همایش ملی مرتع و مرتعداری در بروجرد برگزار می شود

http://www.callforpapers.irپنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در بروجرد توسط انجمن مرتعداری ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و با حمایت موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،  پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری با نگاه ویژه به حفظ آب و خاک و بحران ریزگردها برگزار می شود.

محورهای این همایش کارکردها و خدمات اکوسیستم های مرتعی، اکولوژی مرتع، مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتع، پایش اندازه گیری و ارزیابی مرتع و مدیریت و احیا مرتع است.

تاکنون 700 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده که از این تعداد 425 مقاله برای ارائه در همایش پذیرفته شده است.

پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران 26 تا 28 اردیبهشت ماه سال جاری در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد برگزار می شود.

سایت همایش

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید