فراخوان دانشگاه فرهنگیان برای جذب نیرو

http://www.callforpapers.ir/در اجرای سیاست سپردن مسؤولیت‌ها به شایسته‌ترین‌ها در دانشگاه فرهنگیان، بدین وسیله از افراد واجد شرایط برای تصدی مشاغل مدیریتی در بخش همکاری‌های بین‌المللی (زیر نظر سرپرست دانشگاه) دعوت به همکاری می‌شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: داوطلبان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا 12 اسفند امسال خلاصه سوابق (رزومه) خود را به نشانی پست الکترونیک farakhan.cfu@gmail.com ارسال کنند:

شایان ذکر است؛ متقاضیان علاوه بر داشتن صلاحیت‌ها و شرایط عمومی احراز مشاغل مدیریتی در دانشگاه، موضوع بند (ج) ماده(5) آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، باید واجد شرایط زیر باشند:

عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیاری، دکترای تخصصی معتبر، ترجیحا در حوزه‌ی علوم تربیتی/ علوم انسانی، دارای سابقه مدیریت در محیطهای آموزش عالی، ترجیحا دارای تجربه کافی در عرصه ی بین الملل، تسلط کامل به زبان انگلیسی، آشنا با نهادها، سازمان‌ها و به ویژه در حوزه‌های مرتبط با دانشگاه فرهنگیان و سن پایین تر از 60 سال باشد.

در شرایط برابر، اولویت با اعضای دانشگاه فرهنگیان و سپس شاغلان آموزش و پرورش است.

فراخوان شناسایی داوطلبان واجد شرایط مشاغل مدیریتی در مرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان در اجرای سیاست سپردن مسؤولیت‌ها به شایسته‌ترین‌ها در دانشگاه فرهنگیان، بدین وسیله از افراد واجد شرایط برای تصدی مشاغل مدیریتی در مرکز هوشمند سازی دانشگاه (زیر نظر سرپرست دانشگاه) دعوت به همکاری می‌شود.

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا 12 اسفند امسال، خلاصه سوابق (رزومه) خود را به نشانی پست الکترونیک farakhan.cfu@gmail.com ارسال کنند:

شایان ذکر است؛ متقاضیان علاوه بر داشتن صلاحیتها و شرایط عمومی احراز مشاغل مدیریتی در دانشگاه، موضوع بند (ج) ماده(5) آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، باید واجد شرایط زیر باشند: عضو هیأت علمی با مرتبه علمی حداقل استادیاری، دکترای تخصصی معتبر، ترجیحا در رشته مهندسی کامپیوتر( فناوری اطلاعات) یا علوم تربیتی، (دارندگان مدرک فناوری اطلاعات باید سوابق برجسته‌ای در حوزه تعلیم و تربیت و دارندگان مدرک علوم تربیتی باید سوابق برجسته‌ای در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشند.)، دارای سابقه مدیریت در محیط های آموزش عالی و سن پایین تر از 60 سال باید باشد.

در شرایط برابر، اولویت با اعضای دانشگاه فرهنگیان و سپس شاغلان آموزش و پرورش است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید