فراخوان نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

http://www.callforpapers.ir/نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته، 25 خرداد ماه 1391 توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، علاقه مندان می توانند اصل مقالات خود را حداکثر تا 25 اردیبهشت ماه 1391، در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

 

الف) مهندسي مخازن هيدركربوري
• روشهاي اكتشاف مخازن
• مطالعات مخازن
• سرشت نمايي
• ارزيابي مخازن
• توسعه مخازن : مخازن مشترك، مخازن نفت سنگين، مخازن گاز ميعاني و مخازن گازي عميق و پرفشار
• مديريت مخازن هيدروكربوري و مديريت يكپارچه
• بررسي رفتار مغزه و ارزيابي سازندها
• بررسي رفتار سيالات مخازن
• فناوريهاي نوين در مهندسي مخازن هيدروكربوري
• مخازن شكافدار طبيعي
• روشها و تكنيكهاي شبيه سازي و مدل سازي مخازن و محاسبات مربوطه : روشهاي جديد شبيه سازي، محاسبات
• شبيه سازي، مقايسه خروجي هاي نرم افزارهاي شبيه سازي، شبيه سازي موردي مخازن ايراني به ويژه مخازن شكافدار و گاز ميعاني، معرفي و كاربرد نرم افزارهاي جديد، روشهاي رياضي ، هوش مصنوعي، شبكه عصبي، تكنيكهاي فازي، الگوريتم ژنتيك و … )
• ازدياد برداشت ثانويه و ثالثيه و استراتژيهاي جديد : EOR،IOR ، MEOR، ازدياد برداشت به روش شيميايي و بررسي روشهاي جديد تزريق آب و گاز در مخازن هيدروكربوري، مطالعه موردي تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي در مخازن هيدروكربوري ايران،
• ذخيره سازي گاز در مخازن زير زميني
• بررسي اثرات ژئومكانيكي در مخزن
• توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز
• اقتصاد مخازن هيدروكربوري ايران
• مهندسي مخازن هيدروكربوري و محيط زيست
• شناسايي محل بهينه چاه در مخازن نفتي
• شناسايي مكانيزمهاي توليد
• مطالعات موردي

ب) مهندسي بهره برداري
• روشهاي توليد از مخازن نفت و گاز
• چالشهاي توليد
• كاربرد فناوريهاي نوين در توليد و بهره برداري
• جداسازي در صنايع بالادستي ( جداسازي نفت و گاز و آب )
• ممانعت كننده هاي جريان ( آسفالت، واكس، هيدرات)
• بهينه سازي توليد
• ميادين هوشمند
• اتوماسيون چاههاي نفت و گاز
• طراحي تجيهزات فرآيندي بالادستي
• روشهاي محاسباتي مهندسي بهره برداري، محاسبه جريان دقيق چاههاي نفت و گاز، محاسبات و بهينه سازي كاهنده هاي جرياني
• راهكارهاي كاهش ضايعات مربوطه
• مهندسي بهره برداري و محبط زيست
• چاه ازمايي و نمودار گيري
• مشبك كاري
• تعمير و تكميل چاهها
• توسعه بهره برداري از ميادين نفت و گاز
• اقتصاد بهره برداري و كاهش هزينه هاي توليد
• مديريت انرژي در توليد از مخازن هيدروكربوري ايران
• مطالعات موردي

پ) مهندسي حفاري
• مهندسي حفاري عمومي
• روشهاي نوين حفاري چاههاي نفت و گاز
• كاربرد فناوريهاي نوين در مهندسي حفاري
• ابزار حفاري و توليد ابزارآلات حفاري بومي
• روشهاي تعمير و تكميل چاهها
• چالشهاي حفاري در مخازن هيدروكربوري ايران
• مهندسي گل حفاري
• مهندسي حفاري و محيط زيست
• مهندسي حفاري و بهينه سازي انرژي
• جلوگيري از صدمه زدن به مخازن هيدروكربوري در حين حفاري
• روشهاي محاسباتي مهندسي حفاري
• حفاري در مخازن پرفشار، عميق و نامعمول
• پارامترهاي مهندسي حفاري
• مهار فوران چاهها و روشهاي جلوگيري از خطرات مرتبط با چاههاي نفت و گاز
• مهندسي حفاري و HSE

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید