مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

02:58:17مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران، 22 اردیبهشت ماه 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار برگزار گردید. در این کنفرانس 88 عنوان مقاله تخصصی شامل 454 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش منطقه اي مهندسي عمران

 

اشكالات اجرائي ساختمان هاي بتن آرمه درمناطق روستايي
بررسي الگوي جريان در پشت ساختمان با استفاده از CFD
بررسي سه بعدي رفتار باربري پي شمع-راديه در خاك رس نرم
كاربرد ولاستونيت در بتن (مروري بر تحقيقات گذشته)
كاربرد ژئوتكستايل در پايدار سازي زمين لغزش – مطالعه موردي زمين لغزش بستر جاده منطقه شارقلت شيرگاه
ارزيابي رفتار لرزه اي مهاربندهاي خارج از مركز تحت زلزله هاي حوزه نزديك
بررسي رفتار لرزه اي تيرپيوند مهاربندهاي خارج از مركز با فولاد معمولي ساختماني و فولاد جاذب انرژي
بررسي كيفيت جوش سازه هاي فلزي در دست اجرا و تطبيق آن با استانداردهاي موجود( مطالعه موردي شهرستان زاهدان)
بررسي كيفي سازه هاي فلزي در شهر زاهدان و تطبيق آن با استانداردهاومقررات ملي
اثر پوزولان ها در افزايش دوام سازه هاي بتني
بهينه سازي توپولوژيك سازه ها به روش معيار بهينگي
بررسي فشار برخاست uplift روي شمع توسط اجزاء محدود
ارائه روشي براي مكانيابي پايانههاي اتوبوس درون شهري بر مبناي معيارهاي تلفيقي شهرسازي-ترافيكي با به كار گيري الگوريتم ژنتيك
تاثير استفاده از كابل هاي پس كشيده در پايداري سدهاي RCC
آسيب پذيري لرزه اي سازه هاي فولادي
كاربرد ژئوسينتتيكها در كنترل شيرابه مدفن زباله هاي شهري
مديريت هوشمند در حمل و نقل ITS
بررسي مشكلات موجود در سرريز سد ها
بررسي پايداري لرزه اي سدها توسط اجزاء محدود
مقايسه روش هاي سنتي و نوين تحليل و طراحي قاب هاي فولادي و معرفي برخي عوامل بوجود آورنده رفتار غيرخطي در سازه ها
بررسي اثرات ضربه قابهاي بتني مجاورهم با تعداد طبقات مختلف
مروري بر تأثير فيبرهاي ميكرو سلولز بر روي خصوصيات مكانيكي بتن خود متراكم FSCC
ارزيابي تاثيرات منطقه گردشگري شانديز مشهد بر محيط زيست با هدف تحقق توسعه پايدار
بررسي عددي رفتار ديوارهاي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها
بررسي علل وقوع زمين لغزش بزرگ در منطقه ي دشتگان رودبار
آزمايشگاه مجازي تحليل سازه ها
پيش بيني توليد و توزيع كالا در سطح برو نشهري با استفاده از رگرسيو نخطي و شبكه عصبي MLP و RBF
بررسي ساخت بتن گوگردي با مصالح داخلي
بررسي پديده لايه بندي در مخازن و روش هاي جلوگيري از آن
مدل عددي طراحي سرريز اوجي سد سيمره با استفاده از نرم افزار FLUENT
استفاده نوين از مصالح پليمري ETFE در باغهاي كويري ايران
تعيين روش مناسب تبخير و تعرق در منطقه قم
تعيين روش مناسب تبخير و تعرق در منطقه كاشان
شبيه سازي علت اصلي سوانح جاده اي
عناصرموثر بركنترل ترافيك در مورد تصادفات،حمل و نقل و محيط زيست
مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي ترافيك و حمل و نقل شهرستان كاشان
مطالعه آزمايشگاهي و تحليلي اثر كامپوزيت هاي GFRP و CFRP بر عملكرد تي رهاي بت نآرمه با رده مقاومتي بالا، مقايسه رفتار و بررسي تغييرات كرنش و تغييرمكان آن
بررسي اثر جداساز هاي لرزه اي در پي
ارزيابي تأثير ساختگاه شيب دار بر حركات جنبش نيرومند زمين
تحليل عددي تونل جمع آوري آبهاي سطحي جنوب تهران
تعيين روابطي جهت ايجاد امكان استفاده از مدل رفتاري كم- كلي در مدل سازي عددي سد هاي خاكي
بررسي كلاسبندي ترددشمارهاي مكانيزه در مقايسه با كلاسبندي وسايل نقليه در فرمهاي كام 113
قابليت كاربرد بتن خودتراكم اليافي در پوشش داخلي تون لهاي انتقال آب
مطالعه تمركز تنش در اطراف گشايش هاي پوسته هاي گنبدي مسلح شده با CFRP
ترمز خودرو و اثر اصطكاك سطوح مختلف جاده
روانگرايي و خسارات ناشي از آن در طي زلزلههاي گذشته
بررسي روشهاي تقويت ستونهاي كوتاه بتن مسلح
بررسي اندركنش صفحه پي – خاك توسط اجزاء محدود
آناليز اجزاء محدود شالوده هاي نواري پي و اندركنش آن با خاك
بررسي نحوه عملكرد، خرابي و مقاوم سازي سازه هاي بنايي در هنگام وقوع زمين لرزه مطالعه موردي: ساختمان بنايي هنرستان شهيد كلانتري استان گيلان
تعيين مدل رفتاري مناسب خاك در مدل سازي عددي سد خاكي تهم بوسيله نرم افزار ژئواستديو
الياف و نوارهاي پليمري FRP و نقش آنها در تقويت قوس هاي ساخته شده با مصالح بنايي
بررسي تاثير سيستم WIM بر شبكه راه
تقويت قوس هاي ساخته شده با مصالح بنايي با مواد كا مپوزيتي
تعيين نقاط حادثه خيز براساس نرخ تصادف و تعداد نرخ تصادف ( مطالعه موردي: محور شهيد صالحي)
تعيين نقاط حادثه خيز براساس تعداد، شدت تصادف و روش تصادفات هم نوع(همسان) ( مطالعه موردي: محور شهيد صالحي)
محاسبه شاخص نرخ تصادفات و شدت تصادفات با توجه به مطالعه قبل و بعد ( مطالعه موردي: محور شهيد صالحي)
آسيب شناسي سيستم ترافيك شهري وبرون شهري ايران وبررسي راهكارهاي مديريت صحيح تصادفات رانندگي
نگاهي به وضعيت پايداري ساختمان هاي شهري و روستاي در برابر زمين لرزه
سازه فضاكار و كاربردهاي آن
به كار گيري تكنولوژي نوين حمل و نقل ريلي، گامي به سوي توسعه پايدار
معرفي و كاربرد ژئوسينتتيكها و ارزيابي فني و اقتصادي ديوار خاك مسلح با ژئوسينتتيك
ارزيابي رفتار برشي تيرهاي عميق بتن مسلح بازشودار
بررسي موردي استفاده از مصالح نوين ساختماني در امر مقاوم سازي در برابر نيروي زلزله – مقاوم سازي لرزهاي
مدلسازي حداكثر دبي لحظ هاي سالانه با استفاده از تئوري سري زماني ( الگوريتم باكس- جنكينز)
جهاد اقتصادي در صنعت بتن كشور
پاسخ سازه هاي طويل تحت اثر حركات ناهمگون زمين لرزه با نسبت هاي فركانسي متفاوت
كاهش اثر مخرب رطوبت بر مصالح آبدوست آسفالت
كاربرد آزمايش نفوذ سنج ديناميكي در تخمين مقاومت لايه هاي آسفالتي
خواص بتن SCC ( Self Compacting Concrete) و آزمايش هاي متعارف آن
كاربرد انرژي خورشيدي در ساختمان
بررسي پايداري استاتيكي بتن خود تراكم و تخمين جدا شدگي آن
تأثير مديريت ماشي نآلات از طريق آناليز روغن بر هزينه پروژه هاي عمراني
بررسي پيوندهاي گويسان در سازه هاي فضا كار
نگاهي به دستاورد هاي جديد نانو در عمران
بررسي انواع قاب وسيستم هاي سازه اي در ساختمان فولادي
اثر ضريب ترك خوردگي ديوارهاي برشي بر روي تحليل و طراحي سازههاي بتني
تاثيرانواع فيلرهاي ميكرونيزه بر دوام بتن آسفالتي
بررسي روشهاي مقاوم سازي در سازه هاي بتن آرمه
برهمكنش مزايا و معايب استفاده از محصولات نوين ساختماني
مكانيسم تصفيه خانه آب ( مطالعه موردي تصفيه خانه آب استان مازندران )
بررسي پيوندهاي نيامي در سازه هاي فضا كار
معايب جوشكاري سازه هاي فولادي و روش هاي تشخيص آن
بررسي استفاده از تكنولوژي هاي نوين و اتوماسيون در ساختمانهاي هوشمند
كارايي مهندسي ارزش درروشهاي مختلف مديريت پروژه
پديده سونامي و سازه هاي مقاوم در برابر آن
Soil Improvement Techniques
EFFECT OF GLASS FIBER ON PROPERTIES OF SELF CONSOLIDATING CONCRETE

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید