مهلت مجدد ثبت نام کنکور ارشد پزشکی

http://www.callforpapers.ir/كارت ورود به جلسه آزمون و برگه راهنما و ساير اطلاعات مربوط به اجراي آزمون در روزهای سوم تا هفتم خرداد ماه 93 منتشر می شود. آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 93 طي نوبتهاي صبح و عصر در روزهای 22 و 23 خردادماه 93 برگزار می شود.
مهلت مجدد برای ثبت نام، ويرايش و تكميل مدارك آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشكي سال 93 از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ افرادي كه طي مهلت تعيين شده از 12 بهمن تا 3 اسفند موفق به ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه پزشکی سال 93 نشده اند می توانند در روزهای 11 تا 15 اسفندماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

همچنین افرادی که مدارك خود را ناقص ارسال کرده اند و يا مدارك ارسالي شان ناخوانا است می توانند در تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت نام، ويرايش اطلاعات و يا تكميل مدارك خود اقدام کنند.

كارت ورود به جلسه آزمون و برگه راهنما و ساير اطلاعات مربوط به اجراي آزمون در روزهای سوم تا هفتم خرداد ماه 93 منتشر می شود. آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال 93 طي نوبتهاي صبح و عصر در روزهای 22 و 23 خردادماه 93 برگزار می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید