امکان شرکت در آزمون PhD داروسازی بدون شرط طرح

http://www.callforpapers.ir/امکان شرکت دانش‌آموختگان داروسازی بدون محدودیت گذراندن طرح نیروی انسانی در آزمون PhD رشته های تخصصی داروسازی فراهم شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ مرکز سنجش و دبیرخانه شورای آموزش داروسازی اعلام کرد:‌ بر اساس موافقت وزیر بهداشت، دانش آموختگان رشته ی داروسازی بدون محدودیت گذراندن طرح نیروی انسانی می توانند در آزمون PhD رشته های تخصصی داروسازی شرکت نمایید.

همچنین فهرست نهائی رشته های مورد تأیید شرکت در آزمون دوره های تخصصی و Ph.D داروسازی سال 1393 و لیست منابع ، فهرست رشته‌های مورد تایید این آزمون نیز از طریق سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت به نشانی http://dme.behdasht.gov.ir منتشر شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید