رساله راهبردی ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب «ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی، رساله راهبردی» شامل رساله راهبردی سیمون ژون با ترجمه حسن فروغی توسط انتشارات سمت منتشر شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir)، سیمون ژون نویسنده این کتاب، یکی از پیشگامان ادبیات تطبیقی در کشور فرانسه است. او در اوایل قرن بیستم متولد شد و اواخر این قرن در حدود هشتاد سالگی درگذشت. وی شاگرد ژان ماری کاره بود و از بنیانگذاران آموزش ادبیات تطبیقی در دانشگاه شهر نانسی و اساتید به نام این رشته در دانشکده ادبیات دانشگاه بردو بود.

ژون در این کتاب، ابتدا به تعریف و توصیف مفاهیم ادبیات ملی و ادبیات عمومی و مرزبندی‌های سنتی و مدرن میان این مفاهیم می‌پردازد. سپس چگونگی شکل‌گیری ادبیات تطبیقی و شیوه بررسی و مطالعه تطبیقی از طریق آشنایی روشمند با ادبیات دیگر کشورها و توجه به تاثیر و تاثرات متقابل آن‌ها را توصیف می‌کند و در نهایت چشم‌انداز شکل‌گیری ادبیاتی واحد با عنوان ادبیات عمومی یا جهانی را از خلال ادبیات‌های ملی و براساس مطالعات تطبیقی ترسیم می‌کند، و بر این اساس راهنمایی بنیادین و راهبردی را برای نگاه و عمل به این علم سر راه جویندگان آن قرار می‌دهد و لذا اثر خود را «رساله راهبردی» می‌نامد.

در این بررسی، نویسنده تطبیق دادن را نوعی سنجیدن، تعریف کردن و فهمیدن متون ادبی از خلال یکدیگر تعریف می‌کند و معتقد است که هر ادبیاتی همیشه تحت تاثیر پرثمر ادبیات بیگانه قرار دارد و در ارتباط با ادبیاتی دیگر و گاهی در تضاد با آن معنا پیدا می‌کند. لذا ادبیات تطبیقی را ابزاری کمکی و ضروری برای مطالعه ادبیات ملی می‌داند.

این کتاب که به گفته دانیل هانری پاژو استاد معروف و معاصر ادبیات تطبیقی در دانشگاه سوربن جدید(پاریس‌سه)، ویژگی مطلقا آموزشی دارد، یکی از اولین رساله‌های نظری و کاربردی ادبیات تطبیقی است که با ترسیم اولین مراحل سیر تکوینی ادبیات تطبیقی و با زیرعنوان «رساله راهبردی» خود، مشخصا به صورت کاملا علمی و عملی برای آموزش مبانی اولیه ادبیات تطبیقی تدوین شده است. بنابراین ترجمه این اثر در کنار دیگر آثاری که اخیرا در قلمرو ادبیات تطبیقی ترجمه و تالیف می‌شود،‌ به عنوان یک منبع درسی پایه و مفید، از منابع ضروری برای آموزش ادبیات تطبیقی است که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های سراسر کشور و دیگر محافل ادبی مورد توجه قرار گرفته است.

فصل اول کتاب «مخالفت با مرزبندی‌های سنتی» شامل دو بخش «ادبیات عمومی و ادبیات‌های ملی» و «ادبیات عمومی و هنرهای زیبا» است. در فصل دوم «ادبیات تطبیقی: تاثیر و تاثرات» سه بخش «سیر تکوینی ادبیات تطبیقی»، «ارتباط میان نویسندگان بیگانه» و «تصویر ملتی بیگانه در ادبیات ملی» قرار دارند. فصل سوم هم با عنوان «ادبیات عمومی: فرایند و فرانجام» شامل چهار بخش «گونه‌های شخصیتی و مضامین: به سوی تاریخ اندیشه‌ها»، «انواع ادبی»، «جریان‌های بین‌المللی، تاریخ جهانی ادبیات» و «از ادبیات عمومی تا علم زیباشناختی» است.

در فصل چهارم، موضوع «توضیح متون» به عنوان شیوه‌ای ممتاز در ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فصل شامل بخش‌های «ماهیت توضیح متون در ادبیات تطبیقی»، «قابلیت‌های تفسیر و توضیح تطبیقی» و «دو نمونه توضیح تطبیقی» است. فصل پایانی کتاب هم درباره چشم‌انداز مطالعات تطبیقی است و دو بخش «واگرایی‌ها و همگرایی‌ها» و «وحدت در کثرت»‌ را در برمی‌گیرد.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

برعکس گونه‌های تاریخی، منشا گونه‌های اجتماعی یا حرفه‌ای یک فرد خاص نیست، بنابراین، نویسنده در توصیف و تصویر نمونه آرمانی‌اش خود را بسیار آزادتر می‌یابد. برهمین اساس، موضوع رابطه‌ها و تاثیر و تاثرات، در مقایسه با قهرمانان تاریخی، از وضوح کمتری برخوردار خواهد بود. حتی بخش مهمی از اهمیت موضوع نیز کاسته می‌شود. البته این بدین معنا نیست که ما به بررسی برخی قرابت‌ها و تقابل‌ها که باعث جمع‌بندی ملاحظات و بازنویسی یک تحول می‌شود، نپردازیم. این گونه‌ها بسیار فراوان‌اند؛ در میان آن‌هایی که بیشتر مورد بررسی قرار گرفته‌اند می‌توان به ذکر این موارد پرداخت: سرباز(همراه با چهره‌های دیگرش چون سرباز رومی،‌ سرباز مزدور)، کشاورز، کارگر(و انواع آن مثل کارگر معدن)، بازرگان، قاضی، پزشک، کشیش(کاتولیک یا پروتستان)، دانشمند و کاوشگر…..

این کتاب با 130 صفحه،‌ شمارگان هزار نسخه و قیمت 2 هزار تومان منتشر شده است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید