دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست در حوزه های سلامت محيط زيست, محيط زيست (عمومي), مديريت و سياستگذاري محيط زيست فردا ، 26 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران و تحت حمايت رسمی سيويليكا در تهران برگزار می شود.

برخی از محورهای برگزاری این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

برنامه ريزي و آمايش سرزمين
تئوري برنامه ريزي
برنامه ريزي محيط زيست
برنامه ريزي شهري، روستائي و منطقه اي
برنامه ريزي آمايشي و كاربري اراضي
برنامه ريزي اكوسيستمي
حفاظت و تنوع زيستي
مديريت و پايش محيط زيست
بازرسي و نظارت زيست محيطي
روش ها و فنون مديريت روستايي، شهري و منطقه اي
روش ها و فنون مديريت محيط زيست
تئوري هاي مديريت محيط زيست
مدلسازي محيط زيست
بهداشت، ايمني و محيط زيست(HSE)
مباني نظري و عملي HSE
مدل هاي HSE
پياده سازي HSE
روش هاي ارزيابي و مديريت ريسك
روش هاي توسعه و ساختارسازي HSE در سازمان ها
اندازه گيري ها در HSE
بازرسي و نظارت HSE
مديريت بحران و پدافند غير عامل
ارزيابي اثرات زيست محيطي(EIA)
روش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي

http://epmut.com/

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید