فراخوان مقاله برای ویژه نامه زمین لرزه های درون قاره ای

http://www.callforpapers.ir/نشریه بین المللی پژوهشی زمین پویا در نظر دارد به مناسبت سالروز زمین لرزه 26 ژانویه 2001 گجرات هند ویژه نامه ای با عنوان زلزله های درون قاره ای  به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر نماید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ مقالات پذیرفته شده، بطور رایگان بر اساس برنامه ارائه شده در تاریخ 25 بهمن ماه 1392 منتشر خواهند شد.

عنوان های مورد نظر:

1-       پیوند های بین زمین ساخت و ساختارهای زمین شناسی

2-       ویژگی های صفحه زمین ساختی هند

3-       تاثیر صفحه هند بر زمین ساخت ایران

4-       ویژگی های زمین لرزه گجرات هند و موارد مشابه در ایران

5-       زلزله شناسی و زمین ساخت صفحه ای

6-       مدل های جابجایی زمین در زمین لرزه های درون قاره ای

7-       ویژگی های لرزه زمین ساختی زمین لرزه های بزرگ درون قاره ای

8-       کاربرد دور سنجی در ارزیابی های زمین ساختی و زمین لرزه های درون قاره ای

9-       مطالعات چهار بعدی زمین ساختی

10-    مقایسه زمین لرزه های درون قاره ای در مناطق مختلف  زمین

11-   ترسیم ساختار های لرزه زایی درون قاره ای

12-    روش های مطالعه لرزه خیزی و پهنه بندی خطر زلزله های درون قاره ای

13-   ویژگی پیش لرزه و پسلرزه های زمین لرزه های بزرگ درون قاره ای

14-   دلایل احتمالی تغییر شکل های سطحی پوسته درون قاره ای بر اثر فشار های منطقه ای

15-   سنجش کمی تغیییر شکل پوسته  در مناطق درون قاره ای

16-   مدل سرعت زمین در مناطق مختلف درون قاره ها

17-   ایزوستازی و زمین لرزه های درون قاره ای

18-   کاربرد های ژئودزی در اندازه گیری تغییرشکل پوسته

19-   تلفیق داده های دستگاهی، تاریخی، باستان شناسی، دیرینه لرزه شناسی و سایر داده های زمین شناسی برای مطالعه زمین لرزه های درون قاره ای

20-   کاربرد روش های ژئوفیزیکی از قبیل روش های زمین گرمایی، گرانی سنجی، لرزه ای، مغناطیسی، الکترو مغناطیسی برای مطالعه زمین لرزه های درون قاره های

  • آخرین تاریخ برای ارسال مقالات: 16 بهمن 1392
  • تاریخ اعلام نتایج داوری 21 بهمن 1392
  • تاریخ انتشار مقالات پذیرفته شده 25 بهمن 1392

 برای اطلاعات بیشتر به وب سایت نشریه    www.zaminpooya.ir    یا      www.geo-dynamica.com مراجعه فرمائید.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید