انتشار مقالات دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

مجموعه مقالات دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي20 و 21 شهریور ماه 1390 تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 93 عنوان مقاله تخصصی شامل 1272 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومين كنفرانس مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي

 

تحليل آماري انرژي باد در دشت بم
مهندسي مجدد در شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
شيرابه هاي محل دفن زباله :منبعي در دسترس براي توليد جريان الكتريسيته
امكان سنجي استفاده از انرژي باد در استان مركزي،مطالعه موردي: ايستگاه خمين
بررسي و پيش بيني مصرف برق بخش صنعت
پتانسيل سنجي نصب توربين باد در استان قم،مطالعه موردي: ايستگاه وصف
تاثير كشاورزي حفاظتي( بدون خاك ورزي ) در كاهش مصرف انرژي در عرصه كشاورزي
بالابردن راندمان نيروگاه هاي گازي و سيكل تركيبي با استفاده از سيستم fog
بررسي و تبيين بهينه سازي سيستم هاي CHP براي ساختمان ها و نقش آن ها در DSM
طراحي سيستم تجميعي رانكين آلي خورشيدي و تراكمي بخار با هدف كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي ( مطالعه موردي: تهر ان)
بررسي سياست‌هاي صرفه‌جويي انرژي و ضرورت مداخله دولت در ايجاد كارآمدي اين سياست‌ها
Minimizing the loss of energy in Transmission Systems with Capacitor Placement Using an Immune Algorithm and Fuzzy Logic
بررسي فني و اقتصادي اصلاح وضعيت تله هاي‌ بخار بر كاهش مصرف انرژي در شركت پالايش نفت تبريز
پيش بيني تقاضاي انرژي براي بخش هاي اقتصاد ايران در افق زماني 1404 با استفاده از مدل ARIMA
تاثير تلفات و ظرفيت خطوط انتقال برقيمت انرژي الكتريكي در بازار برق
ملاحظاتي بر سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران:مقايسه تطبيقي كشورهاي ايران، كانادا، نروژ و ژاپن
بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع تخته خرده چوب با توسعه بهره وري؛ مطالعه موردي شركت صنعت چوب شمال
هره‌برداري بهينه از يك سيستم تركيبي نيروگاه بادي-پمپ‌ذخيره‌اي در محيط بازار برق با استفاده از الگوريتم PSO
A Challenge in Building energy Labeling Systems
پيك سائي با برنامه پاسخگوئي بار و استفاده از روشي بر پايه فروش انرژي با قيمت گذاري پويا
شبيه سازي و مدلسازي سيستم تركيبي توربين بادي_پيل سوختي
دوچرخه هاي الكتريكي و نقش آنها در كاهش آلودگي هوا و مديريت مصرف سوخت در حمل و نقل هاي شهري
كاربرد سوخت جايگزين بيواتانول در پيشگويي عملكرد و بهينه سازي موتور احتراق جرقه اي چرخه اتكينسون-اتو
جايگاه شركتهاي خدمات انرژي در نيل به اهداف برنامه هاي توسعه كشوري
توجيه فني اقتصادي استفاده از فناوري ميكروتوربين براي تامين همزمان برق و حرارت براي بخش خانگي
اطلس باد كشور
Feasibility of Installing Micro-CHP in Residential Homes with Regard to Economic Factors
امكانسنجي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي
بررسي نقش و عملكرد فناوري گازي سازي در توليد سوخت پاك
اثرات حذف يارانه انرژي بر توليد محصولات كشاورزي
ارزيابي هزينه هاي خارجي در نيروگاه هاي توليد برق
برآورد شدت تابش خورشيدي روزانه با استفاده از الگوريتم‌ PSO
ارزيابي فني و اقتصادي طرح بهره‌گيري از انرژي خورشيدي براي تامين انرژي الكتريكي موردنياز ساختمان‌هاي تجاري و مسكوني دور از شبكه سراسري برق
برآورد و مقايسه تابع تقاضاي بلند مدت و ميان مدت برق در بخش خانگي در ايران
THE EFFECT AND CONTRIBUTION OF WIND GENERATED ROTATION ON OUTLET TEMPERATURE AND HEAT GAIN OF LS-2 PARABOLIC TROUGH SOLAR COLLECTOR
مدلسازي اجرايي هدفمندكردن يارانه هاي انرژي (فرآورده‌هاي نفتي)
Intelligent Optimal Design and Energy Management of Battery Based Stand-Alone Wind/PV Generating System Using COA
بررسي اقتصادي چهار راهكار كاهش مصرف انرژي در مجتمع هاي مسكوني(مطالعه موردي بلوكA3 شهرك اكباتان
Economic Load Dispatch Based PSO-TVAC Optimization with Consideration on the Impact of Renewable Energy and Subsidies
كابرد الگوريتم جفت گيري زنبور عسل در حل مساله پخش بار اقتصادي با در نظر گرفتن تابع هزينه ناصاف، تلفات و محدوديت هاي عملي نيروگاه ها
بررسي عددي جريان سيال و انتقال حرارت بر روي كلكتورهاي مشبك با منافذ ضربدري تحت مكش ناپيوسته
Recent applications of heat pump systems
Thechnical,economic assessment and optimal management of hybrid photovoltaicwinddiesel energy system with battery storage for stand-alone application in Jolfa
امكان سنجي نصب منابع توليد پراكنده در دانشگاه صنعتي اصفهان به جهت كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع
بررسي تأثير پيشرفت تكنولوژي و افزايش بهره وري تجهيزات بر تقاضاي برق خانگي: روش سيستم ديناميك
بهينه سازي كوره هاي تابشي با استفاده از الگوريتم جستجوي هارموني
پخش بار اقتصادي همزمان توان و حرارت (CHPED) با الگوريتم رقابت استعماري
جايابي پاركينگ هاي ماشين برقي به منظور بهبود پارامترهاي شبكه با استفاده از نرم افزار power world و الگوريتم ژنتيك نخبه گرا
مقررات ملي ساختمان و كاهش مصرف‌انرژي در بخش ساختمان‌ و مسكوني
تاثير فرم و شكل شهري بر نگهداشت و مديريت بهينه انرژي
The Role of Smart Grid in the Improving the Management Electric Energy
بررسي ظرفيت توليد انرژي برق از انرژيهاي تجديد پذير در ايران
ارزيابي فني و اقتصادي روش هاي خنك سازي هواي ورودي در توربين هاي گازي(فاگ و مديا) با رويكرد اجرايي
افزايش كارايي بويلر در واحدهاي بخاري نيروگاه نكا
رابطه بين تقاضا انرژي، سلامت و آلودگي هوا در ايران
چالش ها و راهبرد هاي بهينه سازي مصرف انرژي در ايران و جهان
تحليل فني ، مهندسي در رابطه با سيستم هاي تراكمي و جذبي موجود در ايران و جهان
نگرشي فني ، مهندسي در رابطه با انرژي بيوماس و توليد آن
سياست گذاري تكنولوژي هاي انرژي و ارائه راه كارهاي مفيد براي ايران
كاهش مصرف انرژي با استفاده از سيستم هاي نوين تامين، پخش و كنترل اتوماتيك
بررسي ساختمان هاي با مصرف انرژي صفر
مميزي انرژي ساختمان
بهينه سازي مصرف انرژي در كوره هاي سيمان با كنترل هواي اضافي و مقايسه هزينه هاي ناشي از آن قبل و بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها
بهره‌وري انرژي در صنايع توليدي ايران با حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي
ارائه شيوه نوين جهت كاهش مصرف انرژي پمپاژ نفت خام در مراكز انتقال نفت
اهميت اصلاح الگوي مصرف در راستاي تدوين طرح جامع انرژي كشور با توجه به رويكرد امنيت انرژي
جايابي بهينه DG به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ در شبكه فوق توزيع تهران با روش SPHBMO
امكان سنجي احداث نيروگاه 400 كيلووات ، با تكنولوژي گازي سازي بيومس در ايران
استفاده از پيل سوختي كربنات مذاب براي توليد همزمان در واحدهاي صنعتي
طراحي مدل مفهومي پايگاه جامع داده هاي انرژي كشور
استراتژي قيمت دهي در بازار هايي با سيستم تسويه حساب غير يكنواخت
اثر قرارداد‌هاي آتي بر رقابت‌گريزي در بازار لحظه‌اي برق
ارزش يك قرارداد دوطرفه از ديدگاه توليد كنندگان در بازار برق
بررسي مدل هاي تابش خورشيدي كل و پراكنده ماهانه بر روي صفحه افقي
مميزي و مديريت مصرف انرژي در استخرهاي شنا
شبيه‌سازي سيستم سرمايش و گرمايش خورشيدي ساختماني اداري در شهر تهران و بهينه‌سازي آن بر اساس زاويه نصب گردآورنده‌هاي خورشيدي
محاسبه حداكثر كاهش تقاضاي انرژي و بار الكتريكي بخش خدمات در اثر اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها تا افق 1420
تدوين مراحل استقرار سامانه مديريت انرژي
بررسي و بهينه سازي انرژي مصرفي درصنايع توليد آلومينيوم
ساختمان با بهره‌وري بالا (HPB)، رويكردي نوين در مديريت انرژي
تأثير طراحي و جزييات معماري بر مديريت انرژي
M15 بعنوان سوخت جايگزين
بررسي روابط علي پويا بين انتشار 2 CO، مصرف انرژي، درآمد و تجارت خارجي در ايران
مقايسه فني،اقتصادي وتحليلي انتقال گاز طبيعي به روش NGH و تبديل GTL
راهكارهاي اجرايي مديريت و بهينه سازي عرضه و تقاضاي انرژي
بهينه سازي سيستم هاي قدرت كوچك مستقل از شبكه با كمك انرژيهاي تجديدپذير
طراحي بهينه، ارزيابي اقتصادي و مديريت انرژي سيستم هيبريد فتوولتائيك- بادي براي مصارف خانگي مستقل از شبكه توسط الگوريتم رقابت استعماري
Thermodynamic Analysis of a Direct Expansion Solar Assisted Heat Pump Water Heater
بررسي فني و اقتصادي جايگزيني الكترو موتورهاي كشاورزي پر بازده ( HEM) در منطقه رفسنجان
ارزيابي مصرف انرژي در صنايع غير انرژي بر، آيا پتانسيل صرفه جويي در اين بخش وجود دارد؟
ارايه يك الگوي بهينه سازي مصرف انرژي درساختمانهاي انبارهاي نفت
بررسي عملكرد چيلر جذبي خورشيدي در صنعت ساختمان و راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در آن
امكانسنجي فني و اقتصادي استفاده از سيستم گرمايش خورشيدي در ساختمان اداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید