دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جشنواره ایده برگزار می کند

http://www.callforpapers.ir/جشنواره ایده و ارتقای پژوهش به همت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 27 خردادماه جاری در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ حوزه های “بهره وري در نظام پژوهش”، “ويژگيهاي تحقيقات با كيفيت”، “پاسخگويي و هدفمندي پژوهش”، “ذينفعان و سفارشي سازي تحقيقات”، “مديريت، كنترل و فرآيندهاي پژوهش”، “راهكاري ارتقا و كيفي سازي پژوهش”، “داوري ، هدايت ، نظارت و ضوابط و مقررات ناظر بر پژوهش” از جمله حوزه هایی هستند که دانشجویان و اساتید می توانند در آن ایده های خود را مطرح کنند.

ایده های رسیده به دبیرخانه جشنواره در 27 خرداد ماه 1393 در مرکز همایشهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی می شوند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید