سيزدهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی

 

 

http://www.callforpapers.irبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir) ،سيزدهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی با محوريت (تحول و نوسازی در نظام آموزش علوم پزشکی) همراه با پنجمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری با شعار (تحول و نوآوری در آموزش پزشکی) در تاريخ 11 لغايت 14 ارديبهشت ماه سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزار می گردد.

هدف اين همايش دستيابی به راهکارهای کاربردی جهت ارتقای کيفيت آموزش برای دستيابی به مرجعيت علمی و تحول و نوسازی در نظام آموزش علوم پزشکی، نهادينه کردن فرهنگ اسلامی – ايرانی در آموزش علوم پزشکی، اخلاق و معنويت در علوم و حرف پزشکی، راهکارهای ارتقای انگيزه اعضای هيات علمی و فراگيران، شکوفايی خلاقيت ها و رقابت سالم در آموزش علوم پزشکی، آموزش علوم پزشکی پاسخگو به نيازهای جامعه، توازن حيطه های مختلف وظايف و مسئوليت های اعضای هيات علمی در دانشگاهها و راهکارهای تحقق اهداف و برنامه های عملياتی نقشه جامع علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی و سلامت کشور با بهره گيری از تجربيات اساتيد و صاحبنظران امر آموزش پزشکی کشور می باشد.

ثبت نام کارگاه   ثبت نام کارگاه ها از 20 فرودين ماه آغاز خواهد شد و ظرفيت هر کارگاه 30 نفر می باشد و تعداد 25 کارگاه توسط دانشگاه های علوم پزشکی کشور پيشنهاد گرديده است که با توجه به تعداد سالن ها، حداکثر 15 کارگاه بسته به تعداد شرکت کنندگان انتخاب و برگزار خواهد شد. لذا علاقمندان به شرکت در کارگاه در ابتدا فقط در يک کارگاه ثبت نام موقت نموده و پس از تاييد و اطلاع رسانی نسبت به پرداخت هزينه کارگاه (به مبلغ 200000 ريال) نسبت به قطعی نمودن ثبت نام کارگاه اقدام نمايند. بديهی است ثبت نام نهايی کارگاه منوط به پرداخت هزينه کارگاه می باشد. تمام کارگاه ها (15کارگاه) همزمان در عصر روز 11 /2/ 1391 دوشنبه ساعت 14:30 لغايت 18:30 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار خواهد شد. لذا ضروری است هر متقاضی در يکی از کارگاه ها ثبت نام و شرکت نمايند.

 لازم به ذکر است که کارگاه های دانشجويی بصورت مجزا و در زمانی جدا از کارگاه های ديگر برگزار خواهند گرديد .

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید