مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي منتشر شد

مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي منتشر شد

انتشار مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي

مجموعه مقالات دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي همزمان با برگزاری این همایش در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي 15 دی ماه 1390  توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 80 عنوان مقاله تخصصی شامل 850 صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش ملي مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي به شرح زیر می باشد:

مديريت مواد شيميايي فاسد شدني در انبارهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
رنگبري از پساب هاي محتوي رنگ راكتيو توسط سيستم فراصوت و H2O2
بهينه سازي عمليات انعقاد و لخته سازي در واحد تصفيه پساب پتروشيمي مبين با استفاده از روش تاگوچي
مطالعه موردي استفاده از كربن فعال در تصفيه پساب واحد پلي اتيلن سبك شركت پتروشيمي بندر امام
نقش نانو ذرات آهن در تصفيه شيميايي آب هاي آلوده
شناسايي و طبقه بندي مواد شيميايي فاسد شدني در انبارهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب بر اساس تعاريف RCRA
بررسي روش هاي مديريت ضايعات پلاستيكي و انتخاب روش بهينه
روش نوين سنتز نانوذرات آهن صفر ظرفيتي پايدار با كمپلكس كننده نمك دي سديم و نقش آن در تصفيه آبهاي آلوده
بررسي پارامترهاي اندازه گيري كيفيت پسابهاي شهري و صنعتي
برآورد هزينه و كارايي سيستم غشايي (Petro MBR System ) در تصفيه پسابهاي نفتي
حذف فلزات سنگين از آب با استفاده از فرآيندهاي نانوفيلتراسيون
حذف فلزات سنگين از آب با استفاده از نانوذرات و نانوكاتاليست ها
بررسي و مقايسه روش هاي نوين در تصفيه كروم از فاضلاب هاي صنعتي
بررسي مديريت راهكارهاي بازيافت پسماندهاي پلاستيكي در ايران
استفاده از روش الكتروشيميايي در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي
جذب همزمان Co(II)، Cd(II) و Zn(II) با استفاده از Aspergillus niger در سيستم ناپيوسته از محلول هاي آبي
پارامترهاي موثر برحذف فلز سنگين Cu2+ از محلول هاي آبي توسط نانوكامپوزيت CNT- Al2O3
بررسي استفاده از ويت لوكيت نانو بلورين جهت حذف فلز سنگين Cd2+ از محلول هاي آبي
مروري بر فناوري‌هاي تصفيه آب و پساب در صنايع بالادستي نفت ايران
استخراج فاز جامد فنل با نانو ذرات مغناطيسي پوشيده شده با كربن از پساب پتروشيمي فجر
استخراج فنل از محلول هاي آبي توسط حلال كلروفرم
پالايش پسماند واحد مراكس در راكتور بستر ثابت كاتاليستي واحد تصفيه نفت خام
بهينه سازي توليد پساب در فرايندهاي شيميايي
كاربرد نانو لوله هاي كربني در تصفيه پساب هاي صنعتي
كاربرد بسترهاي ني زار در تصفيه پسابهاي صنعتي و بهداشتي (مروري)
بررسي و پايش پساب پالايشگاه نفت آبادان و ارائه راهكارهاي زيست محيطي
مديريت دفع پسماند حفاري ناشي از كاربرد گل هاي پايه سنتزي در عميات هاي حفاري دريايي
بررسي تجزيه پذيري و مسائل زيست محيطي دفع گل هاي پايه سنتزي به درون دريا در حفاري چاه هاي نفت و گاز
بررسي عملكرد كنترل پسماند حفاري در توسعه ميدان گازي كيش
بررسي روش هاي تصفيه آب مصرفي در پالايشگاه و عمليات هاي حفاري
بررسي عملكرد راكتور ناپيوسته متوالي جهت تصفيه پساب صنايع پتروشيمي
بررسي تخريب نانوفتوكاتاليستي و سينتيك حذف رنگزاي آبي اسيدي92 از پساب توسط فرآيند اكسيداسيون پيشرفتهUV/nano-TiO2/H2O2
حذف عناصر خطرناك و حذف رنگدانه از فاضلاب صنعتي Biebrich scarlet soluble water
جذب زيستي : تئوري و كاربرد ها
Consequence Modeling , A New approach and Necessary Tools For Permanent Production Cases study: South Pars Gas Complete Phases 2&3 Condensate stabilization unit and slug catcher
بررسي كاربرد نانو فتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم و نانو كاتاليست مغناطيسي آهن در حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي
مديريت پسماندهاي توليدي و شناسايي، طبقه بندي مواد شيميايي در نيروگاه گازي آبادان
فرايند هاي غشايي وبررسي عملكرد غشاء سولفونيكي F-8020 براي جداسازي يون سديم و كاربرد آن در تصفيه پساب هاي واحدهاي نمك زدايي نفت خام و سودآور كردن اين واحدها
نقش حفاري فروتعادلي در كاهش پسماند و هزينه هاي ناشي از حفاري به محيط زيست
كاهش حجم پساب Spent Caustic واحدهاي مركاپتان زدايي با بهره گيري از روش آزمايشگاهي و تغيير فرايندي
تزريق مجدد پساب عمليات نمك زدائي به چاه نفت جهت ازدياد برداشت از چاه پس از تصفيه آن
روشهاي بازيافت پسماند پلي استايرن، محدوديتهاي فرآيندي و ملاحظات اقتصادي
افزايش كارايي نانوفتوكاتاليست بكار رفته در فرآيند حذف تركيبات فنلي
بررسي ميزان بهينه تزريق ماده Reverse Demulsifier و اثر آن بر روي COD خروجي واحد تصفيه پساب پالايشگاه پنجم پارس جنوبي
ارزيابي دادههاي آزمايشگاهي جاذب نفتي بنتونيت، توسط نرم افزار HYDRUS و شبكه عصبي مصنوعي
فناوري هاي تصفيه آب توليد شده در صنايع نفت و گاز
بررسي عناصر سنگين Ni،Pb،CrوCd موجود در پسماندهاي صنعتي دشت نيشابور و اثرات زيست محيطي آن
بررسي فرآيندهاي تقطير غشايي در تصفيه ي پساب هاي صنعتي
مطالعه و ارائه راه كار مديريت بهينه مولكولارسيو هاي ضايعاتي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي
مروري بر روش هاي نمك زدايي آب در صنايع نفت و انرژي و بررسي معيارهاي مناسب جهت انتخاب برترين روش
بررسي رشد ميكروجلبك ها در فرآيندتصفيه ي پساب و استفاده ي آن براي توليد بيوديزل
ذخيره سازي دي اكسيد كربن در بستر اقيانوس بوسيله پوشش هيدرات
دستيابي به توسعه پايدار;ارزيابي اجتماعي و اولويت بندي سايت دفن پسماند راديو اكتيو به روش MAUT گروهي
مديريت پسماند و مواد زائد در بنادر
اثرات زيست محيطي ناشي از پسماندهاي حفاري در دريا
مقايسه عملكرد سه نوع جاذب سنتزي در حذف پسماندهاي نفتي
مطالعه آزمايشگاهي حذف آلاينده هاي آلي رنگي از پساب هاي صنعتي به كمك جاذب طبيعي دياتوميت
مدل سازي حذف آلاينده ها از آب هاي آلوده بر اساس ظرفيت جذب نانوكريستال TiO2
تصفيه پسابهاي صنعتي و نفتي با استفاده از نانو تكنولوژي
تصفيه پساب و خاك هاي آلوده به مواد هيدروكربني آلي به كمك امواج آلتراسونيك وفرايند اكسيداسيون فنتون
مديريت پسماند در تاسيسات هسته اي
استفاده از روش اكسيداسيون فوق بحراني آب در تجزيه پسماندهاي آلي
جداسازي اورانيوم از محلول‌هاي‌ حاوي اسيد فسفريك با استفاده از رزين‌هاي تبادل‌يوني DiphonixوDoulite
بررسي آزمايشگاهي تصفيه بيولوژيكي آب به كمك آب شيرين كن خورشيدي
گياه پالايي روشي مناسب براي صرفه جويي در مصرف آب و تصفيه پساب فاضلابها
پاكسازي با انواع فرآيندهاي گياه پالايي
پيش يني شرايط تشكيل واكس توسط مدل هاي اكتيويته WilsonPredictive ، Predictive UNIQUAC وunifac
توليد جريان الكتريسيته از فاضلاب توسط پيل هاي سوختي ميكروبي
دستيابي به توسعه پايدار;ارزيابي اجتماعي و اولويت بندي سايت دفن پسماند راديو اكتيو به روش MAUT گروهي
روشهاي زيستي تصفيه پسابهاي صنعتي و نفت (ميكروبها، لجن فعال وRBC و…)
بررسي اجراي طرح بازيافت مواد زائد جامد در اداره كل بنادرودريانوردي استان خوزستان (بندرامام خميني(ره))
حذف زيستي نفت خام گچساران از پسابهاي آلوده به آن با استفاده از مخلوط باكتري ERCPPI-3
استفاده از يك بيوراكتور غشايي مداوم جهت تصفيه پسابهاي آلوده به نفت خام با شوري بالا
Analysis of the bio-environmental advantages using two types of activated carbon at a petro-chemical water treatment plant
Development of an environmentally friendly water-based drilling fluid for Iran oil fields
Equilibrium and kinetic studies of Pb (II) ion uptake from water by chitosan
Water-based glycol drilling fluid as an environmentally friendly alternative to oil-based muds
Application of a membrane bioreactor for treatment of crude oil contaminated wastewater with high salinity
Experimental investigation of heavy metals removal from industrial wastewater using low cost natural adsorbents and commercial activated carbon
Numerical prediction of 137Cs transportin clayey soil

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید