اعطای رتبه‌ علمی پژوهشی به نشریه‌ «علوم درمانگاهی ایران»

http://www.callforpapers.ir/کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ‌نشریه‌ی ‌«علوم درمانگاهی ایران» متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد، رتبه علمی- پژوهشی اعطا کرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ نشریه‌ «علوم درمانگاهی ایران» به صاحب امتیازی دانشگاه شهرکرد با مدیر مسؤولی دکتر ناصر شمس و سردبیری دکتر حمدالله مشتاقی، به عنوان دومین نشریه‌ی علمی دانشگاه شهرکرد موفق به اخذ رتبه‌ی علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری شد.

دانشگاه شهرکرد دارای مجوز انتشار 8 مجله‌ی علمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که از این تعداد دو مجله‌ی «پژوهش آب ایران» و نشریه‌ی «علوم درمانگاهی ایران» دارای رتبه‌های علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارات علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید