهرستان تالش با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي در جهت توسعه گردشگري روستايي
 نقش اماكن متبركه در توسعه صنعت گردشگري مذهبي ( مطالعه موردي: امامزاده شاهچراغ – شهر شيرااز
 برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه اقتصادي منطقه گردشگري در جهت توسعه اقتصادي منطقه گردشگران كندوان
 تحليل و بررسي رويكرد هاي ساكنين بومي منطقه ميزبان با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي به اثرات اجتماعي صنعت گردشگري
 گردشگري و توسعه گردشگري روستايي
 بررسي آثاراقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي توسعه گردشگري در سكونت گاههاي روستايي از ديدگاه جامعه ميزبان (مطالعه موردي دهستان باراندوز- شهرستان اروميه)
 نقش كشاورزي در توسعه پايدار اقتصادي با تاكيد بر محصول پسته نمونه موردي: غرب و جنوب غربي استان خراسان رضوي
 ارائه راهكارهايي در جهت توسعه گردشگري ادبي شهر همدان
 بررسي اهميت مجموعه تاريخي – فرهنگي گنج نامه همدان در جذب گردشگران
 اثرات جهانگردي بر فرهنگ جامعه ي ميزبان
 بررسي عوامل موثر بر توسعه جارو بافي در امير كلا بر اساس تكنيك SWOT
 گردشگري فيلم و تاثير آن بر ترويج گردشگري ادبي
 بررسي و تحليل نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري با تاكيد بر شهر ماكو
 جاذبه هاي گردشگري روستاي نصفي از توابع دهستان رحمت آباد رودبار با تاكيد بر آثار تپه مارليك
 بررسي ظرفيت هاي توسعه گردشگري در شهرستان نوشهر
 پتانسيل گردشگري تلخ در ايران
 بررسي نقش و تاثير فناوري اطلاعات در توسعه گردشگري در مناطق آزاد نمونه موردي: منطقه آزاد ماكو
 بررسي شرايط بيوكليماتوريسم شهر سوسنگرد با استفاده از (شاخص هاي ترجونگ، دماي موثر، بيكر)
 بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري سالانه در شهر شيراز با شاخص TCI
 تحليل عملكرد متقابل صنعت گردشگري و صنعت حمل و نقل در پيشبرد اهداف توسعه كشورها
 ارزيابي شرايط اقليمي – گردشگري شهر ياسوج با استفاده از شاخص (TCI)
 تحليل سينوپتيكي رابطه دما با ارتفاع و طول و عرض جغرافيايي به منظور ارزيابي تاثير آن در صنعت گردشگري در استان آذربايجان شرقي
 ارزيابي اقليم گردشگري استان آذربايجان غربي با استفاده از شاخص TCI و پهنه بندي آن در GIS
 بررسي ابعاد توسعه پايدار در گردشگري شهر همدان
 نقش توريسم در افزايش اثرات مخرب زيست محيطي پلاژهاي ساحلي و ارائه راهكارهاي كاهش آلودگي سواحل (مطالعه موردي: پلاژ ليدو شهرستان رامسر)
 گردشگري روستايي راهبردي مناسب براي توسعه پايدار مطالعه موردي روستاي پالنگان
 اكوتوريسم در كوير و بيابانهاي ايران
 اهميت اكوسيستم هاي آبي در صنعت اكوتوريسم (مطالعه موردي: درياچه زريبار)
 نقش صنعت گردشگري در توليد ملي و اشتغال
 نقش امنيت ملي بر صنعت جهانگردي و گردشگري
 نقش گردشگري در توسعه اقتصادي
 بررسي اثرات و پيامدهاي گردشگري بر محيط زيست استان گيلان
 اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار گردشگري شهري (مطالعه موردي شهر لاهيجان)
 بررسي كليماتوريسم شهر رشت در راستاي توسعه گردشگري
 بررسي پتانسيل جغرافياي طبيعي و اكوتوريسم استان گيلان در راستاي توسعه پايدار
 بررسي اثرات گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستا
 تاثير حس امنيت فضاهاي عمومي شهري بر صنعت گردشگري
 گردشگري روستايي، فرايندي نو در راستاي توسعه پايدار روستايي
 نقش گردشگري شهري در توسعه اقتصاد پايدار در شهر مهاباد
 گردشگري و نقش آن در كارآفريني و توسعه پايدار روستايي
 بررسي بيوسيستماتيكي و ميزان فراواني سوسمارها در مناطق مختلف تالاب بين المللي اميركلايه گيلان
 نقش صنعت توريسم در توسعه فرهنگي شهرستان خرم آباد
 مروري بر ابعاد، ظرفيت ها و ويژگي هاي گردشگري مذهبي و زيارتي در ايران
 ايجاد منطقه ي نمونه ي گردشگري روستايي (شمال شرقي قروه)
 گردشگري، دين و كشورهاي اسلامي: مطالعه موردي ايران
 صنعت گردشگري، آري اقتصاد نفتي، نه
 تاثير اقليم در فرايند توسعه گردشگري استان آذربايجان غربي
 روش هاي گسترش گردشگري در شهرهاي مرزي با توجه بر صنايع دستي
 سطح بندي شهرستان هاي استان آذربايجان شرقي بر اساس پتانسيل هاي گردشگري با استفاده از مدل AHP
 اكوتوريسم راهبردي براي مديريت مناطق حفاظت شده مورد مطالعه: اثر طبيعي ملي فسيلي مراغه
 بررسي نقش جاذبه هاي توريستي – اگرواكوتوريستي در توسعه روستايي (مطالعه موردي: بخش برزك شهرستان كاشان)
 نقش گردشگري و طبيعت گردي در توسعه اقتصادي استان آذربايجان غربي
 بررسي اثرات فرهنگي و اجتماعي حاصل از توسعه گردشگري و بررسي كدهاي اخلاقي گردشگري در شهرستان مشكين شهر
 تحليل پايداري گردشگري مذهبي در روستاهاي داراي امامزاده نمونه موردي: شهرستان مشهد
 ارزيابي قابليت هاي اقليم توريسم استان گيلان با بهره مندي از مدل هاي بهينه اقليمي
 توسعه گردشگري و احياي نقش زنان در اقتصاد روستايي (نمونه: روستاي آتشكده، شهرستان فيروزآباد)
 نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: روستاي خوشواش شهرستان آمل
 مروري بر ابعاد و اهميت مهمان نوازي اسلامي در گردشگري اسلامي
 بررسي منطقه نمونه گردشگري آبگرم هفت آباد از توابع شهرستان اروميه
 بررسي منطقه نمونه گردشگري كوهستان دالامپر از توابع شهرستان اروميه
 بررسي منطقه نمونه گردشگري شيخ معروف از توابع شهرستان نقده
 بررسي اهميت سد اكباتان در توسعه گردشگري همدان
 بررسي وضعيت توريسم شهري با استفاده از مدل سوات (مطالعه موردي: شيراز)
 گردشگري حلال، راهي جديد براي رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت
 گسترش و توسعه چشم اندازهاي گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي بوژان شهرستان نيشابور)
 بررسي ابعاد و نحوه سياست گذاري در صنعت گردشگري
 اثرات گردشگري در ناپايداري سكونتگاههاي روستايي با توجه بر محيط زيست مطالعه موردي: دهستان باراندوز، شهرستان اروميه
 نقش گردشگري در اشتغال زايي و توسعه (مطالعه موردي شهرستان رامهرمز)
 گردشگري و برنامه ريزي روستايي
 سنجش ديدگاه روستاييان در رابطه با نقش گردشگري در توسعه روستايي (روستاي آلوارس شهرستان سرعين)
 بررسي عوامل اثرگذار در توسعه پايدار گردشگري الكترونيكي در ايران
 بررسي آسايش اقليم گردشگري تالاب مارميشو براي توسعه گردشگري پايدار
 ارائه اصول و راهكارهاي طراحي جهت توسعه گردشگري پايدار در حاشيه ساحلي رودخانه مهاباد
 گردشگري و معماري
 تحليل پيامدهاي زيست محيطي توسعه گردشگري در شهرستان ماسال
 بررسي تنوع زيستي و پراكنش دوزيستان در تالاب بين المللي اميركلايه گيلان
 بررسي اثرات گردشگري فرهنگي در توسعه پايدار ايران
 باغ ايراني، موزه اي ارگانيك
 ضرورت ايجاد موزه دستبافته كرمان و توسعه گردشگري
 عوامل محيطي موثر بر نگهدارثي دستبافته در موزه (نور و رطوبت)
 بررسي كميت و كيفيت پسماند توليد شده در بيمارستان ولي عصر (عج) خرمشهر
 نگاهي به مطالعات گردشگري روستايي در ايران در يك رويكرد فراتحليل
 بررسي ويژگي هاي اكوتوريستي تالاب زريوار و عوامل تهديدكننده حيات آن
 نقش جاذبه هاي گردشگري در روند رشد اقتصادي و اشتغال زايي (نمونه موردي: شهر كلاردشت)
 جايگاه و نقش صنايع دستي در جذب گردشگري
 بررسي پتانسيل هاي گردشگري استان زنجان با استفاده از مدل SWOT
 تاثير فضاي سبز بر اكوتوريسم
 توانمنديهاي اكوتوريسم بيابان لوت
 بررسي و رتبه بندي موانع و تنگناها در توسعه صنعت گردشگري مذهبي در شهرستان مشهد
 تحليل و ارزيابي توان هاي محيطي و راهبردهاي توسعه اكوتوريسم مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگري شيروان دره سي
 اصول اخلاقي تجارت و جهانگردي: از ديدگاه خرد و كلان
 تحليل تطبيقي فضاهاي گذران اوقات فراغت در مناطق شهري كلانشهر رشت
 ارزيابي آثار گردشگري ساحلي در پايدار جمعيت سكونتگاههاي روستايي مستقر در دهستان هاي ساحلي استان گيلان
 بررسي تاثيرات اجتماعي صنعت گردشگري در توسعه پايدار (مطالعه موردي جزيره ابوموسي)
 ارزيابي اقليم آسايش گردشگري در استان گيلان با استفاده از شاخص دما – رطوبت تام (THI)
 ارزيابي و بررسي نقش توريسم بر توسعه پايدار شهرهاي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از مدل TOPSIS
 بررسي تاثير گردشگري بر وضعيت تغييرات جمعيتي و راهبردهاي توسعه روستايي در استان آذربايجان غربي (مطالعه موردي بخش انزل)
 گردشگري و تاثير اكوسيستمهاي آبي و تالابي بر آن (مطالعه موردي درياچه اروميه)
 تاثير گردشگري بر توسعه روستايي (مطالعه موردي روستاي پلنگان شهر كامياران)
 نقش توسعه پايدار در مديريت صحيح گردشگري ديني در جامعه ايران
 بررسي موانع توسعه گردشگري و ارائه راهكارهاي مناسب جذب گردشگر در شهرستان عجب شير
 بررسي نقش جشنواره هاي موسيقي در توسعه گردشگري ايران
 تحليلي بر ضرورت توسعه گردشگري شهري در شهرستان جيرفت به منظور توسعه پايدار
 برنامه ريزي گردشگري با درنظر گرفتن جنبه هاي اقتصادي توسعه پايدار
 ارزيابي اقليم گردشگري ايستگاههاي سينوپتيك منتخب شمال استان خوزستان بر اساس شاخص بيوكليمايي دماي موثر
 نقش گردشگري و توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي غار سهولان مهاباد)
 بررسي تاثير بهسازي شهري بر گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
 ارزيابي وضعيت گردشگري و تحليلي بر موانع و راهكارهاي گردشگري پايدار روستاهاي سيستان
 تحليل نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار و چالش هاي آن در ايران مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي
 تبيين فضايي و ارزيابي اقليم آسايش شمال شرق ايران با استفاده از بيوكليماتيك (TCI)
 برگزاري بازيهاي بومي، محلي و رونق صنعت گردشگري ورزشي
 بررسي وضعيت گردشگري ايران در مقايسه با چند كشور منتخب
 ارزيابي تاثير صنعت گردشگري بر ابعاد توسعه شهري پايدار (مطالعه موردي: شهر ساري)
 بازاريابي خلاق در جذب توريسم و گردشگري
 بررسي نقش گردشگري در توسعه اقتصادي شهر (مطالعه موردي: شهرستان زاهدان)
 شناسايي قابليت هاي گردشگري شهري بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردي: شهر درود نيشابور)
 توسعه گردشگري در مناطق بياباني با تاكيد بر توريسم ورزشي
 گردشگري راه حلي مناسب براي توسعه پايدار در تالاب ميانكاله
 عملكرد تپه هگمتانه در رشد گردشگري شهر همدان
 نقش گردشگري و توسعه پايدار روستايي
 تاثيرات گردشگري در توسعه روستا
 بررسي عوامل موثر بر توسعه پايدار گردشگري شهرستان سوادكوه
 استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات در جهت توسعه گردشگري الكترونيك
 بررسي تكنيك حل كردن آلاينده هاي خاك از طريق كنترل pH
 ارزيابي اثرات محيطي گردشگري روستايي در تنگه واشي با استفاده از مدل DPSIR
 نقش گردشگري روستايي در توسعه كارآفريني و تاثير آن بر توسعه پايدار روستايي
 شناسايي عوامل موثر بر توسعه و گسترش گردشگري ورزشي در بين زنان
 گردشگري روستايي با تاكيد بر فرهنگ قومي (مطالعه موردي: روستاي اورامان تخت – شهرستان سروآباد)
 احتمالات و دوره هاي بازگشت تر براي رشد گياه در استان خوزستان با زنجيره ي ماركوف در محيط GIS و تاثير آن در گردشگري
 نقش صنعت گردشگري در توسعه شهري پايدار
 ظرفيت هاي محيطي روستاهاي شهرستان پيرانشهر در توسعه صنعت گردشگري ورزشي
 بررسي نقش گردشگري در توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر قزوين
 بررسي ميزان تاثيرگذاري صنعت گردشگري بر افزايش رشد اقتصادي
 گردشگري روستايي راهي براي ارتقاء معيشت
 تبيين قابليت هاي ژئوتوريسمي گنبدهاي نمكي با تاكيد بر ايران
 نقش گردشگري در توسعه روستايي
 اثرات گردشگري در توسعه و برنامه ريزي پايدار روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: روستاي رمين، شهرستان چابهار)
 ژئوتوريسم و اثرات آن در توسعه اقتصادي استان سيستان و بلوچستان
 تاثير قصه هاي رضوي در آشنايي و ارتقاي ميزان علاقه مندي كودكان به سفر زيارتي و گردشگري مذهبي
 نقش مرقد مطهر هشتمين اختر تابناك شيعيان در گردشگري و آشتي فرهنگي مسلمانان
 جاذبه هاي گردشگري شهرستان نقده (مطالعه موردي تپه تاريخي حسنلو در روستاي حسنلو)
 تحليلي بر آسيب شناسي گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهر تنكابن)
 اكوسيستم و اكوتوريسم درياچه گهر، چالش ها و راهكارهاي مديريتي حفاظت از آن
 بررسي قابليت ها و تنگناهاي توسعه توريسم شهرستان چالدران با استفاده از تكنيك SWOT
 شناسايي پديده باران اسيدي و كنترل آلاينده هاي زيست محيطي و تاثيرات آنها بر روي آلودگيهاي محيط زيست
 گردشگري ساحلي و بررسي جايگاه آن در ايران با رويكرد توسعه پايدار
 تحليلي بر اهميت و نقش بازاريابي در گردشگري با رويكرد توسعه پايدار
 تحليل جايگاه اكوتوريسم ساحلي چابهار در گردشگري ايران
 نقش گردشگري روستايي در توسعه پايدار اقتصاد روستا با روش SWOT
 تحليل جايگاه گردشگري در رونق اقتصادي مناطق توريستي (مطالعه موردي: شهرستان سردشت)
 اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نهادينه سازي گردشگري بيابان در نواحي روستايي بياباني
 نقش اماكن تاريخي – فرهنگي و مذهبي در گردشگري و تاثير آن در پيشرفت پايدار ناحيه اي مطالعه موردي روستاي زيارتگاه (شهرضا)
 بررسي اثرات زيست محيطي صنعت گردشگري در توسعه پايدار
 راهبردهاي علمي و مديريتي در بهره برداري از ظرفيت مناطق بياباني و كويري
 ارزيابي نقش گردشگري در توسعه پايدار مناطق روستايي ايران
 بررسي گردشگري روستايي با رويكرد درماني (طب سنتي، گياهان دارويي) مطالعه موردي (بخش طرفبه شهرستان بينالود)
 شناسايي و ارزيابي توانمندي هاي توريستي تنگه واشي فيروزكوه و ارائه راهكارهاي توسعه اكوتوريسم در راستاي توسعه پايدار
 گردشگري مذهبي با تاكيد بر كلان شهر مشهد
 تعيين اقليم گردشگري شهرستان كليبر با استفاده از روش TCI
 نقش گردشگري شهر سوخته بر رشد اقتصادي سيستان
 پهنه بندي گردشگري استان كردستان بر اساس شاخص هاي زيست اقليمي
 ارائه راهكارهاي مناسب به منظور برنامه ريزي گردشگري پايدار در شهرستان تالش
 بررسي توانمندي هاي گردشگري موزه ها (مطالعه موردي: موزه هاي فرش در ايران)
 كاربرد رمزينه پاسخ هاي سريع در صنعت گردشگري
 جايگاه مناطق آزاد تجاري در توسعه منطقه اي ايران (مطالعه موردي: منطقه آزاد كيش)
 گردشگري و تاثير فرهنگي، اجتماعي آن بر جامعه ميزبان
 بررسي نقش امامزادگان محور ميقات الرضا در گردشگري روستايي با استفاده از مدل تاپسيس
 گردشگري در منطقه حفاظت شده گيسوم (پارك جنگلي گيسوم)
 بررسي توان سنجي توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي مارين)
 بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند گردشگري سالانه (مطالعه موردي: بم و سيرجان)
 اثرات اقتصادي گردشگري مذهبي بر نواحي روستايي (مطالعه موردي: روستاي حصار شهرستان بينالود)
 اكوتوريسم، گردشگري و توسعه پايدار
 بهبود وضعيت گردشگري كشور ايران، فرصتي براي مقابله با تحريم اقتصادي (با الگوبرداري از سياستهاي گردشگري كشور مالزي)
 اكوتوريسم، نگاهي به توسعه پايدار (مطالعه موردي استان ايلام)
 شناسايي و تنوع زيستي عقربها و ارتباط با گردشگري در شهر رمكان جزيره قشم
 برنامه ريزي توسعه گردشگري شهر كرمانشاه بر اساس مدل SWOT
 بررسي پتانسيل ها و جاذبه هاي گردشگري شهر اصفهان
 تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه صنعت گردشگري (مطالعه موردي استان اصفهان)
 سطح بندي شهرستان هاي استان خراسان رضوي از لحاظ زيرساخت هاي گردشگري با استفاده از مدل TOPSIS و AHP
 تعيين فون عقربها و مشكلات مربوط به گردشگري در اسكله رمچاه جزيره قشم
 بررسي عوامل تاثيرگذار بر ايجاد امنيت در گردشگري
 تبيين فضايي ميزان آسايش اقليمي استا خوزستان با استفاده از شاخص اقليم گردشگري TCI
 ارتباط گردشگري ورزشي با توسعه اشتغال زايي، ايجاد درآمد و سرمايه گذاري مطالعه موردي: كرج
 تحليل آثار گردشگري روستايي بر توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستانك)
 بررسي اثرات گردشگري در توسعه روستايي مطالعه موردي روستاي كوته كومه بخش لوندويل شهرستان آستارا
 گردشگري روستايي
 بررسي ظرفيت ها و محدوديت هاي صنعت توريسم در نواحي روستايي (مطالعه موردي: بخش تخت سليمان شهرستان تكاب)
 شناسايي و اولويت بندي راهبردهاي گردشگري غذا (مطالعه ي موردي: شهرستان رامسر)
 مطالعه گردشگري روستايي با استفاده از تئوري بنياني (مطالعه موردي: روستاي زيويه سقز)
 امكان سنجي توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي روستاهاي بخش مركزي بويراحمد
 نقش گردشگري در توسعه اقتصادي – اجتماعي مناطق روستايي شهرستان ساوجبلاغ: مطالعه ي موردي بخش چندار
 نقش جاذبه هاي گردشگري در معيشت پايدار روستايي مطالعه موردي (باغ چشمه بلقيس – دهستان شهرك – شهرستان چرام)
 سطح بندي مناطق گردشگري روستايي با استفاده از روش Topsis (مطالعه موردي: شهرستان هاي استان كهكيلويه و بويراحمد)
 بررسي نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي
 بررسي بخش بندي بازار در صنعت توريسم شهر تبريز
 تحليلي بر بخش بندي و بازاريابي در صنعت توريسم
 Principles and Challenges in managing the sustainable tourism development; Less-Developed and Developing countries perspective
 نقش گردشگري مذهبي در توسعه شهر شوش
 ارزيابي گردشگري غذا در توسعه شهري و منطقه اي (نمونه موردي: شهر بناب)
 تحليلي بر توسعه گردشگري مذهبي شيراز
 توان سنجي اكولوژيكي حوضه آبريز گلمكان به منظور پهنه بندي اكوتوريسم
 مقايسه تطبيقي جاذبه هاي گردشگري ساحلي و كوهستاني شهرستان رامسر
 بررسي تاثير دوسويه ميراث فرهنگي، صنايع دستي در توسعه گردشگري فرهنگي شهرستان تالش
 تحليلي بر مباني نظري نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي
 ارزيابي نقش گردشگري منطقه آبگرم سردابه در توسعه پايدار روستايي
 استراتژي هاي مديريت شهري و جايگاه سكونتگاهها در صنعت گردشگري (نمونه موردي: شهرستانهاي استان اصفهان)
 بررسي نقش و جايگاه قابليت هاي گردشگري شهرستان تالش با تاكيد بر جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي
 راهكارهاي توسعه گردشگري فرهنگي در شهرستان املش
 تحليلي بر نقش امامزاده ها در توسعه گردشگري شهرستان املش
 ارزيابي اكولوژيكي شهرك هاي مسكوني در پيرامون منطقه توريستي درياچه شورابيل با بكارگيري روش AHP
 راهبردهاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي (روستاي گازارخان الموت)
 راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي: دهستان كوهپايه بخش مركزي شهرستان بردسكن)
 ظرفيت سنجي و اولويت بندي مناطق گردشگري روستاهاي شهرستان نير با روش AHP و TOPSIS
 گردشگري تالاب با مشاركت جامعه محلي
 گردشگري روستايي پيامدها و راهكارها
 نقش اكوتوريست در توسعه ي پايدار با رويكردي بر صنعت گردشگري در ايران
 برآورد ارزش تفريحي پارك جنگلي شوراب خرم آباد به روش TCM
 ارزيابي پتانسل ها و محدوديت هاي گردشگري روستايي در دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرز با استفاده از تكنيكSWOT
 بررسي توانها و تنگناها و ارائه راهكارهاي توسعه گردشگري در مناطق روستايي (نمونه موردي: روستاي سراب كلان)
 بررسي نقش گردشگري در توسعه كالبدي – زيربنايي دهستان دشت ارزنه شهرستان باخرز
 بررسي عوامل موثر هزينه هاي گردشگري مذهبي مطالعه موردي: كلان شهر مشهد
 بررسي زمين شناسي و زيست شناسي (غار سهولان) و ارائه الگوي مديريتي و توريستي آن با تكيه بر مسائل زيست محيطي و توسعه پايدار
 تحليلي بر چگونگي اقليم گردشگري محدوده سراوان در راستاي برنامه ريزي گردشگري
 تدوين استراتژي راهبردي توسعه گردشگري روستايي دهستان سرباز با بهره گيري از مدل SWOT
 نقش گردشگري شهري در توسعه ي شهرهاي كوچك مطالعه ي موردي: استان آذربايجان شرقي، شهرستان ممقان
 بررسي چگونگي توسعه گردشگري ورزشي جزيره قشم
 تحليلي بر تغييرات آسايش اقليمي شهر اصفهان
 بررسي تحليلي – تطبيقي سياوش در اساطير و مقايسه ي ان با اسطوره هاي ملل ديگر
 نقش امنيت در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: شهرستان سردشت)
 برنامه ريزي توسعه توريسم روستايي در استان كهكيلويه و بويراحمد
 الزامات گردشگري در عصر جهاني شدن
 اهميت و نقش امنيت در بازار گردشگري و اثرات آن بر توسعه پايدار مقاصد
 ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري روستايي و نقش آن در ارتقاي توسعه پايدار روستا (مطالعه موردي روستاي سكوهه در منطقه سيستان)
 بررسي جاذبه هاي گردشگري در مناطق بياباني و كويري
 اهميت گردشگري پزشكي در اقتصاد ملي
 تحليل شرايط اقليمي براي گردشگران شهر قم با استفاده از مدل TCI
 اثرات توريسم بر ساختار كشاورزي نواحي توريست پذير روستايي
 خانه هاي دوم روستايي و اثرات آنها بر توسعه روستايي
 تعيين تقويم زماني مناسب گردشگري در مناطق عملياتي جنوب غرب (مطالعه موردي: شهر بستان)
 نگرشي بر گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
 تبيين نقش و جايگاه گردشگري هاي نوين (گردشگري عشايري) در توسعه مناطق عشايري
 گردشگري مذهبي شهرستان ورزقان (مطالعه موردي روستاي آستامال)
 بررسي و ارزيابي نقش توريسم در توسعه روستاي حيدرآباد استان ايلام
 تاثير و نقش جغرافيا در گردشگري روستايي
 كبوتر خانه هاي اصفهان و نقش موثر آنها در صنعت گردشگري
 بررسي روند تغييرات كم فشار درياي سرخ در فصل تابستان و تاثير آن بر گردشگري جنوب غربي ايران (دوره ي آماري 1389-1330)
 ارزيابي استراتژيك توسعه گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: كوير ميقان اراك
 بررسي مهمترين جاذبه هاي طبيعي ورزشي موثر بر توسعه گردشگري ورزشي كشور از ديدگاه كارشناسان ورزشي و گردشگري
 بررسي رفتار كنش خريد سوغات در بين گردشگران مذهبي
 پهنه بندي كليماتوريسم نواحي شمالي استان خوزستان با استفاده از شاخص TCI و GIS به منظور توسعه گردشگري
 بررسي نقش صنعت گردشگري روستايي با مديريت و برنامه ريزي در توسعه پايدار روستايي
 بررسي نقش it در توسعه صنعت گردشگري
 پيامدهاي اثر اقتصادي گردشگري بر توسعه روستايي
 بررسي جاذبه هاي باغ چشمه علي دامغان در راستاي توسعه پايدار گردشگري
 گردشگري و نقش آن در محيط زيست پايدار
 ارزيابي وضعيت آسايش اقليمي شهرستان سقز با استفاده از شاخص هاي زيست اقليمي
 تحليلي پيرامون جاذبه هاي گردشگري با تاكيد بر اصل تنوع در شهرستان شاهرود
 گردشگري سياه و فضاهاي آن در ايران به عنوان گردشگري مدرن
 راهكارهاي توسعه اكوتوريسم (منطقه مورد مطالعه: شهرستان نيشابور)
 بررسي نقش برنامه ريزي خدمات در توسعه گردشگري
 چارچوب حسابداري مديريت زيست محيطي
 تاثيرات گردشگري در برنامه ريزي گردشگري نواحي روستايي
 بررسي تاثير شرايط اقليمي بر روند گردشگري در اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي: بهبهان و ايذه)
 تنوع سازهاي موسيقي جاذبه اي در گردشگري
 توسعه ي صنعت گردشگري روستايي، فرصت ها و چالش ها
 بررسي روند فناوري اطلاعات و ارتباطات در گردشگري الكترونيكي
 طبيعت گردي (اكوتوريسم) وجايگاه آن در ا يران
 نقش توريسم در توسعه مناطق روستايي ايران
 ارزيابي توانمنديهاي اكوتوريسمي دامنه جنوبي قره چي با استفاده از روش پرالونگ
 بازاريابي از طريق تلفن همراه و استراتژي هاي تبليغاتي در صنعت گردشگري و مهمان نوازي
 نقش چشمه هاي آبگرم معدني در رونق گردشگري با تاكيد بر شهرستان مشكين شهر
 مطالعه تطبيقي رضايت جوانان از فضاهاي فراغتي و گردشگري شهر اصفهان (مطالعه موردي منطقه 1 و 5)
 ارزيابي موانع توسعه گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان اروميه نمونه موردي: روستاي خوشاكو
 بررسي الگوي گذران اوقات فراغت جوانان شهر اصفهان (مطالعه موردي منطقه 1 و 5)
 ارزيابي اقليم گردشگري شرق استان لرستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيا (GIS) و مدل (TCI)
 بررسي اهميت گردشگري و جهاني شدن در ايران
 بررسي شاخصاقليم گردشگري شهرستان تفرش با استفاده از مدل TCI
 بررسي نقش پارك هاي ملي در جذب گردشگر نمونه موردي: پارك ملي گلستان
 شناسايي پتانسيل هاي منطقه دربند تهران در جذب گردشگر
 بررسي آجرنوشته ي هوته لوتوش اينشوشيناك در موزه ي باستان شناسي شهركرد
 تحليل اثرات گردشگري روستايي در توسعه روستايي مطالعه موردي: دهستان محمودآباد شهرستان شاهين دژ
 بررسي گردشگري در مناطق روستايي با اقتصاد كشاورزي، مورد مطالعه شهرستان طارم
 تاثير توريسم مذهبي بر معماري فضا؛ مطالعه موردي شهر ري
 نقش بازارچه هاي مرزي در توسعه گردشگري استان كردستان مطالعه موردي: بازارچه مرزي باشماق مريوان
 نگاهي اجمالي بر بازاريابي الكترونيكي در گردشگري الكترونيكي
 ارزيابي توانمندي ژئوتوريمي ژئومورفوسايت آبشار گنجنامه استان همدان با استفاده از روش ارزش علمي و ارزش افزوده
 شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي كارمنديابي مبني بر ارتقاي سطح رضايت مندي مسافرين (مطالعه موردي هتل نارنجستان نور)
 ارزيابي توانمندي ژئومورفوتوريستي درياچه ي سياه گاو استان ايلام با استفاده از روش رينارد
 واكاوي قابليت هاي توسعه گردشگري در روستاي كندوان و راهبردهاي توسعه آن
 يك سيستم توصيه گر فازي به منظور انتخاب اقامتگاه در گردشگري الكترونيكي: مطالعه موردي گردشگري شهر يزد
 ساماندهي بافت فرسوده آرامگاه عرب باغي اروميه
 نقش و جايگاه آداپتاسيون در بومهاي بياباني در راستاي توسعه گردشگري پايدار
 برنامه ريزي توريسم و راهكارهاي جذب گردشگر در استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر برنامه ريزي منطقه اي
 جايگاه و نقش صنعت گردشگري ورزشي در روند توسعه اقتصادي كشور
 آرامگاه ظهيرالدوله فرصتي ويژه براي ارتقاء گردشگري ادبي تهران و ايران
 اكوتوريسم در جنگل هاي مانگرو و بررسي قابليت هاي اين جنگل ها در سواحل جنوبي كشور
 تبيين نقش گردشگري در توسعه پايدار شهرستان سرپل ذهاب
 امكان سنجي ظرفيت هاي گردشگري روستايي (مورد مطالعه: روستاي بيشه دراز، استان ايلام)
 بررسي راهكارهاي رويكرد پايداري اكولوژيك در طراحي تفرجگاههاي اكوتوريستي، به عنوان گامي موثر در جهت پايداري زيست بوم جهاني
 گردشگري و نقش زنان در توسعه پايدار
 بررسي اقليم گردشگري استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص tci و شاخص برودت باد ke
 نقش توريسم فرهنگي در توسعه شهري پايدار
 ژئوموروفوتوريسم و قابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي و مديريت زمان – اقليم با بهره گيري از روش Pralong، (نمونه موردي درياچه زريوار)
 بررسي نقش گردشگري در نوسازي معماري بومي ايران (مطالعه موردي حمام هاي تاريخي ايراني)
 ارزيابي شرايط اقليمي تالاب انزلي از منظر گردشگري با استفاده از شاخص زيست اقليمي بيكر
 جااذبه هاي گردشگري شهرستان پيرانشهر
 بررسي تاثير عوامل اقليمي بر گردشگري تالاب ها و سراب هاي منتخب استان كرمانشاه
 بررسي و تحليل بازارهاي گردشگري استان آذربايجان غربي
 ارزيابي عملكرد دهياران در فرايند توسعه پايدار گردشگري روستايي با تاكيد بر ابعاد كالبدي – زيست محيطي
 فرصت هاي سرمايه گذاري و مشاركت شهرستان اروميه
 بررسي اثرات متقابل معماري و گردشگري
 طرح توجيهي دهكده توريستي – تفريحي اميران ائلمان اروميه
 ارزيابي شرايط اقليم آسايشي شهرستان تكاب در جهت توسعه گردشگري با استفاده از شاخص PET
 طرح توجيهي مجموعه تفريحي، گردشگري و خدماتي اورامان
 تبيين فضايي ميزان آسايش اقليمي استان خراسان جنوبي بر اساس شاخص TCI
 بررسي ويژگيهاي اقليمي رويشگاههاي گونه بنه (pistscia atlantica) مطالعه موردي استان فارس
 پهنه بندي آب و هواي توريسم استان خوزستان با استفاده از شاخص اقليم گردشگري Baker (CP) و نرم افزار GIS
 تعامل گردشگري و توسعه پايدار در جامعه روستايي
 پهنه بندي آب و هواي توريسم استان خوزستان با استفاده از شاخص اقليم گردشگري ميكزكوفسكي (TCI) و نرم افزار GIS
 A Survey upon Morphology and Spatial Dynamics of Shahre-rey suburb, Verification of Expanding Tourism, Pilgrimage and Ecotourism in Tehran Province
 بازساخت هسته تاريخي شهر در رونق گردشگري شهري در ايران (نمونه موردي شهر تاريخي بلقيس اسفراين در خراسان شمالي)
 The Importance of Tourism in the Epidemiology ofSome Neglected Parasitic Diseases
 ارزيابي قابليت هاي گردشگري سلامت در استان گيلان
 نقش دولت در توسعه پايدار گردشگري
 موانع و عوامل موثر بر رابطه بين گردشگري و توسعه اقتصادي
 ارزيابي عوامل موثر بر گرايش گردشگران استان گيلان به حمل و نقل ريلي پس از احداث راه آهن قزوين – رشت
 A Survey upon Presenting Some Integrated Models for Solid WasteManagement in Tourism & Ecotourism Regions: Hormoz island Case
 شناخت پتانسيل هاي اكوتوريسم شهرستان كوهرنگ با تاكيد بر نقش اقليم
 بررسي جايگاه گردشگري نجومي در بخش سه قلعه
 تدوين و تحليل معيارهاي گزينش مناطق نمونه گردشگري
 تحليل استراتژيك توان هاي تورسيتي پارك ملي گلستان
 جغرافيا و گردشگري طبيعي نمونه موردي كوه آبيدر
 بررسي شاخص هاي گردشگري پايدار از ديدگاه گردشگران و جامعه ميزبان مطالعه موردي: بخش هاي توريستي شهرستان رامسر
 تحليلي بر توان محيطي حوضه آبريز آغلاغان چاي نير با تاكيد بر اكوتوريسم منطقه
 آسيب شناسي صنعت گردشگري در استان كردستان
 تحليل و بررسسي شيوه ي اطلاع رساني نوين در توريسم و گردشگري ايران
 گردشگري روستايي و نقش آن در توسعه روستايي
 تحليلي بر عوامل جذب گردشگران در مناطق روستايي (مورد بخش مركزي شهرستان بويراحمد)
 راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: روستاهاي اطراف پارك ملي گلستان
 خوانش اثرات گردشگري شهري بر وضعيت اقتصادي – اجتماعي شهروندان شهرستان جيرفت
 بررسي جاذبه هاي گردشگري شهرستان شيروان چرداول
 ارزيابي قابليتها و پتانسيلهاي اكوتوريسمي روستاي صور با تاكيد بر توسعه پايدار گردشگري
 نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري
 ارزيابي و اولويت بندي پارك هاي گردشگر پذير شهر ملاير از لحاظ دسترسي به زيرساخت هاي كالبدي با استفاده از مدل TOPSIS
 گردشگري مذهبي (با تاكيد بر گردشگري در ايران و جهان اسلام)
 تعيين راهبردهاي توسعه گردشگري شهر ياسوج با استفاده از روش SWOT
 برنامه ريزي راهبردي توسعه صنعت گردشگري راهي براي توسعه اقتصادي شهرها (نمونه موردي: شهر سرعين)
 نقش اكوتوريسم در توسعه ي گردشگري استان يزد
 ظرفيت هاي گردشگري استان و جذب گردشگران عبوري
 نقش تفضيلي معماري جديد و قديم در صنعت گردشگري ايران (نمونه موردي تهران، كندوان، ابيانه)
 بررسي اقليم بر گردشگري چغازنبيل با روش tci
 راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: روستاهاي اطراف پارك ملي گلستان
 كاربرد ICT در گردشگري و تاثير آن بر ساختار بازار و كانال هاي توزيع در گردشگري
 ارزيابي اقليم گردشگري شهرستان بجنورد با استفاده از شاخص TCI
 ارزيابي اقليم آسايش مراكز 30 استان كشور با استفاده از مدل TCI
 بررسي فرصتها و چالشهاي گردشگري استان زنجان
 گردشگري گامي در جهت توسعه پايدار (منطقه 12 تهران)
 تاثير شرايط آب و هوايي در گردشگري ساحلي (مطالعه موردي: بندر چابهار)
 ساماندهي جاذبه هاي ژئوتوريستي (مطالعه موردي: غار نمكي قشم)
 گردشگري روستايي؛ تغيير روستايي
 مكان يابي فضاي بهينه جهت ايجاد زيرساخت هاي گردشگري در حاشيه غار نمكي قشم با استفاده از تكنيك phA و siG
 نقش گردشگري در توسعه پايدار جوامع محلي (مطالعه موردي شهرستان هرسين)
 بررسي جنبه هاي بوم شناختي و پايداري در پردازش محيط و منظر دهكده هاي گردشگري در مناطق كوهستاني
 بررسي ظرفيت و برد گردشگري با تاكيد بر سطح تحمل مناطق توريستي
 تبيين قابليت هاي ژئوتوريستي گل فشان در توسعه گردشگري (مطالعه موردي: گل فشانهاي استان سيستان و بلوچستان)
 فضاهاي همگاني موضوع انكارناپذير در توسعه پايدار شهرها
 ظرفيت سنجي توريسم سلامت از منظر گردشگران (مطالعه موردي روستاي آبگرم لاريجان)
 باز زنده سازي معماري روستايي بومي و همساز با اقليم در راستاي پيشرفت و توسعه اكوتوريسم (با نگاهي به روستاهاي استان همدان)
 بررسي اثر خشكسالي زاينده رود بر تقاضاي گردشگري شهر اصفهان
 سطح بندي شهرستان هاي استان فارس بر اساس جاذبه هاي گردشگري
 نقش جاذبه هاي مذهبي در توسعه روستايي (شهرستان پلدختر)
 نقش دوچرخه و دوچرخه سواري در توسعه گردشگري شهر اصفهان
 گردشگري، محيط و چالش هاي توسعه گردشگري پايدار براي كشورهاي در حال توسعه
 اثرات زيست محيطي توسعه گردشگري
 ارزيابي عوامل موثر بر توسعه گردشگري روستايي (مطالعه ي موردي: دهستان اوشيان شهرستان رودسر)
 سطح بندي شهرستان هاي استان فارس بر اساس جاذبه هاي گردشگري
 بررسي نقش گردشگري كشاورزي در ارتقا هويت محلي در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
 بررسي ساز و كارهاي توسعه گردشگري الكترونيك در ايران
 ارزيابي عوامل موثر بر توسعه گردشگري در موزه ميراث روستايي گيلان
 تحليلي بر لزوم برنامه آمايش جنگل در برنامه ريزي منابع جنگلي زاگرس
 نگاهي به توان ها و زيرساخت هاي ورزشي كشور، بازنگري به صنعت توريسم از منظر Sport Tourism
 گردشگري ورزشي و اهميت آن در ايران
 بررسي اثرات زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي گردشگري
 موسيقي محلي و گردشگري فرهنگي در استان كهكيلويه و بويراحمد
 تجلي هماوايي گردشگري مذهبي و طبيعت گردي (نمونه موردي: روستاي امام زاده ابراهيم فومن)
 بررسي تاريخي و معرفي مقبره داوود رشيد شهرستان كوهدشت
 ارزيابي اثرات محيط زيست نامناسب در كاهش قابليت هاي گردشگري منطقه سيستان
 بررسي معماري مذهبي اتابكان لر كوچك در خرم آباد (مطالعه موردي: مقبره خضر و مقبره شاه شجاع الدين خورشيد)
 زمين گردشگري در استان چهارمحال و بختياري
 شناسايي توانمنديها و جاذبه هاي گردشگري شهرستان مريوان
 گردشگري شهري و راهكارهاي آن، فرصتي براي ارتقاء شهر
 مفاهيم و ماهيت گردشگري مذهبي با تاكيد بر جاذبه هاي مذهبي استان يزد
 تاثير گونه درختي بر تنوع و رشد گياهي زيرآشكوب
 بررسي رابطه سيستم هاي حمل و نقلي و صنعت گردشگري
 گردشگري شهري و نقش آن در دستيابي به توسعه پايدار شهري نمونه موردي شهر سنندج
 بررسي ميزان اثربخشي بازاريابي الكترونيكي بر ميزان عرضه خدمات گردشگري (مطالعه موردي: شركت هاي خدمات مسافرتي شهرستان شهركرد)
 بررسي حقوق محيط زيست شهري با تاكيد بر فضاي سبز
 بررسي جايگاه گردشگري تاريخي و طبيعي در شرق استان مازندران (نمونه موردي: عباس آباد بهشهر)
 شناسايي فرصت هاي كارآفريني در صنعت گردشگري ايران
 تاملي بر گردشگري شهري و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه پايدار اين صنعت
 بررسي پتانسيل هاي ژئوتوريستي غار كرفتو (شهرستان ديواندره)
 بررسي اثرات پياده راه بر توسعه گردشگري پايدار شهري
 برنامه ريزي راهبردي توسعه معماري گردشگري (Architourism) در ايران: چالش ها و راهكارها (با نگاهي به پتانسيل هاي روستاي كندوان)
 گردشگري شهري و لزوم توسعه ي آن
 بررسي نقش اكوموزه ها و اكونوموزه ها در گردشگري پايدار
 برنامه ريزي راهبردي توسعه گردشگري غار كتله خور
 فرصت ها و چالش هاي توسعه ي گردشگري و اكوتوريسم در شهرستان سميرم
 تحليل عوامل راهبردي (SWOT) توسعه صنعت اكوتوريسم در منطقه شكار ممنوع بزمان (استان سيستان و بلوچستان)
 محيط زيست شهري و صنعت گردشگري
 نقش هنر زنان روستايي در توسعه صنعت گردشگري روستايي (مطالعه موردي: روستاي دريكنده بابل)
 گردشگري مذهبي و جايگاه آن در صنعت توريسم نمونه موردي مشهد
 ارزيابي شاخص هاي انتخاب و كيفيت جاذبه ها و مقاصد گردشگري استان هرمزگان با استفاده از مدل AHP
 تاملي بر تاثير تحريم هاي اقتصادي بر صنعت گردشگري ايران
 ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري با تاكيد بر توسعه پايدار گردشگري با استفاده از مدل وايكور (مطالعه موردي: استان خوزستان)
 نقش گردشگري شهري در توسعه شهر گنبد كاوس
 بررسي قابليتها و تنگناهاي گردشگري شهري مورد پژوهي: مرودشت
 ارزيابي آسايش اقليم گردشگري حوضه ي رودخانه ي دربند با استفاده از شاخص (TEP)
 گردشگري فرهنگي و بررسي ابعاد آن
 روستاي توريستي ديوزناو به عنوان منطقه ي جذب گردشگري
 بررسي نقش كشاورزي ارگانيك در توسعه گردشگري روستايي
 بررسي نقش گردشگري امامزاده عبداله (ع) در اشتغالزايي مردم شهر امامزاده عبداله (ع)
 شهرستان توريستي فريدونشهر به عنوان منطقه ي جذب گردشگري
 رويكردي تحليلي به عملكرد معماري و مديريت در گردشگري پايدار
 مطالعه تطبيقي گردشگري با دوچرخه در كشور ايران و هلند و ارائه راهكارهاي مطلوب (مطالعه موردي: اصفهان و آمستردام)
 بررسي ضرورت ها و نيازهاي ارائه خدمات گردشگري مجازي (مطالعه موردي: شهر شهركرد)
 توسعه پايدار روستائي با رويكرد برنامه ريزي در جهت كارآفريني در گردشگري و صنايع دستي روستايي
 موسيقي نواحي گيلان گامي در جهت توسعه گردشگري ايران
 جهاني شدن فرهنگ و گردشگري
 بررسي توزيع چشمه ها در ارتباط با سازندهاي زمين شناسي به عنوان جاذبه هاي ژئومورفوتوريستي در مناطق كويري (حوضه مطالعاتي بردسكن)
 بررسي تطبيقي صنعت گردشگري بين ايران و مالزي
 نقش گردشگري و توسعه پايدار روستايي
 نقش گردشگري روستايي و ارتباط آن با توسعه پايدار روستايي
 بررسي پتانسيل هاي ژئوتوريستي شهرستان كلات نادر در رابطه با روستاهاي مجاور
 ارزيابي توان هاي دره خرچنگ جهت ايجاد ژئوسايت با توجه به توانمندي هاي يك ژئوسايت واقعي
 بررسي آثار صنعت گردشگري بر تجارت و رشد اقتصادي
 بررسي آثار زيست محيطي صنعت گردشگري با تاكيد بر اكوتوريسم
 بررسي پراكندگي جغرافيايي جاذبه هاي گردشگري استان كردستان و تاثير آن در ماندگاري گردشگر
 گردشگري و جغرافيا
 تبيين جايگاه فيلم سازي در توسعه گردشگري ادبي با تاكيد بر ايران
 بررسي شاخص هاي زيست اقليمي موثر بر تعيين فصل گردشگري استان گلستان
 مطالعه شاخص هاي آسايش زيست اقليمي (بيكر، PET و PMV) موثر بر توسعه گردشگري منطقه آزادي اقتصادي آبادان
 قابليت هاي ميراث فرهنگي و گردشگري شهرستان كلات؛ دروازه مشترك همگرايي ايران و آسياي مركزي
 
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید