فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای تحقیقات در حوزه سلامت شهری

http://www.callforpapers.ir/مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پژوهشگران دانشگاه برای انجام طرحهای تحقیقاتی در حوزه های بهداشت شهری و کیفیت آب دعوت به همکاری کرد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی از اعضاء هیئت علمی، کارشناسان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای همکاری های علمی و پژوهشی با این مرکز در محورهای آموزش و ارتقاء سلامت، اقتصاد بهداشت، مدیریت کیفیت، عدالت در سلامت، سنجش بهره وری، بازاریابی اجتماعی، کیفیت آب، میکروبیولوژی آب، تصفیه آب، میکروبیولوژی فاضلاب، تصفیه فاضلاب، مواد زائد جامد، پسماند های شهری و صنعتی دعوت کرده است.

همچنین موضوعاتی از جمله بهداشت محیط شهری، سلامت و ایمنی محیط کار، سنجش کیفیت زندگی، عدالت در توزیع امکانات شهری، طراحی مداخلات جهت کاهش هزینه ها،عدالت شهری، اندازه گیری ریسک، طرح های مرتبط با کیفیت زندگی و بررسی تاثیر بیماری بر اقتصاد جامعه در این تحقیقات مورد بررسی قرار می گیرد.

کسب اطلاعات بیشتر

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید