مجموعه مقاله های تخصصی كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

مجموعه مقاله های تخصصی كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

مجموعه مقاله های تخصصی كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

مجموعه مقالات كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي، 3 و 4 اسفند ماه 1390 توسط مجتمع آموزش عالي كازرون و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 165 عنوان مقاله تخصصی شامل 1676 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي

 

ارزيابي عوامل كليدي موفقيت نظام مديريت دانش دريك واحد تحقيقاتي
بكارگيري تكنيكهاي داده كاوي و بازاريابي دربخش بندي و تحليل رفتار مشتريان بانكداري الكترونيكي
بررسي و رتبه بندي شاخصهاي آمادگي مدارس براي پياده سازي آموزش الكترونيكي مبتني برتلفن همراه با استفاده از منطق فازي مطالعه موردي دبيرستانهاي منطقه دو و سه شهر مشهد
مدلسازي انتخاب نيروي انساني با استفاده از رويكرد داده كاوي
بهبود انرژي مصرفي در مسيريابي شبكه هاي حسگر بيسيم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و مشبك سازي محيط
طراحي مدل جامع يادگيري الكترونيكي E-learning براساس مدل خان جهت پيشرفت تجارت الكترونيكي درايران مطالعه موردي صنايع كوچك و متوسط استان فارس
بررسي عوامل موثر بررضايت از آموزش مجازي دربين دانشجويان دانشگاه مجازي اصفهان
ارزيابي اثربخشي ERP با استفاده از رويكرد فازي
مديريت مكانيزم هاي ارتباطي درابزارهاي موبايل و گريد
پروتكل انتقال قابل اعتماد رويدادهاي متعدد همزمان براي بهبود ازدحام درشبكه هاي حسگربي سيم SMESRT
ارزيابي عناصر داده اي وب سايتهاي گردشگري پزشكي ايران
پيمايش الگوريتم هاي شبكه هاي همتا به همتا
شناسايي هرزنامه ها با استفاده از مدل n-gram
بررسي توسعه تغيير و تحول سيستمهاي اطلاعات مديريت در سه دهه اخير با استفاده از روش تجزيه و تحليل محتوايي
بهبود هزينه ارتباطي و تاخير در شبكه برتراشه
سايبرنتيك؛ فناوري نوظهور درسازمان ها
تامين امنيت موتور آژاكس دربرنامههاي كاربردي غني شده وب
بررسي نقش الكترونيكي شدن بازار صنعت بيمه در رشد توسعه اقتصادي ايران
ارايه روشي براي ح اشيه نويسي تصاوير موجود دروب براساس انتخاب بهترين تابع كرنل SVM
بررسي روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي درارسال تصوير از طريق شبكه هاي حسگر بي سيم چند رسانه اي
يك الگوريتم زمان بندي هنگام تقاضا درپايگاه داده بي درنگ
ارايه يك الگوريتم تركيبي جديد جهت تعليم شبكه CMAC به منظور افزايش كارايي
ارايه مدلي جهت پيش بيني هزينه برنامه هاي شي گرا
انتخاب سرخوشه هاي بهينه با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني براي شبكه هاي حسگر بيسيم
ارايه روش و معرفي ابزاري براي اشتراك پذيري و فروش الكترونيكي در شركت هاي گاز استاني
الگوريتمي جديد جهت تشخيص و ترميم تداخلهاي موجوددر ميان قواعد حاكم در ديوارهاي آتش
مدلي براي افزايش كارايي سيستمهاي تجارت الكترونيك
ارزشيابي برنامه هاي آموزش الكترونيكي با مدل SPEAK
طراحي يك مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعي در ايران
بررسي تاثير ويژگيهاي جمعيت شناختي مشتريان برتمايل به خريداينترنتي كالاهاي گران قيمت با روش پرداخت هزينه قبل از ارسال كالا
ارايه يك پايگاه داده توزيع شده خود اصلاح با استفاده از عامل هاي نرم افزاري
مدل يكپارچگي تجارت الكترونيك و برنامه ريزي منابع سازمان براساس خدمات وب
فاكتورهاي استراتژيكموثر در تعيين امنيت وب سايت ها
ارايه يك راهكارامنيتي جهت افزايش ضريب امنيت دسترسي در كاربردهاي تحت وب
تجزيه و تحليل و همبستگي عوامل كليدي اجراي تجارت الكترونيك دريزد
ارزيابي تداوم استفاده گردشگران از گردشگري الكترونيكي مطالعه موردي: شهر اصفهان
استراتژي بازاريابي ويروسي الكترونيكي فرصت ها و چالشها
بررسي جايگاه اعتماد و ريسك درك شده درمدلهاي پيش بيني قصد خريد مشتري در تجارت الكترونيك
روشي براي كاهش هزينه تست نرم افزار با استفاده از روشهاي داده كاوي
انتخاب هدف دربازاريابي مستقيم با تركيب روشهاي موجود
چالشهاي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات درفرآيند يادگيري – ياددهي از ديدگاه دبيران مرد مقطع راهنمايي كرج با تاكيد بررويكرد رفتارگرايي
بررسي هوش تجاري و تعيين عوامل موثربرآن
ارايه مدلe-CRM با رويكرد مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار BPR مطالعه موردي: فرمانداري شهرستان مشهد
ارايه شاخصهاي الگوبرداري و مدل آن درحوزه ي مطالعات فني و امنيتي وتدوين نظام با رويكرد انتقال فناوري اطلاعات به بسترهاي مورد نياز دركشور
تدوين و ارايه الگوي جامع نگر براي ارزيابي كيفيت آموزش الكترونيكي الگوي ماهواره اي
مدل نوين چانه زني درمعاملات تجارت الكترونيك بين بنگاهي برمبناي معادله نش در نظريه بازيها
جايگاه وب سايتهاي گردشگري الكترونيكي درتوسعه بازارهاي گردشگري الكترونيكي
بررسي تكنولوژي هاي ارتباطي و فراگيردر يكپارچه سازي شبكه هاي نامتجانس در بانكداري الكترونيكي با استفاده از تكنولوژي هاي U-Commerce
افزايش ايمني و سلامت دربسته بندي مواد غذايي با استفاده از سيستم RFID
بهبودپروتكل DBR با روش هوشمنددرشبكه هاي حسگر بي سيم درزيرآب
پيشنهاد يك مدل توسعه پايدار اكوتوريسم با تاكيد برتعامل بين گردشگري كشاورزي و E-LTO براساس مطالعه موردي: توريسم گيلاس شهرستان شميرانات
تاملي برمباني نظري و كاربردي دوركاري دردولت الكترونيكي
بكارگيري مدل يكپارچه TTF,TAM دروب سايتهاي گردشگري با تاكيد براعتماد
محاسبات غيرمتعارف: الگوي جديدمحاسبه
كاربرد الگوريتمهاي رمزنگاري درافزايش ايمني كارتهاي هوشمند بدون تماسي درريزپرداختهاي الكترونيكي
مديريت دانش مولفه كليدي درنظام ملي نوآوري و كسب توانايي رقابت دراقتصاد دانش بنيان
زنجيره تامين سيار در صنعت سيمان
بررسي امكان پذيرش پيام كوتاه از جانب كاربران جهت اجراي تراكنشهاي پرداخت سيار درايران با استفادهاز تئوري پذيرش نوآوري
ارايه يك مدل جهت حل مسائل كشاورزي به كمك سامانه هاي فناوري اطلاعات جهت بالا بردن توجيه اقتصادي آن
برقراري ارتباط امن بين دو شبكه اترنت از طريق زيرساخت MPLS
كاربرد محاسبات ابري دركتابخانه هاي ديجيتال
اتصال شبكه حسگر بي سيم به اينترنت با استفاده از آدرسهاي IP
مجتمع سازي و تسهيل جستجو و سفارش كالا درشهر الكترونيك با ايجاد اينترنت چيزها The Internet Of Things و به كمك شناسايي از طريق امواج راديويي RFID
تجزيه و تحليل الگوهاي معماري مديريت دانش درسازمان ها
جهاد اقتصادي و دستيابي به اقتصاد دانش محور درعصر دانايي ضرورت ها و چالشها
تاثير عصر الكترونيك و فناوري اطلاعات درشهرداريها
طراحي و پياده سازي سيستم هوشمند شناسايي رفتار مشكوك در بانكداري اينترنتي به كمك نظريه مجموعه هاي فازي
استفاده از وب سرويسها براي رفتن به سمت يكپارچگي سيستمهاي فوق مقياس وسيع
مروري برتعامل پذيري بانكهاي اطلاعاتي
اثرات كانال انتقال دركاركرد شبكه هاي حسگر زيرآب
مديريت ارتباطبا مشتري رويكردي براي بهبود وفاداري مشتري مطالعه موردي: بانك پاسارگاد شهرستانخرم آباد
رويكردي جهادي براي اصلاح فرآيندهاي كاري درسازمان تامين اجتماعي
هوشمندسازي زنجيره تامين دماي گلخانه هاي كشاورزي با ساخت دستگاه و نرم افزار هوشمندكننده مطالعه موردي گلخانه هاي خيار سبز استان يزد
بررسي تاثير آميخته بازاريابي الكترونيك بررفتار خريد مصرف كننده
طراحي يك معماري سازماني با استفاده از آنتالوژي
بازاريابي مستقيم با استفاده از الگوريتم نزديكترين همسايه و فاصله وزن دار
تاثير مديريت دانش مشتري در پذيرش اينترنت بانك
ارايه الگوي جديددرشناسايي خودرو از نظر امنيت وآسايش با الگوريتم هاي هوشمند
نقش امنيتي سيستمهاي بيومتريك درفناوري اطلاعات
ضرورت توسعه اقتصادديجيتال درايران
لزوم بكارگيري فناوري اطلاعات در توسعه بازاريابي براساس تحليل SWOT
بررسي چگونگي ساختارهاي اطلاعاتي در مكانيك كوانتوم
اقتصاد دانش محور
كارآفريني الكترونيكي ديجيتالي موتورت وسعه اقتصاد دانش محور
نقش شهر الكترونيك ودولت الكترونيك درتحقق اهداف جهاد اقتصادي
بررسي مدل موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي DeLONE and McLEAN و معيارهاي ارزيابي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني درايران
حملات DOS و چالشهاي دفاعي معماري اينترنت
پژوهشي پيرامون نقش فناوري وب2.0 درمديريت نوآوري و رشد شهروند خبرنگار در جهت كاهش هزينه هاي رسانه ملي
ارايه يك سيستم تشخيص بدافزار مبتني برتحليل پويا با بهره گيري از تعامل با كاربر
كاربرد داده كاوي به منظور بهبودانتخاب پرسنل در سازمان به عنوان بخشي از مديريت منابع سازمان مطالعه موردي
بررسي چالشهاي تست امنيت برنامه هاي كاربردي وب
بررسي عوامل موثر درپديده بارندگي و ميزان تاثير هركدام از آنها با استفاده از شبكه هاي بيزين
بررسي تاثير عوامل بازدارنده و پيش برنده پياده سازي آموزش الكترونيكي قوانين و مقرراتو فرهنگ سازي از ديدگاه كاركنان ادارات نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهرشيراز درسال 1390
بررسي اثربخشي استفاده دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان ياسوج از چند رسانه اي هاي آموزشي
Web Analytics و تاثير آن برCRM در توسعه كسب و كار خود
بررسي و شناسايي آگاهي مردم يزد از تجارت الكترونيك
ارتقا سازمان به وسيله مدلهاي آمادگي الكترونيكي
ضرورت به كارگيري هوش تجاري درسازمان ها
بررسي نقش رايانش ابري درتجارت بين بنگاهي
لزوم حركت به سمت توسعه اقتصاددانش محور به منظور پيشبرد اهداف جهاد اقتصادي باتاكيد بركاربردهاي فناوري اطلاعات
استخراج شباهت معنايي بوسيله سيستم استنتاج فازي درخلاصه سازي متن
بررسي نقش يادگيري سيار در كشورهايدرحال توسعه
تكنيكهاي بازخورد ارتباط در بازيابي اطلاعات
ضرورت پياده سازي سيستم مديريت امنيت اطلاعات درسازمانهاي مجازي
تبيين رابطه بين استراتژي بازاريابي الكترونيك و عملكرد شركت چهارچوبي مفهومي درحوزه وب
مقايسه مدلهاي ارزيابي آمادگي الكترونيكي دردانشگاه ها
تقسيم بندي حملات موجود درشبكه هاي بي سيم موردي از نظر لايه هاي شبكه
مديريت دانش هوشمندي سازماني و حفظ مزيت رقابتي سازمان
بيان و مقايسه سيستم اطلاعات مديريتي MIS و سيستم پشتيبان تصميم DSS درفرآيند تصميم گيري مديران
كاربرد مدل همسويي استراتژي C4 دربهبود عملكرد سيستم توزيع شركت صنايع شيرايران پگاه
بازاريابي از طريق ايميل و فنونهاي پياده سازي آن
بررسي دولت الكترونيك درايران با استفاده از تحليل SWOT و PEST
به كارگيري فناوري اطلاعات جهت پوياسازي بنگاه هاي كوچك و متوسط اقتصادي
بررسي تاثير موازي سازي درپيچيدگي نرم افزارهاي شي گرا
بررسي تكنيكها و اصول بازاريابي الكترونيكي با تاكيد برنقش اينترنت دربازاريابي اينترنتي
نگرش مفهومي برشهرا لكترونيك و زيرساختهاي لازم براي ايجاد آن
كاربرد فناوري اطلاعات دراجراي سيستم حسابداري مدرن XBRL
استفاده از تكنيك داده كاوي درمديريت ارتباط با مشتريان درنظام بانكي
An Energy and QoS-aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks utilizing non-Revisiting non-dominated Sorting Genetic Algorithm
مقايسه و تحليل معماري عاملهاي هوشمند درمسابقات جهاني عاملهاي معامله گر درتجارت الكترونيك
ايجاد يك فضاي رنگ مبتني بر الگوريتمهاي تكاملي جهت تشخيص پوست
استفاده از راهكار بازاريابي محتوايي و فاكتورهاي SEO جهت توسعه فرصتهاي بازاريابي الكترونيكي
بررسي چالشهاي امنيتي در سيستمهاي مبتني بر RFID و ارايه راهكارهاي ايمن سازي
بررسي وضعيت اقتصاد دانش محوردرايران مقايسه تطبيقي با كشورهاي جنوب غربي آسيا
عملياتي نمودن مولفه هاي مهندسي حاكميت فناوري اطلاعات با روش جديد پيشنهادي درسازمانهاي اقتصادي
تجارت الكترونيكي و مشكلات ناشي از گسترش آن درايران
تاثير مديريت دانش و عوامل سازماني براجراي موفق مديريت ارتباط با مشتري
يكپارچه سازي مديريت هويت سازماني برمبناي معماري سرويس گرا
تاثيرات هوشمندسازي خدمات و سالم سازي فضا درورزشگاه حافظيه با استفاده از شبكه سنسورهاي rfid درجذب تماشاگران
رابطه بين قابليت هاي يادگيري سازماني و موفقيت در اجراي نوآوري هاي تكنولوژيكي با تاكيد برنقش تعديل كننده ي پيچيدگي دانش
بررسي كاربردها و چالشهاي شبكه هاي حسگر بي سيم دراتوماسيون خانگي بيسيم بناهاي ساختماني، پزشكي محيط زيست جاده ها و بزرگراه ها تجاري و نظامي
ارايه معماري سرويس گراي فرآيندهايه تجاري سيار
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثربرتجارت الكترونيك با استفاده از تكنيك تاپسيس فازي
استناد پذيري ادله منابع الكترونيكي دربانكداري اينترنتي
مديريت دانش راهكاري براي بهبود توسعه اقتصادي
سيستم الكترونيك اطلاعات بيماران و مراكز پزشكي به وسيله پردازش ابري
مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني توسط فناوري اطلاعات
ارايه چارچوبي جهت ارزيابي متدولوژي هاي امن توليد نرم افزار
خوشه بندي داده هاي آماري دانش آموزان آموزشگاه هاي فني حرفه اي رفسنجان جهت راه اندازي سيستم هاي e-learining مناسب
فناوري اطلاعات ابزاري براي پشتيباني از مديريت زنجيره تامين
حركت از آموزش الكترونيك به سيار و چالشهاي مربوط به آن
پردازش موازي الگوريتم ضرب ماتريس اسپارس با استفاده از واسط تبادل پيام در شبكه ادهاك
تركيب سرويسهاي گريد با آگاهي از كيفيت سرويس با استفاده از شبيه سازي تبريد
نقش تجارت الكترونيك و فناوري اطلاعات در افزايش بهره وري شركت هاي جهانگردي و توريست دركشور و ضرورت استفاده از آن
بررسي و مقايسه ويژگيهاي چارچوب هاي معماري سازماني
بررسي جوانب امنيت اطلاعات در پرونده الكترونيك سلامت چالشها و راهكارها
لزوم تدوين طرح و برنامه ريزي براي تست امنيت نرم افزار
استفاده از شبكه هاي بيزين به عنوان روشي براي تعيين اولويت بندي كاهش سهم عوامل موثر در تصادفات جاده اي
مديريت فناوري اطلاعات با چشم اندازي مبتني بردانش براساس ديدگاه نوناكا
طراحي يك چارچوب براي ارزيابي مديريت خدمات فناوري اطلاعات
نقش فناوري اطلاعاتدرآموزش و تاثير آن بربهره وري كاركنان اداره برق
ارايه مدل مفهومي به منظور اثربخشي هوش تجاري برارتقاي مديريت عملكرد سازماني EPM با هدف بيشينه سازي ROI
استفادهاز ابزارهاي هوش تجاري براي ارتقاي سطح كيفي سازمان با رويكرد به استراتژي كايزن
نقش مديريت دانش مشتري CKM درسازمان هاي دانش بنيان جهت كسب برتري رقابتي
نقش مديريتي Green IT درافزايش بازدهي سازمان هاي صنعتي
بومي سازي فناوري اطلاعات و توسعه كاربردهاي وب معنايي درتجارت الكترونيك ايران
بهبود كنترل ازدحام پروتكل CODA درشبكه هاي حسگر بيسيم
پيشنهادمدل مفهومي هوشمندسازي موزه ها با استفاده از تكنولوژي RFID
سيستم راهنمايي گردشگران درموزه برمبناي تلفن همراه و استفاده از تركيب فناوريهاي شناسه فركانس راديويي و شبكه حسگرهاي بي سيم
بررسي رفتار مشتريان دربازاريابي آنلاين براساس مدل پذيرش فناوري TAM با تاكيد بروفاداري مشتريان
هدفمند كردن و كاهش هزينه تبليغات با استفاده از روش SVM
آموزش و يادگيري زبان دوم از طريق رايانه درمحيط نرم افزاري call
بررسي نقش فناوري اطلاعات دربكارگيري ظرفيت هاي مناطق روستايي در راستاي پيشبرداهداف جهاد اقتصادي
استفاده از ابزارهاي الكترونيكي جهت توسعه اكوتوريسم جغرافيايي مطالعه موردي حيات وحش گرگهاي ايران
ارايه روشي جهت بكارگيري سيستمهاي مراقبت سيار در ايران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید