فراخوان همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)

 

http://www.callforpapers.ir/همایش ملی دوزبانگی (چالشها و راهکارها)، 26 و 27 مهرماه 1391 توسط دانشگاه پیام نور شازند و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

از جمله اهداف این همایش عبارتند از .تقابل متخصصان و صاحبنظران رشته هاي مختلف در خصوص راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت چالشهاي دوزبانگي، ارتقاء سطح آگاهي و علمي در اين زمينه و نیز ارائه يافته هاي جديد علمي در رابطه با دوزبانگي.

بدین وسیله از کلیه پژوهشگران گرامی دعوت می شود مقالات خود را جهت ارائه در این همایش تا اول تیرماه 1391 در یکی از محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند:

دوزبانگی و آموزش زبان و زبانشناسی

 • دوزبانگی و یادگیری زبان بیگانه

 • سبکهای یادگیری و دوزبانگی

دوزبانگی و روانشناختی

 • درک، پردازش و یادگیری زبان در دوزبانه ها

 • دوزبانگی و رشد زبان

دوزبانگی و عصب شناختی

 • تداخل اطلاعات زبانی در دوزبانه ها

 • موانع دوزبانگی

 • چند زبانگی دریافتی

دوزبانگی و جامعه شناسی

 • دوزبانگی و مطالعات اجتماعی – زبان شناسی جامعه های دوزبانه و مهاجرت

 • چند زبانگی و تعلیم وتربیت

 • ارتباط زبانی و بین فرهنگی

دوزبانگی و ادبیات

 • مطالعات دوزبانگی در جوامع پس استعماری

 • مطالعات ترجمه و تفسیر دوزبانگی

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید