نخستین مدار منعطف در ارتباطات نوری داخلی ساخته شد

http://www.callforpapers.ir/محققان بلژیکی نخستین مدار مجهز به ارتباطات داخلی نوری منعطف جهان را عرضه کردند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، برای کارکردهای آتی از قبیل حسگرهای بدن پوشیدنی و پوست رباتیک، محققان به حمل اطلاعات در طول مسیری قابل‌انعطاف نیاز دارند.

ابزار الکترونیکی که خم می‌شوند و کش می‌آیند طی سال‌های اخیر در دسترس بوده‌اند اما موفقیت‌های مشابه در عرصه ارتباطات نوری (ارتباطاتی از نور به جای الکترون‌ها استفاده می‌کنند) مشاهده نشده‌اند. نکته دشوار در مهندسی ابزارهای نوری، طراحی اپتیک‌های کش‌آمدنی عنوان شده است.

هم‌اکنون تیمی از محققان بلژیکی نخستین مدار نوری جهان را ارائه داده‌اند که از ارتباطاتی داخلی بهره می‌برد که نه تنها خم‌شدنی، بلکه کش‌آمدنی نیز هستند.

این ارتباطات داخلی جدید از یک ماده شفاف پلاستیکی موسوم به PDMS ساخته شده‌اند و حتی زمانی که تا بیش از 30 درصد کش می‌آیند یا حول شیئی به قطر انگشت انسان خم می‌شوند، نور را در طول مسیرشان هدایت می‌کنند.

افزون بر این، با واردکردن این ارتباطات داخلی کش‌آمدنی در درون مداری مجهز به منبع نوری در یک انتها و آشکارسازی در پایانه دیگرش، محققان “جوهر” مینیاتوری کش‌آمدنی و خم‌شدنی را نیز خلق کرده‌اند که می‌توان آن را در سیستم‌های ارتباطات نوری تعبیه کرد.

دانشمندان «مرکز فناوری میکروسیستم‌ها»ی (CMST) بلژیک جزئیات این مدار را در مجله Optics Express تشریح کردند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید