کتاب مهندسی پی پیشرفته منتشر شد

www.callforpapers.ir کتاب مهندسی پی پیشرفته با تالیف دکتر علی فاخر توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور به نقل از بنانیوز ، مهندسي پي اهميت زيادي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني دارد. بنابراين توجة به آموزش مهندسي پي و در دسترس بودن مراجع مختلف در این زمینه بسيار ضرورت مي‌يابد. اين كتاب برای كارهاي آموزشي در جامعة دانشگاهي و همچنين استفادة حرفه‌اي تهيه شده است.

مولف تلاش كرده است كه از آخرين دستاوردهاي علمي و عملي استفاده كند. در اين كار هم به آخرين مقالات و نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي توجه شده و هم اينكه راهگشا بودن نتايج تحقيقات دانشگاهي در كارهاي عملي و استقبال از آن‌ها در جوامع حرفه‌اي مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده است كه کتاب منطبق با شرايط حرفه‌اي داخل كشور هم باشدو روش‌ها، مصالح و فن‌آوري‌هاي بومي مورد توجه قرار گیرد.

فصل‌‌بندي كتاب تا حدودي از فصل بندي كتب كلاسيك مهندسي پي تبعيت مي‌كند. پي‌هاي سطحي در چهار فصل اول و ابنيه نگهبان خاك در فصل‌هاي پنج الي هشت ارائه شده‌اند. دو فصل آخر اين كتاب به پي‌هاي عميق يا شمع‌ها اختصاص دارد. فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

1: ظرفيت باربري زمين براي پي‌هاي سطحي

2: نشست و تغييرشكل خاك زير پي

3: طراحي پي‌هاي سطحي

4: اجراي پي‌هاي سطحي

5: فشار جانبي خاك

6: ديوارهاي وزني و طره‌اي

7: سپرها و ديواره‌ها

8: تسليح خاك

9: پي عميق تكي

10: گروه شمع

ديدن انواع واقعي پي‌ها و مراحل اجراي آن‌ها كمك موثري در آموزش مهندسي پي است. افزون بر آن، طراح پي با مشاهدة طرح‌هاي مشابه قبلي مي‌تواند با سرعت و اعتماد به نفس بيشتري به تحليل و طراحي در شرايط جديد بپردازد. در كتاب‌هاي درسي به دليل محدوديت در تعداد عكس‌هاي رنگي و نظاير آن نمي‌توان خواننده را با سازه‌هاي واقعي چندان آشنا كرد. براي حل اين مشكل، مولف اقدام به تهية مجموعه‌ رایانه ای از عكس و مطالب كمك آموزشي كرده است كه همراه اين كتاب مورد استفاده قرار گيرد. اين مجموعة رايانه‌اي در هر سال روزآمد مي‌شود و به صورت رایگان از طريق دايركتوري به نام مولف در مركز كامپيوتر دانشكده عمران دانشگاه تهران قابل تهيه است.

ويرايش اول اين كتاب به صورت جزوه سالها پیش تهيه شد و از اولين نيمسال تدريس درس مهندسي پي پيشرفته توسط مولف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن در اوايل هر سال تحصيلي كه مقارن با ارائه درس مهندسي پيشرفته توسط مولف بود، ويرايش اصلاح شده‌اي تهيه و در اختيار دانشجويان قرار مي‌گرفت. اصلاح جزوه در هر سال علاوه بر بهبود نگارش، شامل تكميل مطالب مي‌شد. هر بار در تكميل مطالب فني سعي شد كه حجم مطالب زياد نشود يعني به مرور كه مولف با تجربيات خود درمي‌يافت كه برخي مطالب، كاربرد چندانی در عمل ندارند، اين نوع مطالب حذف مي‌شد و با مطالب مفيدتر جايگزين مي‌شد. پس از هر تجربة جديد مولف در پروژه‌هاي مختلف، نكات جديد در حاشية يك نسخه از جزوه به صورت دست نويس يادداشت مي‌شد تا در جزوه سال بعد وارد شود. درنهايت جزوة درسي به صورت كتاب براي چاپ به انتشارات دانشگاه تهران پيشنهاد شد.

مؤلف با تجربه سال‌ها تدريس مهندسي پي پيشرفته، دريافته است كه با برگزاري 2 جلسه كلاس در هفته در مدت يك نيمسال تحصيلي مي‌توان بيشتر مطالب ارائه شده در اين كتاب را در یک درس 3 واحدی تدريس كرد. البته مطالعه برخی قسمت ها باید به دانشجویان واگذار شود.

فروش اینترنتی http://press.ut.ac.ir

تلفن دفتر پخش 88012078

تلفن فروشگاهها 66417357 و 66953059

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید