سیویلیکا، عضو کنسرسیوم محتوای ملی

http://www.callforpapers.ir/از این پس مقالات کنفرانسهای کشور که در پایگاه سیویلیکا (www.civilica.com) نمایه شده اند، به صورت رسمی به رکوردهای کنسرسیوم محتوای ملی نیز افزوده شده و از طریق درگاه آن کنسرسیوم به آدرس www.ICNC.ir قابل جستجو خواهد بود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، کنسرسیوم محتوای ملی مجموعه ای متشکل از سازمانها و منابع اطلاعاتی کشور است که به منظور گرد آوری، تبدیل، سازماندهی و حفاظت اطلاعات به شکل رقومی و در سطح ملی ایجاد گردیده است و پایگاه سیویلیکا (انتشارات بوم سازه) به عنوان عضوی از کنسرسیوم محتوای ملی، تامین کننده منابع اطلاعاتی کنفرانسها و گردهمایی های کشور در این کنسرسیوم می باشد.

سیویلیکا به عنوان تنها مجموعه خصوصی حاضر در کنسرسیوم، تامین کننده بخشی گرانبها از محتوای علمی و تخصصی کشور است و امید است همچنان بهترین خدمات را به جامعه علمی کشور و دبیرخانه کنفرانسها ارائه نماید.

گفتنی است، در حال حاضر ورود اطلاعات به رکوردهای کنسرسیوم آغاز گردیده و به زودی اطلاعات کلیه مقالات کنفرانسهای معتبر کشور وارد کنسرسیوم می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید