آغاز به كار بزرگ ترین تلسكوپ اوپتیكال قطب جنوب

یك گروه كاوشگر چینی در قطب جنوب، نصب و آزمایش بزرگترین تلسكوپ اوپتیكال را در این منطقه به اتمام رساندند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir)، تلسكوپ بررسی قطب جنوب (AST3-1) توسط گروه بیست و هشتم كاوش علمی قطب جنوب چین نصب شده است.

این تلسكوپ نخستین تلسكوپ بومی و تولید داخل چین است كه به صورت خودكار و بدون دخالت انسان كار می كند.

این تلسكوپ می تواند بررسی هایی را در مورد ابرنواخترها و دیگر اجرام بزرگ خارج منظومه شمسی انجام دهد.

این تلسكوپ با 5/4 متر طول، بزرگترین تلسكوپ اوپتیكال در قطب جنوب است.

چین در ژانویه 2008 گروه تلسكوپی اوپتیكال CSTAR را در منطقه ‘گنبد آ’ در فلات قطب جنوب كه یكی از سردترین مناطق كره زمین است نصب كرد.

این گروه تلسكوپی میزان زیادی از داده های ستاره شناختی را طی چهار سال گذشته جمع آوری كرده است.

چین قصد دارد دو تلسكوپ اوپتیكال دیگر را نیز در سال 2013 و 2014 در قطب جنوب نصب كند.

اگرچه چین اكتشافات اخترشناسی خود را در قطب جنوب، دیر آغاز كرد اما طی این مدت كوتاه نیز به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید