منشور و موازین اخلاق پژوهش ابلاغ شد

http://www.callforpapers.ir/معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، منشور و موازین اخلاق پژوهش را جهت اجرا به روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir)، در مقدمه این منشور آمده است: با توجه به اینکه رعایت اصول و رفتارهای اخلاقی در انجام و انتشار پژوهش یکی از عوامل اصلی اعتماد به یافته های آن است و نادیده گرفتن موازین اخلاقی در پژوهش آگاهانه یا ناگاهانه موجب افت یافته های علمی است و روند تولید علم را با مشکل مواجه می سازد، وزارت علوم  تحقیقات و فناوری  با هدف حفظ منزلت، سلامت و امنیت، رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران  و ارج نهادن به اصول اخلاق علمی، ترویج رفتارهای مطلوب پژوهشی و انجام پژوهش هایی با اعتبار بیشتر، مبادرت به تدوین منشور و موازین اخلاق پژوهش کرده است.

این منشور در نه فصل  جداگانه  به تبیین صلاحیت تخصصی، انتخاب موضوع پژوهش، ویژگیهای فردی پژوهشگر، تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان، حقوق آزمودنی‌ها، رفتارهای سوء پژوهشی، استناد به منابع پژوهش، مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش های انجام شده و ضوابط انتشار پژوهش پرداخته است

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید