کتاب باز آفرینی شهرها، میراثی برای آینده

http://www.bananews.ir/کتاب باز آفرینی شهرها، میراثی برای آینده، تالیف پیروز حناچی و محمدجواد مهدوی نژاد در مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir جامعه ی پویا با الهام از تجربه های دیگر کشورها، بخصوص تجربه های موفق ایشان، راه موفقیت را در زمان کوتاه تری خواهد پیمود. تجزیه و تحلیل پروژه های درشت مقیاس شهری گامی است در جهت شناختن و معرفی برنامه ای جامع جهت برنامه ریزی، هدایت و راهبری مجموعه پروژه هایی که در اراضی عباس آباد تهران در حال ساخت می باشد. مروری بر تجارب لندن، نیوکاسل، ادینبرو، هال، پرل، لیبسون، سیاتل، سئول و… همه و همه با این هدف انجام شده است.

رویکرد کتاب حاضر، اتکا به الگوی تعاملی حفاظت و توسعه است. الگویی که هم احترام به گذشته را شرط می داند و هم انتظار دارد که طرح های جدید باعث ارتقای زیست پذیری و پاسخ گویی به نیازهای روزآمد برای آینده شهرها باشد.

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید