کتاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت برگزیده شد

http://www.callforpapers.ir/جلد دوم کتاب مهندس حسن مدنی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان « مبانی اکتشاف مواد معدنی» در سومین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، مهندس حسن مدنی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: کتاب مبانی اکتشاف مواد معدنی در دو جلد منتشر شده است که جلد دوم این کتاب در سومین جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت به عنوان کتاب برتر انتخاب شد.

وی با بیان اینکه جلد دوم کتاب مبانی اکتشاف مواد معدنی در هزار و 182 صفحه منتشر شده است، تصریح کرد: این کتاب مراحل مختلف اکتشاف مواد معدنی را تشریح می کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه تاکنون 45 کتاب را تدوین و منتشر کرده است، خاطرنشان کرد: این کتاب را می توان برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس کرد.

مدنی با بیان اینکه جلد دوم کتاب مبانی اکتشاف مواد معدنی در 18 فصل منتشر شده است، افزود: در فصل های این کتاب به موضوعات حفریات اکتشافی سطحی، گمانه های اکتشافی، تونل های اکتشافی، نمونه برداری، محاسبه ذخیره به روش های کلاسیک، محاسبه ذخیره به روش زمین آمار، محاسبه ذخیره به روش های نوین، رده بندی ذخایر، منحنی های تناژ – عیار، عیار حد بهینه، مطالعات ژئوتکنیکی و ژئو مکانیکی، مطالعات فرآوری، مطالعات آب شناسی، مطالعات دما سنجی، مطالعات گاز خیزی، بررسی پتانسیل خودسوزی، تعیین ریسک لرزه خیزی و مطالعات امکان سنجی اشاره شده است.

وی با بیان اینکه جلد اول کتاب مبانی اکتشاف مواد معدنی در سال گذشته، جایزه کتاب برتر در تحقیق و توسعه را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: همچنین جلد اول این کتاب در سال گذشته به عنوان کتاب فصل جمهوری اسلامی نیز انتخاب شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید