فراخوان سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا

http://www.callforpapers.ir/سومین کنگره بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا، 18 و 19 خرداد 1391 توسط فدراسيون ورزش هاي دانشگاهي آسيا و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، محور اصلي این کنگره، رشد و تعالي دانشجويان دانشگاههاي آسيا از طريق ورزش می باشد. سایر محورهای مورد بحث در این کنگره عبارتند از:

  • توسعه ورزش همگانی در دانشگاههای آسیا

  • بازاریابی و ارتباطات در ورزش دانشگاههای آسیا

  • مطالعات موردی در مدیریت و سازمان دهی ورزش دانشگاهها

  • فلسفه داوطلبی به عنوان نقطه قوت ورزش دانشگاههای آسیا

  • بودجه ریزی، تامین اعتبار و امور مالی در ورزش دانشگاههای آسیا

  • طراحی و تدوین برنامه های استراتژیک در ورزش دانشگاههای آسیا

  • اهمین فناوریهای نوین در ارتقاء و توسعه ورزش دانشگاههای آسیا

  • نقش فعالیتهای ورزش دانشگاههای آسیا در بین دانشجویان در فرهنگ ها و جوامع

  • کاربرد علوم ورزشی در ارتقاء ورزش دانشگاهی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید