اولـــــین دوره مسابقه و نمایشگاه عكــــــس متالوگرافی

http://www.callforpapers.ir/اولـــــین دوره مسابقه و نمایشگاه عكــــــس متالوگرافی 13 و 14 اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیركبیر برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir) به نقل از دانشگاه صنعتی امیركبیر، این دوره از مسابقات با هدف پیشرفت علم تحلیل زیر ساختار و ایجاد فرصتی برای علاقه مــندان علم و خواص مواد جهت ارائه آثار و تبادل اطلاعات در دانشگاه صنعتی امیركــــــــــبیر برگزار می شود.

در این مسابقه بهترین اثر هر متخصص متالوگرافی و تحلیلگر زیر ساختار ارائه می شود و هدف از برگزاری این مسابقه پیشرفت علم تحلیل ریزساختار با ایجاد فرصتی برای علاقه مندان علم و خواص مواد جهت ارائه آثار و تبادل اطلاعات در این زمینه است.

گفتنی است مسابقه در دو شاخه عكس متالوگرافی (شامل بخش های موضوعی ،آزاد و هنری) و نرم افزار (شامل بخش های پردازش تصویر و پیش بینی ریزساختار) برگزار می شود.

هدف از برگزاری شاخه نرم افزاری بررسی كمی و محاسباتی ریزساختار مواد و آلیاژها در قالب برگزاری مسابقه است.

همچنین برگزیدگان این مسابقه به ستاد نخبگان معرفی خواهند شد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید