کنفرانس ایمنی پرتوهای غیریونساز برگزار می شود

http://www.callforpapers.ir/دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیریونساز با مشارکت سازمان انرژی اتمی 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری در شیراز برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، امروزه استفاده از انواع پرتوهای غیریونساز به صورت روز افزون درحال گسترش است و بسیاری از این کاربردها، نظیر تلفن های موبایل به صورت جزیی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم درآمده و برخی دیگر مانند انواع لیزرها نقش بسیار مهمی در صنعت و پزشکی دارند.

درهمین راستا، مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز با همکاری انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان، دومین کنفرانس ایمنی پرتوهای غیریونساز را 13 و 14 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه شیراز برگزار می کند.

هدف از برگزاری این کنفرانس بوجودآوردن فرصتی برای تبادل جدیدترین اطلاعات و دستاوردهای علمی درباره اثرات بیولوژیکی و ارزیابی ریسک حاصل از کاربرد انواع پرتوهای غیریونساز، روشهای حفاظت در برابر این پرتوها، پرتوگیریهای شغلی، پزشکی و عامه مردم، دزیمتری و اندازه گیری این پرتوگیری ها و درنهایت ارائه آخرین مقررات و استانداردهای جهانی و ملی دراین خصوص است.

http://www.snirsc.com/

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید