انتشار مجموعه مقالات دومين همايش نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي

مجموعه مقالات دومين همايش نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعيمجموعه مقالات دومين همايش نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين همايش نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي، 17 بهمن ماه 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 18 عنوان مقاله تخصصی شامل 185 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين همايش نقش دانش و دانشگاهيان در پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي اجتماعي

 

 

مروري بر برخي راه هاي كاهش جرم و جنايت
كرامت انسان و نقش تربيتي-فرهنگي آن بر پيشگيري از وقوع جرم
نسبت حاشيه نشيني با جرم و اسيب هاي اجتماعي: راهبردهاي پيشگيري
تاثير سبك هاي هويتي مردان بر انواع خشونت خانگي آنان نسبت به همسر خود
پيشگيري در قالب تفكر اسلامي
افزايش بحران كودك آزاري در جامعه شهري به عنوان نمادي از آسيب هاي اجتماعي
نقش دانشگاه ازاد اسلامي بر كاهش اسيب هاي اجتماعي
نقش اموزشي پليس در پيشگيري جامع از اعتياد
مقايسه اختلالات شخصيتي زنان روسپي و عادي
بررسي علل بزهكاري در ميان جوانان مناطق حاشيه نشين شهر انديمشك در ده سال اخير 90-1380
گستره و شيوه هاي استفاده از مواد مخدر و اعتياد زنان در ايران
بررسي عوامل اجتماعي و شخصيتي موثر بر گرايش به ونداليسم (خراب كاري) در بين دانش اموزان دبيرستاني شهر اهواز
راهكار هاي مواجه با بزهكاران و بزه ديدگان اجتماعي در ايران(با تكيه بر نظام اموزشي)
بررسي علل گرايش مجدد معتادان (لغزش مجدد) به سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان اراك سال 1390
اثربخشي برنامه زيانكاهي در كاهش جرايم معتادان مراجعه كننده به مركز كاهش آسيب (DIC)
ابهام و ضعف نظري در تدوين سياست هاي اجتماعي وگسترش آسيب ها و جرايم
بررسي جرم در دانشگاه و نقش دانش و دانشگاه در جلوگيري از وقوع جرم و بزهكاري جوانان
ويژگي هاي رواني- اجتماعي و هوش هيجاني در خودكشي دو بيمار مبتلا به اختلا شخصيت مرزي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید