فراخوان ارسال مقاله به همایش کشوری پیراپزشکی و سلامت

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، همایش کشوری پیراپزشکی و سلامت 18 لغایت 21 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می شود.

موضوعات:
تاریخچه پیراپزشکی
سلامت جامعه و نقش پیراپزشکی در تأمین و ارتقای آن
تعاملات درون و برون بخشی اعضای تیم سلامت جامعه
چالش های موجود در نظام آموزشی و ارائه خدمات در رشته های پیراپزشکی
چشم اندازها و برنامه های آموزش ،پژوهشی و خدمات رسانی در علوم پیراپزشکی
راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پیراپزشکی
فناوری و نوآوری در علوم پیراپزشکی
اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار در علوم پیراپزشکی

آخرین مهلت ارسال مقالات: 90/11/15

تلفن تماس با دبیرخانه: 2229816-0741
نمابر: 2235142-0741
آدرس سایت: paramedcong91.yums.ac.ir
آدرس ایمیل: paramedcong91@yums.ac.ir

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید