برگزاری دوره های تخصصی مهندسی زلزله

http://www.callforpapers.ir/با توجه به استقبال مهندسان عمران در سراسر کشور از دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها و تقاضای آنان مبنی بر برگزاری دوره به صورت یک روز در هفته گروه آموزشی تنباکوچی تصمیم گرفت دوره ویژه ای را بصورت یک روز در هفته ( فقط روز جمعه ) برگزار نماید تا عزیزان شهرستانی بدون نیاز به اقامت یک شب در تهران بتوانند از این دوره استفاده کنند.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ بدین ترتیب بیست و دومین دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها بصورت یکروز در هفته ( فقط روز جمعه ) برگزار میشود.
در این دوره آموزش به مدت 170 ساعت مفاهیم پایه ای و اصلی مهندسی زلزله و تحلیل های غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها به طور کامل و جامع آموزش داده میشود.
با توجه به آنکه فارغ التحصیلان دانشگاهها اکثرا در مفاهیم پایه ای و اصلی مهندسی زلزله مشکل جدی دارند ، هدف اصلی از برگزاری این دوره آموزش انتقال کامل و صحیح مفاهیم لرزه ای است.
از مهمترین ویژگیهای این دوره آموزش میتوان به نداشتن پیشنیاز و طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده اشاره کرد که قابل استفاده برای تمامی مهندسان با هر سطح علمی خواهد بود.
همچنین نحوه استفاده از برنامه های Sap و Etabs در بکارگیری مفاهیم مهم لرزه ای و تحلیل های غیرخطی به طور کامل آموزش داده میشود.

هنگامیکه شما با مفاهیم اصلی تحلیلهای غیرخطی آشنا شدید آنگاه میتوانید در مدت زمان بسیار کوتاهی کاربرد این مفاهیم را در نرم افزار های مختلف ( Perform و Opensees و …) نیز بیاموزید.

در خصوص کیفیت این دوره آموزشی به این مطلب اشاره میکنیم که دانش آموختگان این دوره آموزش به چنان تسلطی در تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها میرسند که اکثر آنان در شرکت های مهندسی مشاور جهت بهسازی لرزه ای سازه ها جذب شده و برخی نیز همین دوره آموزش را در آموزشگاه های دیگر و یا دانشگاه تدریس میکنند. 

در همین راستا  بیست و سومین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در تبریز و بیست و چهارمین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در شیراز و برگزاری بیست و پنجمین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در ارومیه برگزار می شود که جهت اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

برگزاری بیست و سومین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در تبریز

برگزاری بیست و چهارمین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در شیراز

برگزاری بیست و پنجمین دوره تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها در ارومیه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید