نمایه سازی مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 17 تا 18  اردیبهشت ماه 1392  توسط گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در زاهدان برگزار گردید. در این کنفرانس 1542عنوان مقاله تخصصی شامل 12746 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
 آناليز پوسته هاي چند لايه با استفاده از روش فرمولاسيون تركيبي و اصل تغييرات ريزنر
 مقايسه آيين نامه هاي بتن ايران و آمريكا در طراحي قطعات بتن مسلح
 كنترل غير فعال ارتعاش قائم پل هاي معلق در برابر زلزله با استفاده از ميراگرهاي MR
 بررسي ايمن سازي در سدهاي قوسي
 محدوديتهاي جوشكاري طرحهاي مختلف box در ساخت ستونهاي سازه هاي فولادي و جوش نفوذي ورقهاي زير سري
 تحليل ديناميكي اندر كنش سد بتني و مخزن به كمك نرم افزار ANSYS
 بررسي رفتار و ارائه مدلي براي پيش بيني ظرفيت خمشي تير بتني مسلح شده با ميلگرد FRP
 تجارب عملي از ارزيابي و بهسسازي لرزه اي ساختمانهاي آسيب ديده در زلله 15آبان ماه سال 1389 شهرستان دورود
 كاهش نشست زمين ناشي از حفاري تونل در زمين هاي نرم با تزريقمطالعه موردي ساختمان گردشگري مشهد
 تحليل پايداري چاه افقي و يافتن فشار بهينه گل حفاري در ميدان نفتي منصوري به روش عددي
 Multiobjective topology optimization of structures using particle swarm optimization algorithm
 ارزيابي اجمالي بر نحوه مقاوم سازي ساختمانهاي مصالح بنايي شهرستان دورود
 تعيين ضريب تحكيم قائم خاك هاي چسبنده با استفاده از نتايج آزمون پيزوكنمطالعه موردي بندر شهيد رجايي
 بررسي مهمترين تفاوت هاي سازه هاي بتني و فولادي
 تاثير افزودن مواد تثبيت كننده بر ميزان تغيير شكل پذيري خاك هاي رمبنده سمنان
 تحليل پارامتريك اندر كنش سيستم حائل_توده سنگ با نگرشي بر تاثير سختي نسبي بين پوشش و زمين:مطالعه موردي تونل انتقال آب قطعه1_ب نوسود
 برنامه حل عددي انتگرال دو هامل به منظور بررسي طيف هاي پاسخ زلزله
 بررسي تاثير خروج از مركزيت بار محوري در فركانس هاي طبيعي تير جدار نازك اولر_برنولي با استفاده از روش سختي ديناميكي دقيق
 ارزيابي لايه هاي غير چسبنده روسازي با دستگاه DCP
 مقاوم سازي ديوار برشي با استفاده از ورقه هاي FRP در حالتهاي مختلف نصب
 تحليل هيدروديناميكي سرريز سد يامچي اردبيل با استفاده از مدل عددي سه بعدي Flow-3D
 بهينه يابي جدول قواعد و شكل توابع عضويت منطق فازي در كنترل نيمه فعال ساختمان ها با استفاده از سختي متغير
 ارزيابي دقت روش MPA براي قاب هاي خمشي بلند مرتبه ويژه
 بررسي عوامل ژئو تكنيكي موثر در خرابي زود رس سيستم روسازي در راه ها_مطالعه ي موردي راه هاي استان اردبيل
 حل معادلات لا پلاس و هلمهولتز سه بعدي با استفاده از روش بدون شبكه توابع پايه نمايي
 تاثير عرض،زاويه استقرار و فاصله استقرار پره هاي هادي مستغرق بر عملكرد سرريز هاي چند وجهي مثلثي با زاويه وجه 45 و 90 درجه در كانال مستقيم
 تعيين مقدار فشار سينه كار با استفاده از روش عددي در بخشي از قطعه شرقي_غربي تونل خط هفت متروي تهران
 مقايسه نتايج آزمايشگاهي براي تعيين حد رواني با استفاده از دو آزمايش جام كاساكرانده و نفوذ مخروط
 بررسي تاثير سرعت هاي بالاي قطار در رفتار سازه اي پل خرپايي راه آهن باقر آباد ورامين
 ارزيابي رفتار بعد از كمانش ديوارهاي برشي فولادي نيمه مقيد در لبه ها
 محاسبه خيز هاي بزرگ ورق مستطيل شكل نازك با چهار لبه ساده
 بررسي تغيير مكان نسبي سازه جداسازي شده با جرم تنظيم شده چند گانه در ارتفاع سازه تحت اثر زلزله هاي ميدان نزديك
 اولويت بندي حذف با احداث سرعتگير در تقاطعات مهم شهر بيرجند
 بررسي خصوصيات مكانيكي بتن حاوي نانو ذرات لاستيك
 اثر نانو سيليس و سيليس كلوييدي در رفتار ملات ماسه سيمان
 ارزيابي سختي و مقاومت جانبي قاب هاي فولادي سرد نورد مهاربندي شده با ورقهاي پوششي
 بررسي خصوصيات كمي و كيفي آبهاي زير زميني دشت قاين در يك دوره زماني مشخص
 خصوصيات خاك هاي نباتي و روش هاي تثبيت آن
 مطالعه عددي بررسي تاثير اندركنش احداث تونل خط 7 متروي تهران بر روي تونل توحيد
 بررسي روشهاي نوين ايمن سازي تردد پياده در تقاطع هاي همسطح راه و راه آهن
 بررسي نفوذ پذيري بتن با استفاده از آزمون هاي مختلف پايايي
 تعيين سطح لغزش بحراني غير كروي در شيبهاي خاكي
 مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي براي طرح اختلاط بتن هاي توانمند
 بررسي روش هاي موجود براي طراحي لرزه اي شمع ها در خاك هاي مستعد روانگرايي
 بررسي عملكرد لرزه اي قاب خمشي فولادي با اتصالات نيمه صلب صفحه انتهايي به روش تحليل ديناميكي افزايشي
 تعيين حريم كيفي ناحيه اي و نقطه اي منابع آب زير زميني دشت زرقان در استان فارس با استفاده از نرم افزار PMWIN
 ارزيابي تاثير ارتفاع ديد راننده در تعيين طول قوس قائم و ارائه رابطه مناسب براي طراحي قوس قائم در ايران
 مقاومت برشي تيرهاي بتني با الياف فولاد تقويت شده بدون خاموت
 بررسي تاثير و مطالعه ميكرو ساختاري بتن هاي حاوي ميكرو سيليس و نانو ذرات
 بررسي رفتار كمانشي در تير ورق هاي غير منشوري با جان موج دار ذوزنقه اي
 بررسي سيستم هاي پيش بيني سيل در ايران و نقش آنها در حفاظت از جان انسانها و اراضي و مناطق مسكوني حاشيه مسيلها
 بررسي مشكلات فردي و مهارتهاي لازم براي مددكاران اجتماعي در كمك به بازرماندگان در زلزله
 تحليل پايداري شيرواني هاي خاكي غير اشباع با در نظر گرفتن رفتار سه فاز خاك
 بررسي مقاومت اصطكاكي شمع هاي بتني درجا تحت بارگذاري محوري فشاري در خاك ماسه اي
 تعيين تابع خسارت محصول پسته ناشي از كم آبياري و كاربرد آن در تخصيص بهينه آب
 بررسي تاثير انعطاف پذيري ديافراگم كف در رفتار لرزه اي سازه
 تعيين نواحي قرمز مسافت ديد در تركيب قوس افقي و قوس قائم مقعر
 آناليز سه بعدي نشت از پي و جناحين سد هاي خاكي با در نظر گرفتن توپوگرافي ساختگاهمطالعه موردي سد گيوي
 بررسي تاثير متقابل آيروديناميكي سازه هاي مجاور هم و تعيين شعاع تاثير توسط نرم افزار ANSYS
 بررسي آسيب پذيري لرزه اي تجهيزات مخابراتي بعنوان اجزاي غير سازه اي
 شناسايي خاك هاي رمبنده در استان سمنان و ارزيابي پتانسيل رمبندگي آن ها
 تاثير منبسط كننده و الياف مسلح كننده بر مقاومت جدار ستون سنگي از نوع شفته آهكي
 شناسايي پارامترهاي خاك ريز دانه با ابزار نفوذ وزني سوئديSWS مطالعه موردي_خاك سنندج
 بررسي اثر سخت كننده بر رفتار ديوار برشي فولادي
 ارزيابي رفتار ديناميكي ديواره ميخگذاري شده در زلزله هاي حوزه نزديك و دور از از گسل به روش اجزاء محدود_مطالعه موردي سيستم سازه نگهبان پروژه ياس تهران
 پيش بيني انتقال رسوب در سيستم هاي فاضلاب با استفاده از سيستم هاي فازي عصبي
 ارزيابي پتانسيل رمبندگي خاك در غرب استان گيلان
 بررسي پارامتريك اتصال تي استاپ پيچي با استفاده از روش اجزا محدود
 تعيين ظرفيت بيرون كشيدگي لرزه اي مهار نواري افقي با استفاده از تحليل حدي كران بالا و با توجه به معيار تسليم غير خطي
 تحليل پايداري خاك هاي اشباغ نشده بر اساس شاخصه سختي خاك
 مروري بر انواع سنگدوزها،متدهاي اجراي آنها و تحليل رفتار سنگدوزهاي تزريقي در توده سنگ
 مديريت ريسك پروژه هاي B.O.T


 بررسي تاثير جايگاه وام و سهام در پروژه هاي BOT
 تحليل مخزن هوايي تحت مولفه هاي پيچشي زلزله مصنوعي
 بررسي نقش مواد افزودني فوق روان كننده در بتن با مقاومت بالا
 بررسي اثر گودبرداري هاي عميق بر خطوط لوله ي مدفون در مجاورت گود با استفاده از تحليل عددي سه بعدي
 بررسي مدل سه بعدي اندركنش اينرسي شمع_خاك_خاك روانگرا تحت سربار
 بررسي روش هاي تخمين دامنه تاثير سامانه Air Sparging در حذف مواد آلي فرار از آبهاي زير زميني
 بررسي مقايسه اي رفتار زلزله اي انواع قابهاي مهاربندي واگرا تحت آناليز غير خطي تاريخچه زماني
 نقش مدول عكس العمل بستر در طراحي پي ها و لزوم بازنگري آن در نرم افزارهاي محاسبه سازه
 ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي بتن ارمه تقويت شده موجود با روش هاي مقاوم سازي
 تاثير افزودني خرده لاستيك بر ويژگي هاي فيزيكي و رئولوژيكي قير و عملكرد آسفالت
 تحليل تقريبي سيستم قاب محيطي تو در تو،مهار بازويي و كمربند خرپايي در ساختمانهاي بلند
 ارزيابي تحليل لرزه اي سازه هاي قاب_ديوار بتن مسلح و بررسي شكل پذيري بر اساس آيين نامه هاي ايران و اروپا
 مدل سازي ديوارهاي نماي شيشه اي Curtain wall بررسي موردي دانشكده هنر دانشگاه بجنورد
 ارزيابي ضريب رفتار قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورق هاي FRP بوسيله نرم افزار ABAQUS
 بررسي عملكرد روش تحليل تفكيك خطي و درجه دوم در شبيه سازي افت سطح آب زير زميني دشت شهركرد
 بررسي تاثير خاكستر باكاس نيشكر خوزستان بر روي مقاومت فشاري بتن
 مدلسازي جامع سيلاب منطقه دشتياري شهرستان چابهار و ارائه طرح علاج بخشي سيل در منطقه
 مقايسه تاثير فشار جبهه كار تونل هاي تكي و دوقلو در اعماق يكسان بر روي نشست سطح زمينمطالعه موردي خط 2 متروي تبريز
 ارزيابي لرزه اي سيستم تركيبي قاب سبك فولادي LSF با قاب خمشي فولادي
 ارزيابي نفوذ پذيري در لاينرهايي كه در معرض يخ زدن و ذوب شدن متناوب قرار دارند با مصالح ساخته شده از ضايعات پودر سنگ كارخانه هاي سنگبري در آزمايشگاه
 تاثير ايجاد موانع در بالادست رودخانه بر آبشستگي پايه پل ماشكيد شهرستان سراوان با استفاده از مدل عددي HEC-RAS 4.0
 بررسي رفتار ديناميكي مخازن مستطيلي انعطاف پذير ذخيره مايعات با در نظر گرفتن اندركنش خاك_سازه_مايع
 تاثير نوع مصالح و جنس سبكدانه ها در رفتار بتن سخت شده سبك خود متراكم
 بررسي تاثير مهندسي ارزش در تغيير سد بتن غلتكي به سد سنگريزه اي با هسته رسي رودبار لرستان
 تشويقمسافران به استفاده از حمل و نقل همگاني با بهره گيري از جلوه هاي معماري اسلامي مدرنمطالعه موردي مونوريل قم
 بررسي روانگرايي در دشت مشهد با استفاده از نتايج مطالعات ژئوتكنيك سامانه هاي آبي مشهد
 پايش سلامت ضرورتي اجتناب ناپذير جهت تضمين عملكرد سازه هاي عمراني
 تاثير تعداد مسلح كننده بر روي ظرفيت باربري خاكريز پشت ديوار حائل با خاك چسبنده
 تعيين ظرفيت باربري فونداسيون مستقر بر روي شيب سنگي داراي پتانسيل واژگوني خمشي_لغزشي با استفاده از مدل هاي تجربي گسترش ترك در حالت مود تركيبي
 ارزيابي كاركرد تكنولوژي هاي هضم بي هوازي پسماندهاي جامد شهري
 اثر آب درياي عمان بر نفوذ پذيري و مقاومت الكتريكي بتن هاي حاوي تركيب زئوليت و نانو سيليس
 تاثير سطح مقطع انتقال دهنده بار در مقاومت فشاري آزمونه هاي بتني
 بررسي درصد فولاد مقطع بتن آرمه بر روي ميزان ترك خوردگي عضو و كاهش ممان اينرسي موثر آن
 تاثير صفحه مايل متصل شده به سازه شناور بر عملكردهاي پاسخ سازه
 پياده روها،فضاهاي شهري فراموش شدهنمونه موردي زاهدان
 بررسي خواص مهندسي بتن خود تراكم حاوي ضايعات بطري هاي pet
 تعيين درصد بهينه ميكروسيليس در بتن هاي سبك پر مقاومت
 Study and comparison of analysis methods of embankment dam stability in GEO STUDIO
 ظرفيت باربري پي هاي نواري روي خاك با بستر صلب در عمق محدود
 Evaluation of squeezing conditions to determining support & optimal support and installation distance
 پتانسيل آلودگي زيست محيطي منابع نفتي و نقش وضع قوانين در كنترل و كاهش اثرات سوء آن
 كاربرد شبيه سازي در بهينه سازي چند هدفه عمليات خاكي
 جداسازي ارتعاشات ناشي از انفجار در خاك به وسيله ژئوفوم
 بررسي وضعيت و پيش بيني پيشرفت شوره زارها در دشت سيرجان
 پيش بيني ضريب زبري در رودخانه هاي استان ايلام
 بررسي تاثير انتخاب متغيرهاي ورودي بر بهبود عملكرد شبكه هاي عصبي مصنوعي به منظور تخمين دبي روزانه رودخانه با استفاده ازآناليز مولفه اصلي
 بررسي استانداردهاي آلودگي سرب موجود در خاك و روند تهيه استاندارد متناسب با شرايط ايران
 بررسي تاثير الياف فولادي و دوده سيليسي بر مشخصات مكانيكي بتن هاي با مقاومت معمولي و زياد
 بررسي و مقايسه انواع مدل هاي جريان ترافيك و كاربرد آن ها در برنامه ريزي هاي حمل و نقلي و طراحي هاي ترافيكي از آغاز تا كنون
 A comparative study of the effect of the slenderness ratio of Gusset Plates on the behavior of Special Concentrically Braced Frames SCBF
 راهكارهاي رفع مشكلات اجرايي لاينينگ بتني مطالعه موردي تونل هاي آبرسان سد گتوند عليا
 بررسي علتهاي ترك بالا به پايين در مخلوط آسفالتي گرم
 بررسي رفتار سازه هاي خشتي و مصالح بنايي در اثر زلزله مرداد ماه آذربايجان شرقي
 بررسي روش هاي زمان بندي مبتني بر تكنيك خط تعادل در مديريت پروژه هاي خطي_تكراري
 بررسي اثر انفجار بر قاب بتني مسلح
 بررسي عددي تاثير كلاف هاي بتني بر رفتار درون صفحه ديوارهاي صفحه ديوارهاي آجري
 تحليل لرزه اي توربين بادي و بررسي ويژگي هاي ديناميكي آن
 طراحي سيستم حائل بندي در جبهه كار NATM قطعه اول تونل بلند انتقال آب دز_قمرود
 توسعه مدل پيش بيني عملكرد روسازي با ارائه مدل هاي جهت احتمالاتي رگرسيون لجستيكلوجيت
 تحليل مقايسه اي اثرات زيست محيطي بتن متعارف و بتن سبز بر پايه مفهوم هزينه هاي چرخه حيات
 بررسي مشخصات جهت گيري الياف در بتن هاي اليافي مسلح به الياف فولادي
 لجن تصفيه خانه فاضلاب،اثرات زيست محيطي و لزوم تدوين دستورالعمل هاي مديريتي
 بررسي وضعيت باربري پي نواري مستقر بر ديوار حائل خاك درشت دانه مسلح شده با سامانه تسليح ژئوگريد شاخك دار
 تاثير تغيير سختي نرمال Kn بر رفتار مكانيكي خاك هاي ئانه اي با بكارگيري روش اجزاي منفصل
 بررسي عوامل موثر در تعيين حد بستر و حريم رودخانه كاجو با توجه به پارامترهاي ريخت شناسي
 بررسي و مقايسه روشهاي تحليل سيستم پي شمع_كلاهك PRF
 بررسي تاثير استفاده از كنتورهاي هوشمند آب و برق بر بهبود هيدروگراف سطح آب زير زميني در دشت اسفراين
 مقايسه ي عددي روش هاي المان محدود و تفاضلات محدود در تحليل پايدار سازي شيرواني با استفاده از شمع
 ارزيابي گذرگاه هاي عابر پياده بر اساس تمايل عابرين در انتخاب انها
 ارزيابي و مقايسه قراردادهاي بيع متقابل و طرح و ساخت با شرط تامين مالي EPCF
 طراحي بهينه فرايند تزريق پرده آب بند سدهاي خاكي با كمك داده هاي لوژان
 Wave Period Mike21-BW Numerical Sea Wave Diffraction
 بررسي پايداري تونل و تعريض جاده هاي كوهستاني بدون نمونه هاي آزمايشگاهي در توده سنگ هاي آهكيمطالعه موردي جاده تندرستي شاهرود
 ارزيابي توسعه پايدار محيط زيست شهري
 بهينه سازي سازه هاي فضاكار توسط الگوريتم رقابت استعماري تحت اثر بارهاي حرارتي و خارجي
 مدل سازي عددي جريان و استهلاك انرژي در بلوك هاي مياني حوضچه هاي آرامش
 بررسي اندر كنش درزه ها و پوشش نگهدارنده تونل هاي حفر شده در سنگ هاي با رفتار نرم كنشي
 مقايسه نشست سطح زمين در تونل هاي حفر شده شهري در حالت تراوا و ناتراوا
 ساخت بتن خود متراكم بهينه مقاومت بالا با استفاده از روش تاگوچي
 استفاده از انرژي هاي برگشت پذير براي تامين گرمايش و آب گرم مورد نياز در ساختمانهاي مسكوني
 تهيه طرح هاي مديريت بحران و پدافند غير عامل و ارائه الگو
 بررسي پارامترهاي موثر بر رفتار خستگي مخلوط هاي آسفالتي
 مقايسه تاثير سيمان در تثبيت خاكهاي رسي با دامنه خميري بالا و پايين
 ارزيابي و بررسي سيستم هاي مديريت پل و انواع خرابي در پل ها
 بررسي پايداري شيرواني هاي طبيعي خاك و سنگ با روش هاي تحليل تعادل حدي با استفاده از نرم افزارGEO-SLOPE
 سيستم پشتيباني تصميم براي مديريت يكپارچه تامين و توزيع آب شهري:رويكرد برنامه ريزي سازشي
 ارائه روشي براي ارزيابي و انتخاب گزينه هاي يك سيستم حمل و نقل عمومي بر مبناي ارزيابي فني و اقتصادي سيستم ها
 تحليل غير خطي 3 بعدي اجزاي محدود گروه شمع تحت بار جانبي
 نقش ژئو تكستايل ها در كنترل فرسايش خاك
 بررسي مشكلات و موانع سازماندهي موثر پروژه هاي مشاركت بخش خصوصي و دولتي PPP و ارائه راهكار
 كاربرد نرم افزار GSTARS3 در بررسي روند رسوب گذاري مخزن سد جيرفت
 Mathematical Programming for Optimal Design of Multireservoir Systems
 نگاهي به آموزش معماري در ايران از گذشته تا كنون
 مديريت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبيمطالعه موردي:شهر نيشابور
 مقايسه و بررسي روشهاي تعيين حجم ساعت اوج راههاي برون شهري در آيين نامه هاي مختلف
 اثرات زلزله بر ساختمان و راهكارهاي مقاوم سازي ساختمان در برابر زلزله
 بهينه سازي روش انعقاد و لخته سازي در تصفيه فاضلاب كارخانه مقوا سازي
 مديريت شاخص هاي ايمني و اقتصاد مهندسي در ساخت اماكن ويژه با بهينه سازي ضرايب بار و مقاومت دخيل در فرايند طراحي
 اثرات زيست محيطي ساختماني بر محيط زيست در طول عمر مصالح با رويكرد معماري پايدار
 آناليز فشار منفذي و جابجايي در سدهاي خاكي در شرايط آبگيري اوليه و تخليه سريع مخزن سد به روش اجزاء محدود
 بررسي مقاومت ويژه الكتريكي و امواج فراصوت در بتن خود تراكم حاوي پوميس و زئوليت
 بررسي عددي اثر زاويه اصطكاك داخلي رسوبات بر روي ابعاد چاله آبشستگ پايه پل
 بررسي تاثيرات هيدروديناميكي ميكرو_نانو حباب هوا بر خصوصيات فيزيكي_شيميايي آب شهري
 ارزيابي كيفي آب رودخانه زنجانرود بين دو سرشاخه ذاكر و سهرين،استان زنجان
 مقايسه روش المان محدود و تفاضلات محدود در تحليل گودبرداري هاي عميق
 مروري بر حسابداري آب به عنوان ابزاري جهت ارزيابي سيستم هاي منابع آب
 بررسي آزمايشگاهي جذب انرژي و مقاومت برشي بتن خودتراكم مسلح به الياف فلزي
 مقايسه روشهاي تعيين ضريب اصلاح دمايي مدول لايه آسفالتي
 تحليل پايه هاي تك ستون دايره اي بتن مسلح پلها با روش آناليز ديناميكي غير خطي فزاينده
 گوره
 بررسي پارامترهاي موثر بر مقاومت برشي ديوارهاي بنايي به روش المان مجزا
 مطالعه و بررسي خصوصيات بتن خود تراكم SCC در فاز خميري با استفاده از تفسير روش هاي آزمايشگاهي
 بررسي تاثير دانه بندي سنگدانه ها و حجم پر كننده ها در خواص رئولوژي بتن خود تراكم
 بررسي روند تغييرات كاربري اراضي شهر كرمانشاه با استفاده از طبقه بندي شبكه عصبي مصنوعي كوهونن
 مقايسه رفتار اتصال گيردار متعارف با رفتار اتصال بال تقويت نشده جوشي_جان جوشي و اتصال بال آزاد
 بررسي رفتار مكانيكي بتن پلاستيك تحت شرايط سه محوري و تك محوري
 تعيين عددي ارتفاع موج با استفاده از معادلات شيب ملايم مطالعه موردي ساحل چابكسر استان گيلان
 تاثير المان نوين شكل پذير در بهبود رفتار لرزه اي ساختمان فولادي كوتاه مرتبه
 ارزياب سطح عملكرد سازه هاي فولادي نا منظم در پلان با مهاربند BRBوEBF تحت زلزله ي نزديك گسل
 بررسي مدت دوام و طيف طرح زلزله اهر_ورزقان و مقايسه با آيين نامه 2800 زلزله ايران
 نقد و بررسي جايگاه قانوني استاندارد در مصالح و روش هاي اجرايي نوين ساخت و ارائه راهكارهاي پيشنهادي
 بررسي عملكرد گياه شاهي و جذب فلزات سنگين در خاكهاي آلوده تحت تاثير كودهاي آلي و شيميايي
 ضريب طول موثر ستون در قاب هاي فولادي يك طبقه چند دهانه با اتصالات نيمه صلب و بارگذاري نا متقارن
 مقايسه اي بين آيين نامه هاي IBCوUBC و 2800 در تحليل پاسخ طيفي مودال انجام شده بر روي ساختمان هاي مسكوني استاندارد
 آناليز ورق هاي چند لايه با استفاده از تئوري ريتز و تئوري لايه گون
 بررسي عددي الگوي جريان در خم هاي تند و مركب 120 درجه
 صحت سنجي نتايج مدلسازي جداشدگي ورق هاي تقويت خمشي در تيرهاي بتن مسلح با استفاده از مهارهاي Uشكل FRP به روش اجزا محدود
 Liquefaction potential of clean and silty sand
 بررسي تأثير ضريب تبخير فرومون در بهينه يابي سطح مقطع قاب هاي فولادي براساس روش كلوني مورچگان
 اولويت بندي عوامل مؤثر بر ريزش بهمن در جاده هاي كوهستاني
 ارائه روشي جديد جهت تحليل شبه استاتيكي گروه شمع
 تحليل عددي تنش وتغييرشكل در سدهاي خاكي با توجه به نتايج ابزار دقيق موجود در بدنه سد وبررسي پايداري بدنه سد در اثر افت سريع آب مخزن مطالعه موردي سد بانه
 تحليل و بررسي روش هاي مرسوم مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي بتني از ديدگاه مديريت ساخت
 محاسبه فاكتور ظرفيت باربري Ny براي پي هاي حلقوي با استفاده از روش خطوط مشخصه
 راهحلهاي مقابله با پديدههاي كارستي و تورمي در تونلسازي
 بررسي عددي اثرتغييرزاويه واگرايي حوضچه آرامش برخصوصيات پرش هيدروليكي با استفاده ازمدل FLOW-3D
 آناليز اوليه شبكه هاي ژئودتيكي از لحاظ دقت در تونل هاي بلند
 آناليز جريان بر روي سرريز پلكاني سد سياه بيشه بالا توسط مدل رياضي FLOW3D
 بررسي رفتار لرزهاي يك شيرواني مسلح شده بوسيله ژئوگريد
 تصفيه آب آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش فتوكاتاليستي خورشيدي
 ارزيابي ضريب رفتار قاب هاي مهاربندي شده واگرا تحت الگوي بارگذاري مثلثي
 مدل كمي آب هاي زيرزميني آبخوان دشت ايج
 تحليل رفتار خط جريان فرياتيك در بدنه سد خاكي توسط مدل فيزيكي
 اندازه گيري و بررسي فشار در كف پله هاي سرريز پلكاني درمدل سد سياه بيشه
 نكات ويژه در كاربرد كد SAFE در طرح و محاسبه پي هاي سطحي
 تحليل پس ازكمانش صفحات مستطيلي كامپوزيتي لايه اي تحت اثربارهاي درون صفحه اي
 بررسي بهترين روشهاي تصفيه و حذف فنل ازپساب صنايع مختلف
 كاربرد نانوفيلتراسيون در استفاده از منابع آبهاي شور و لب شور
 مدلسازي عددي رفتار بيرون كشش ژئوگريد پليمري در خاك رس و لايه هاي نازك ماسه اي با استفاده از نرم افزارالمان محدود Plaxis
 محاسبه ي شاخص عملكردزيست محيطي لوله هاي بتني شبكه ي فاضلاب
 A Seismic Model for Active Faults of Central Alborz Zone and Comparison of Response Spectra with BHRC Code 2800
 شبيه سازي آزمايش اسلامپ بتن خود متراكم SCC با بهره گيري از روش عددي SPH
 بهينهيابي چند هدفه كنترل نيمهفعال قاب برشي مجهز به ميراگر MR مبتني بر مدل وارون به وسيله الگوريتم ژنتيك تحت زلزلههاي حوزه نزديك
 بهينهيابي چند هدفه كنترل نيمهفعال ساختمان سه بعدي مجهز به ميراگر MR مبتني بر مدل وارون به وسيله الگوريتم ژنتيك تحت زلزلههاي مقياس شده
 پيشنهاد تابع ارزش فازي براي وزن دهي به زلزله ها از ديدگاه خصوصيات حوزه نزديك گسل
 ارزيابي تغيير شكل پذيري مصالح ژيپس و انيدريت
 ارزيبي دقت روشهاي پياده سازي ستونهاي ساختماني براساس مقررات ملي ساختمان
 بررسي آزمايشگاهي ضريب نفوذپذيري خاك هاي ريز دانه تسليح شده با الياف پليمري
 تحليل توأم دبي اوج و حجم رواناب سيلاب با استفاده از تابع مَفْصَل Frank
 چگونگي تزريق درزهاي انقباضي درسدهاي بتني
 تعيين جانمايي بندر صيادي سوزا مبتني بر مطالعات فرآيندهاي رسوبي
 بررسي مهم ترين عوامل مؤثر بر تصادفات جاده اي
 كنترل دما و روشهاي بهينه درسرمايش بتن
 بررسي مسائل دوبعدي ترك در حالت مود تركيبي در مصالح ايزوتروپيك به روش RPIM غني شده
 آناليز عددي سه بعدي اندركنش تونل- خاك – شمع
 روش هاي آببندي پي سد خاكي و انتخاب روش بهينه مطالعه موردي : سد بينالود
 بررسي تحليلي و عددي سهم خمش و برش ديوارهاي برشي فولادي باورق نازك

بررسي تاثير الياف برروي جمع شدگي بتن
 بررسي تأثير پارامترهاي مختلف بر باربري جانبي گروه شمع مجاور شيب ماسه اي مسلح به ميكرو تسليح ها
 ارتقاء بازده فرآيند پاكسازي خاك آلوده به هيدروكربن هاي نفتي با بهره گيري ازسورفكتانت ها
 بهينه سازي سازه هاي پيوسته تحت بارگذاري زلزله
 تاثيرناهمواري روسازي فرودگاه برشتاب عمودي كابين خلبان
 بررسي نتايج تحليل استاتيكي غيرخطي قاب بتني مقاوم سازي شده درناحيه اتصال با ورق هاي Frp
 سدومحيط زيست
 تحليل حساسيت برروي پارامترهاي روش هاي مختلف پيش بيني نرخ نفوذ ماشين تونل زني تمام مقطع در سنگ
 تأثير نوع تحليل در ترتيب وقوع و محل تشكيل مفاصل پلاستيك
 بررسي رفتارساختمان هاي بتن آرمه تقويت شده با بادبندهاي فولادي خارجي
 اثر مدل سازي مخزن بر روي رشد و گسترش ترك در بدنه سد بتني كوينا
 طراحي بهينه لرزه اي قابهاي فولادي با استفاده ازروشهاي گرادياني و الگوريتم ژنتيكي
 ارزيابي عددي تأثير پارامترهاي ژئوگريد چند لايهاي دربرگرفته شده با ماسه برظرفيت باربري ونشست شالوده احداث شده برروي رس مسلح
 تأثير گاز H2S بر بتن مطالعه موردي خوردگي بتن تونل زاگرس
 تعيين ميدان تنش برجا با آزمايش شكست هيدروليك مطالعه مورديپروژه برقابي ارس
 تعيين ضريب رفتارسيستم نوين ديوارهاي برشي فولادي SSW با استفاده ازروش عددي اجزاء محدود
 بررسي تاثير جريان آب بر مكانيسم شكست شيروانيهاي خاكي با روشهاي تعادل حدي و عددي
 تاثير جريان آب بر مكانيسم شكست شيروانيهاي خاكي مسلح بر اساس روش هاي تعادل حدي و عددي
 استفاده از آزمايش نفوذسنج مخروط ديناميكي DCP در بررسي رفتار ديناميكي
 كاربرد الگوريتم بهينه سازي جهش قورباغه درسيستم هاي منابع آب
 ارزيابي سيستم ابزار دقيق در سدهاي خاكي مطالعه موردي: سد شاه قاسم
 Influence of distribution of nail lengths on deformation of soil nailing wall
 رفتار استاتيكي غيرخطي سازههاي بتن مسلح داراي بتن سبك تحت حوزه نزديك و دور از گسل
 فونداسيونهاي پوسته اي؛ جايگزين اقتصادي مناسب براي فونداسيونهاي متداول
 ارزيابي تأثير ابزارهاي كاهنده سرعت در كاهش حوادث ترافيكي
 كشف روابط بين علل و رخدادتصادفات دراستان چهارمحال و بختياري براساس داده هاي آماري گذشته
 بررسي عددي تاثير زبري روي سرعت جريان در خم 90 درجه با نرم افزار FLUENT
 مقايسه مكانيابي ايستگاههاي بارانسنجي در حوضه كرخه با استفاده ازمعيار آنتروپي و واريانس خطا در محيط GIS
 مطالعه و قياس نتايج حاصل از مدل هاي موج سينماتيكي و ماسكينگام كونژ در رونديابي جريان سيلاب
 تاثيرمهاربندهاي كمانش ناپذيرBRB برشكل پذيري ساختمان هاي فولادي
 آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بتني قاب خمشي با شكل پذيري متوسط
 بررسي تاثير مواد ضد عريان شدگي بر روي مخلوط هاي آسفالتي گرم WMA
 حل معادلات جريان آب در خاك با استفاده از روش بدون شبكه توابع پايه نمايي
 Solving 2D time-dependent partial differential equations using the EBF meshless method
 مدلسازي بتن در حالت غيرهمگن به روش تير مشبك
 اولويت بندي روشهاي نوين ساخت درمناطق لرزه خيزپس ازوقوع زلزله با استفاده ازروش تصميم گيري چندمعياره ANP
 رفتار كمانش غير ارتجاعي ستون هاي با مقاطع مركب فولادي I پر شده با بتن
 مدلسازي سه بعدي گودهاي ميخكوبي شده با توجه به اثر سربار اعمالي و اندركنش خاك و ميخ
 مدلسازي پخش آلايندهها در آبزيرزميني با استفاده از روش اجزاء محدود
 تاثير نحوه اختلاط سيمان به دو روش تر و خشك با رس بنتونيت بر روي ضريب تحكيم
 برآورد رابطه غير خطي فشار مطلق در حوضچه آرامش تيپ II همگراشونده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي با تعداد نرون هاي متفاوت
 مدل سازي و بررسي اثرات ديواره ي بافل بر راندمان حوضچه هاي ته نشيني دايروي
 بررسي قراردادهاي دوعاملي و آسيب شناسي آنها درايران
 تاثير ژئوگريد بر افزايش ظرفيت باربري پي هاي نواري روي خاك هاي ماسه اي تحت شرايط زلزله
 تجزيه و تحليل لرزش زمين ناشي از انفجار در معدن سنگ آهك الوند قلي سيمان كردستان
 تحليل پايداري سطوح شيبدار مشرف به نيروگاه سد خرسان 3
 شبيه سازي اثرات تغيير اقليم بر رواناب ورودي به سد پيشين
 بررسي اثر سختي برشي، سختي نرمال و نسبت تنش افقي به قائم بر ميزان دبي آب ورودي به تونل با استفاده از نرم افزار UDEC
 بررسي تاثير طول و مقداربهينه الياف پلي پروپيلن برمقاومت كششي بتن
 بررسي و كنترل نشست در خاكريز پل هاي مدفون جاده اي در دره هاي عميق مطالعه موردي پل رضا آباد مهران
 بررسي اثرالياف Frp درمقاوم سازي قابهاي بتن مسلح
 Natural Frequency Calculation of Guyed Tower Using Neural Networks
 معيار بهترين نوع پمپ در سامانه هاي انتقال و تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب و ارائه ي راهكارهاي لازم براي افزايش كارايي آن ها
 معرفي سيستم اسمز مستقيم و كاربردهاي آن دربخش توليدآب شرب
 ارايه روش هاي افزايش مقاومت لغزشي و همواري در روسازي هاي بتن غلتكي
 بررسي اثر آتش بر رفتار اتصالات ساده و گيردار در سازه هاي اسكلت فولادي به روش عددي
 ارزيابي حركت آب و توليد شيرابه درمدفن زباله با استفاده ازكدكامپيوتري HELP
 بررسي نقش مقاومت كششي ظرافت و هندسه الياف بربهبود اتصال نخهاي پلي پروپيلني به كامپوزيت هاي پايه سيماني
 بررسي بهبود دوام بتن حاوي خاكسترمخروط كاج درمحيط سولفات منيزيوم
 ارزيابي منحني شكنندگي لرزه اي قابهاي خمشي فولادي ويژه با نامنظمي جرمي درارتفاع
 برآورد شاخص وضعيت روسازي به كمك نرم افزار MicroPaver و ارائه راهكارهاي ترميم مطالعه موردي، خيابان وليعصر تهران
 ضرورت هاي ملي وعوامل جنبي درموثربودن آموزش مهندسي عمران ساختارنظارتي موازي دراجراوتحول نگرشي؛برمهندسي
 بررسي پارامترهاي درزه هاي انقباضي بر رفتار ديناميكي غير خطي سدهاي بتني قوسي
 بررسي عددي رفتارغيرخطي سدهاي بتني وزني تحت بارگذاري انفجاري
 بررسي اثر متاكائولن در خواص مكانيكي و دوام بتن
 بررسي اثر تغيير جايگاه ميراگرهاي TMD در پاسخ ديناميكي غيرخطي سازه ها در نزديكي گسل
 ظرفيت نهايي تيرهاي RC تقويت شده با ورقهاي FRP يا فولادي بر پايه ي معيار مقاومت برشي
 تقويت تيرورق هاي داراي بازشو در برابر برش
 ارتعاشات آزاد تيرMagneto-Elastic تحت نيروي محوري وخارجي با شرايط مرزي عمومي
 بررسي اثرجنس سنگدانه درمقاومت كششي و ريزساختاربتن با مقاومت بالا
 Stochastic Analysis of Dynamic Soil Liquefaction
 Analytical Reliability Assessment of Damped Soil on Rigid Rock Response
 Peat Soil Stabilizing by Hydrated Lime
 بررسي الگوي رسوب گذاري در مجاورت آبشكن ها به كمك مدل رياضي Mike 21 مطالعه موردي دهنه سر سفيدرود
 Impact of Groyne Construction on Beach; Case Study Anzali & Astara Coasts
 نت بهره ورفراگير TPM درماشين آلات عمراني
 بررسي تاثير ارتفاع درعملكرد اندركنشي مهاربند هم محور و مهاربند برون محور قابهاي خمشي
 بررسي تأثير افزودن مهاربند بر ضريب رفتار قابهاي فلزي خمشي متوسط
 ارزيابي رفتار اندركنش خاك و شمع، جهت برآورد رابطه ظرفيت باربري جانبي
 بررسي رئولوژيكي اثرات پودرلاستيك برخواص و عملكردقير
 مقايسه اي بين روابط تحليلي و عددي تعيين نيروهاي وارده بر پوشش تونل تحت اثر بارگذاري لرزه اي
 ENERGY PRODUCTION BY WATER DISTRIBUTION NETWORK
 بررسي صلبيت ديافراگم درسازه هاي فولاي نامنظم به واسطه ي تغييرصفحه سيستم باربرجانبي
 ارزيابي عملكردلرزه اي سازه هاي فولادي داراي سيستم جانبي مهاربندي همگرا با سختي متغيردرارتفاع
 مقايسه روش هاي مختلف تكنولوژي بدون ترانشه trenchless و كاربرد آن در شبكه ي فاضلاب
 تحليل پايداري لرزه اي سدهاي بتني وزني آسيب ديده تحت بارگذاري مجدد زلزله
 ارائه حل تحليلي براي جريان سيلاب در پشت سدهاي كوتاه
 بررسي آزمايشگاهي تاثير فابيرهاي پلي پروپيلن برروي ماسه سيلت دار متراكم
 عدم قطعيت ها در تحليل ديناميكي سازه
 سدهاي شن و ماسه سيماني شده CSG تحولي نو در طراحي و اجراي سدها
 ارزيابي مدل هاي تصادفي سري زماني در مدل سازي و پيش بيني دبي متوسط سالانه رودخانه مطالعه موردي:رودخانه جاجرود
 مدل آزمايشگاهي شالوده دايرهاي تحت بار خروج از محور بر روي ماسه مسلح شده با ژئوسينتتيك
 بررسي عملكردميراگرهاي فلزي جاري شونده دردوحالت دورازگسل و نزديك گسل
 تاثير نحوه اختلاط به دو روش تر و خشك آهك بر روي ضريب قابليت فشردگي حجمي رس بنتونيتي
 محاسبه ضريب رفتار قاب هاي داراي مهاربندهاي كمانش تاب با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي
 بررسي ضريب رفتار قاب هاي با مهاربندي شورون زانويي با استفاده از تحليل ديناميكي افزايشي
 تئوري ها و روابط انتقال رسوب
 بررسي عددي فشار جانبي خاك وارد بر ديوارهاي ديافراگمي در حين زلزله مطالعه موردي ايستگاه كارگر قطار شهري اهواز
 بررسي الگوي جريان و تنش برشي اطراف پايه طوقدار در مقايسه با پايه پل ساده
 عملكرد غشا بعنوان ديوار داخلي روي پاسخ ديناميكي مخازن
 مقايسه روشهاي Q ,RMR و VNIMI در ارائه سيستم نگهداري مطالعه مورديتونل شماره 7 راهآهن قزوين رشت
 تاثيرمشخصات هندسي قابهاي خمشي بتن مسلح برعملكردلرزه اي تحت خرابي پيشرونده
 تاثيرسختي فونداسيون سدبتني دوقوسي برپاسخ ديناميكي بدنه سد
 مقايسه روشهاي تحليل مستقيم و طول مؤثردر طراحي ستونهاي قابهاي خمشي فولادي
 بررسي اثر شعاع انحناء شيروانيهاي خاكي رسي محدب در پلان روي ظرفيت باربري پي هاي واقع بر آن ها
 به كارگيري روابط رانكين در محاسبه عمق ترك كششي در خاكريز پشت ديوار حائل
 تئوري خاك هاي غيراشباع و بررسي جريان آب در اين نوع خاك ها
 بررسي اثر مدل هاي رفتاري در تحليل تنش تغيير شكل پايان ساخت در سدهاي خاكي مطالعه موردي سد شيرين دره
 بررسي آسيب پذيري لرزه اي سدهاي بتني قوسي با استفاده از منحني هاي شكنندگي
 بررسي درصد جذب آب و مقاومت در برابر خوردگي اسيد سولفوريك 04 درصد و اسيد فسفريك 04 درصد پوشش گوگردي
 تحليل پايداري تكيه گاه سنگي سدها با مدل سازي هندسي ژئوتكنيكي گروه هاي كليدي
 بهينه سازي قابهاي فولادي داراي اتصال نيمه صلب با استفاده ازالگوريتم ژنتيك فازي
 كاربرد امواج فراصوتي جهت تعيين مدول ارتجاعي ديناميكي بتن و مقايسه با مدول ارتجاعي بتن
 تحليل طيف اسپكترومي حاكم بر دبي، اشل و رسوبات معلق در رودخانه هامطالعه موردي:رودخانه هاي ريو چاما و مي سي سي پي
 مدل سازي اتصال پيچي تير I شكل به ستون CFT با ورق انتهايي به روش مؤلفه ها
 بررسي و مقاوم سازي لرزه اي شريانهاي حياتي و مجاري مدفون شهري مطالعه موردي شهر تهران
 تعيين پارامترهاي ژئومكانيكي تونل انحراف سد سردشت به كمك نرم افزارRoclab1.0
 مطالعه و ارزيابي قابليت تزريق پذيري ساختگاه منطقه سد سردشت
 ارزيابي روشهاي تعيين ظرفيت باربري لرزه اي پي ها در مجاور شيب
 ارزيابي ريسك ايمني حمل مواد خطرنك درحمل و نقل ريلي و جاده اي كشور
 ريز مقياس نمايي بارش حوضه آبريز صوفي چاي براساس مدل ماركف پنهان
 مقايسه رفتار برشي ماسه كربناته و ماسه سيليكاته با استفاده از آزمايش برش مستقيم
 معرفي كاربردي جديد ازبتن متخلخل درمهندسي محيط زيست
 بررسي تاثير آرايش و تعداد دهانه هاي مهاربندي سيستم هاي دوگانه فولادي بر نيروي بركنش UPLIFT بوجود آمده در تكيه گاه ها
 ارزيابي تاثير اندركنش خاك و سازه بر رفتار و عملكرد لرزه اي قاب خمشي دو بعدي فولادي مطالعه ي موردي شهرستان بابلسر
 كاربرد ژئوتكستايل تيوب در مهندسي هيدروليك و سواحل
 بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري و كششي بتن حاوي الياف ضايعات فولادي
 توليد بيوگاز ازضايعات كشتارگاهي
 تعيين مهمترين عوامل تاثيرگذار در ارزيابي كارايي راهكارهاي مديريت تقاضاي سفر درشهرهاي كشور مطالعه موردي : شهر تهران
 تاثير ضخامت و سرعت موج برشي خاكهاي ماسه اي بر ضريب بزرگنمايي در پريودهاي مختلف
 بررسي رفتار كمانش خمشي تير ورق دلتا به روش المان محدود
 بررسي تأثير محصولي از فناوري نانو CBR+ بر ميزان فرسايش پذيري خاك هاي رسي
 لسوم استفاده از بسته آموزشي در آموزش درس هاي مهندسي عمران به عنوان جايگسيني براي پاورپوينت
 بررسي ظرفيت خمشي دراتصالات پيش ساخته بتن آرمه و تقويت خمشي تيرهاي بتن مسلح با استفاده از ورقه هاي مختلف Frp
 مقاوم سازي قابهاي خمشي فولادي با سيستم ديواربرشي فلزي
 آناليز حساسيت مدل پلاستيسيته بتن به پارامترهاي پنج گانه مدل پلاستيسيته آسيب ديده
 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study
 مقاوم سازي خانه ها در برابر سيلاب و مروري بر اصول مديريت جامع پيش از بحران
 مدلسازي قدرت امواج به كمك نرم افزار مايك 12 جهت امكان سنجي استفاده از مبدل هاي انرژي موج به الكتريسيته در منطقه خليج چابهار
 بررسي نحوه اعمال ضوابط كنترل تغييرمكان بر رفتار لرزه اي ساختمان هاي فولادي لاغر
 مقايسه سه گياه تالابي درحذف موادمغذي درتصفيه پساب باتالاب مصنوعي
 مقايسه محاسبات حجم رسوب ورودي به مخزن سد در زمان طراحي با نتايج حاصل از عمقيابي در طول دوره بهرهبرداري
 شبيه سازي موجكي انتشار آلودگي
 تحليل ارتعاش آزاد سازه هاي بلند با خصوصيات متغير در ارتفاع
 بررسي تأثير سيمان گوگردي بر خصوصيات فيزيكي مكانيكي خاك دانهاي
 كاربرد آلياژهاي حافظه دار شكلي در اتصالات سازه هاي فولادي
 Rock Slope Stability: Comparison of Geogrid Box Method with Conventional Reinforcement Methods
 تحليل بارهاي ترافيكي در طراحي روسازيهاي آسفالتي به روشهاي آشتوي قديم وجديد MEPDG
 ارزيابي لرزه اي سازه هاي بادبندي با ستونهاي cft مجهز به ميراگرويسكوز
 مطالعه آزمايشگاهي براي ارزيابي مقاومت روانگرايي ماسه كربناتي بوشهر
 تاثيرمدلسازي دستگاه پله درنتايج تحليل خطي قابهاي خمشي فولادي تحت بارهاي ثقلي و زلزله
 ارائه روشهاي پيشنهادي جهت بهسازي المان هاي دستگاه پله تحت تركيب بارهاي ثقلي وجانبي
 ارزيابي فني و اقتصادي تسهيلات عابرين پياده به كمك شبيه سازي هاي كامپيوتري
 مقايسه مهاربندهاي همگراي ويژه با استفاده از تحليل پوش آور
 اولويت بندي گزينه هاي مديريت و كاهش حجم لجن درتصفيه خانه هاي فاضلاب
 بررسي نشست سد خاكي به كمك روش المان محدود و مقايسه نتايج با داده هاي ابزار دقيق مطالعه موردي سد زنوز
 ارائه وتحليل يك شيوه كاربردي براي بهسازي وارتقاء باربري بادبندهاي ساختماني
 مدلسازي عددي تراوش وبررسي كارايي پرده تزريق سد خاكي به كمك روش المان محدود و مقايسه نتايج با داده هاي ابزار دقيق مطالعه موردي سد زنوز
 مديريت بحران مدرن براساس ماتريس ريسك مطالعه موردي شهرقاين
 بهبود طرح قابهاي خمشي بتن مسلح با جستجوي آماري ضرايب بهينه مقياس زلزله ها
 طراحي سيستم هوشمند راهنماي حمل و نقل عمومي
 انتخاب گزينه فرآيند طرح تصفيه خانه فاضلاب روستاي لايزنگان
 Discharge Estimation of Circular Sewer with a Combined Weir-Sluice Gate Device Using Artificial Neural Networks ANNs
 مقايسهي شاخص خشكسالي منابع آب زيرزميني GRI با شاخص بارش استاندارد SPIمطالعه موردي: آبخوان كوهپايه سگزي
 تاثير حداكثر اندازه سنگدانه بر ميزان جدا شدگي و مقاومت در بتن خودتراكم
 بررسي نحوه توزيع رسوب در سد مخزني مارون با استفاده ازمدلهاي تجربي كاهش و افزايش سطح
 شبيه سازي شكست هيدروليكي به روش تفاضل محدود با استفاده از فشار معادل سيال به منظور يافتن ارتباط بين فشار خرابي و تنشهاي برجا
 مديريت توزيع آب در شبكه هاي آبياري براساس شبيه سازي هيدروليكي مطالعه موردي: شبكه فومنات
 شناسايي و ارزيابي عوامل تاثيرگذار بربازدهي نيروي كاراجرايي درپروژه هاي ساخت نيروگاهي
 اثر هيزتريزيس هيدروليكي بر روي تنش مؤثر و قابليت فشردگي خاكهاي ريزدانه رسي غير اشباع
 رونديابي سيل در رودخانه اهر چاي در حد فاصل ايستگاههاي هيدرومتري كاسين و اورنگ به دو روش ماسكينگام و ماسكينگام كانج
 كاربرد موج شكن هاي شناور در منطقه باسعيدو
 حذف سدها، گزينهاي مفقود در مديريت منابع آب كشور
 بررسي تاثير نانورس مونت موريلونيت بر خاصيت تورم پذيري خاك كائولينيت
 بررسي همبستگي ميزان افت وزني مصالح درشت دانه در آزمايش ميكرو ديوال با آزمايش لس آنجلس
 آناليز احتمالاتي عملكرد قاب هاي فولادي با مهاربند برون محور بر اساس پارامترهاي تصادفي بار مرده وزنده
 ارزيابي عملكرد برشگيرهاي مورب درپانلهاي سه بعدي 3D PANEL
 محاسبه نيروهاي هيدروديناميك برروي بلوك هاي اول حوضچه آرامش II USBR توسط نرم افزار FLOW-3D
 تاثير تركيب نانوسيليس و ميكروسيليس بر مقاومت فشاري بتن
 بررسي ميزان جذب واسكازين وتأثير آن بر مقاومت فشاري در بتن معمولي و حاوي پوزولان طبيعي زئوليت
 طراحي بهينه شكل پوسته هاي بتني به وسيله الگوريتم جامعه ذرات اصلاح شده و با استفاده ازمنحني هاي بي اسپلاين
 بررسي گزينه هاي موجود جهت درزبندي درزهاي انقباض كانال هاي آبياري بتني
 مروري برروشهاي مختلف حذف بيولوژيكي فنل
 زيست پالايي خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي درپالايشگاه گاز خانگيران
 مقايسه روشهاي آناليز حساسيت درعيب يابي سازه ها
 بررسي اثرات اجراي كمربند خرپايي در ساختمان هاي بلند و مقايسه سيستم هاي باد بندي آنها
 بررسي پديده كاويتاسيون در سرريز نيلوفري با كمك Ansys-Fluent مطالعه موردي
 بررسي تأثير تعداد پله در استهلاك انرژي سرريز پلكاني به كمك نرم افزارFluent
 بررسي تأثير شيب در استهلاك انرژي سرريز پلكاني به كمك نرم افزار Fluent
 بررسي اثرات اندركنش خاك و سازه بر روي ضريب كاهش مقاومت
 تحليل ديناميكي سدهاي وزني با در نظر گرفتن ترك خوردگي بتن به روش اجزاء محدود
 آناليز لرزه اي غيرخطي سدهاي بتني وزني مشتمل بر اندركنش سد و مخزن با تكيه بر معيارهاي پايداري
 Hydrodynamic analysis of a biofilter affected by biofilm growth
 مقايسه روشهاي انتقال رسوب درسيستم هاي فاضلاب با استفاده ازمفهوم خودشويي
 تحليل تنش و جابجايي تونل و پوشش تونل با در نظر گيري شرايط مختلف زهكشي و مقايسه با شرايط خشك
 تاثيراتصال لغزشي دربهبود عملكردلرزه اي قاب خمشي فولادي همراه بامهاربند هم مركز
 شبيه سازي رفتارگهواره اي مقيد براي ستونهاي بتني مسلح به ميلگرد ساده تحت بارافزاينده ي جانبي
 بررسي تأثير كاربرد منطق پيشخورد علاوه بر پسخورد در كنترل كنندههاي تناسبي –انتگرالي مطالعه موردي: كانال EPC شبكه آبياري دوستي
 بررسي تأثير كاربرد تكنيك ديكوپلينگ در كنترل كنندههاي تناسبي انتگرالي مطالعه موردي: كانال EPC شبكه آبياري دوستي
 ارزيابي رفتار مقاومتي بتن خودتراكم در درجه حرارت بالا
 بررسي رفتاريك پل بتن آرمه مقاوم دربرابر زلزله تحت بارگذاري انفجاري غيرتماسي
 شبيه سازي عددي جوشش ماسه هاي روان از پي دايك هاي ساحلي
 The Effect of Poisson’s Ratio on Diametral Point Load Test by Numerical Modelling
 Investigating the Cross-Section and Structural Geometry Effects on Response of Flat Scissor-Type Structures in Deployed Configuration
 كاربرد الگوريتم تكامل تفاضلي DE در بهينهسازي سيستمهاي توزيع آب شهري مطالعه موردي بر روي شبكه آبرساني شهرتربت جام
 بهبود عملكرد الگوريتم ژنتيك در بهينه يابي سازه هاي خرپايي با استفاده از ايده پيشنهادي مش بندي فضاي جستجو
 كاربرد ژئورادار در بررسي نشتيهاي پرده آببند و سدهاي بتني
 تحليل ترك خوردگي درمواد شبه ترد با رويكردمكانيك آسيب به روش اجزاي محدود توسعه يافته
 بررسي آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي نواري متكي بر خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوتكستايل
 بهينهسازي بر اساس قيد قابليت اعتماد شاهتير پل
 بررسي شكل پذيري قابهاي خمشي بتن مسلح كوتاه تقويت شده با ورق CFRP
 پاسخ ديناميكي پل و قطار سريع السير تحت اثر حركت قطار با در نظر گرفتن اندركنش پل و قطار
 مديريت بحران زلزله درسامانه هاي آب رساني ايران براساس تجربيات زلزله هاي اخير
 بررسي مقاومت باقيمانده ستونهاي فولادي آسيب ديده ناشي ازانفجار
 بررسي چگونگي نشست كشسان پي هاي حلقوي در مقايسه با پي هاي دايره اي با كمك روش تفاضل محدود
 تحليل حدي كران بالا ظرفيت بيرون كشيدكي لرزه اي مهار نواري افقي بر مبناي روش شبه ديناميكي
 ارزيابي اثرات تقويت مصالح خاك بر عملكرد پي هاي راديه شمع
 مزيت هاي اجراي صنعتي ساختمان به روش قالب تونلي از نگاه مديريت ساخت
 بررسي ديناميكي اثر برخورد دو سازه ي مجاور به هم با در نظر گيري اثر تكيه گاهي
 مقايسه عددي روشهاي مختلف مدل كردن رفتار همبسته خاك و سيال
 برآورد تنش برشي مرزي در كانالهاي ذوزنقه اي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي اثرشتاب قائم زمين درعرض ترك خمشي و حداكثر ارتفاع تلاطم سطح آب درمخازن بتني آب
 بررسي عدم قطعيت حجم رسوب مخازن سدها مطالعه موردي سد دوستي
 بررسي اثرنانوسيليس و نانوآلومينا برروي خواص مهندسي بتن معمولي
 بررسي عملكردلرزه اي سيستم دوگانه قاب خمشي بتني و ديوار برشي بتني با شكل پذيري متوسط /مطالعه موردي: مجتمع تجاري اسپانتا
 مروري برآلودگي نفتي آبهاي جهان
 بررسي اثر تغيير فركانس و تغيير مدت زمان دادهبرداري بر نمونه هاي حاصل از دستگاه سرعت سنج صوتي ADV
 تدوين مكانيزم جامع شناسايي و مديريت ريسك درپروژه هاي عمراني
 بررسي مقاومت نخاله هاي ساختماني تثبيت شده جهت استفاده در لايه هاي روسازي
 بررسي رفتاراتصال نبشي جان درپديده خرابي پيشرونده بكمك شبيه سازي عددي
 استفاده ازالگوريتم ژنتيك و بررسي مقايسه اي نتايج حاصله با يك پروژه انجام شده
 ارزيابي روشهاي تعيين دبي اشل در رودخانه تجن
 بررسي ناپايداري شيروانيهاي خاكي با تاكيد بر اثر شتاب زلزله مطالعهي موردي: منطقه استخرت پشت شهرستان نكا
 نقش مطالعات مورفوديناميكي زمين لغزشها در تعيين ريسك پروژههاي عمراني منطقه هزار جريب شهرستان نكا
 بررسي عددي و آزمايشگاهي ظرفيت باربري پي هاي مستقر بر خاك رسي مسلح شده با ژئوسنتتيكها با روش اصطكاك موثر
 ارزيابي روش هاي الكتروشيميايي در پايش خوردگي ميلگرد در سازه هاي بتن مسلح
 حل عددي معادلات آبهاي كم عمق با استفاده از روش بدون شبكه گالركين
 بررسي تاثير ضربه در ساختمان هاي مجاور با در نظر گرفتن مولفه ي چرخشي حركت زمين و اثر اندركنش خاك- سازه
 حل عددي جريان تراكم ناپذير غير لزج با استفاده از روش بدون شبكه گالركين
 بررسي رفتار لرزه اي برج هاي خنك كن در اثر مؤلفه هاي افقي و قائم زلزله
 بررسي اثرات لزجت و كشش سطحي روي جريان عبوري از سرريز دريچه استوانهاي
 The Challenge of Analytical Modeling: Case Study of Full Scale Shake Table Experiments on One-Storey RC Frames
 رد پاي نانوتكنولوژي در مهندسي ژئوتكنيك
 تحليل نشت جريان آب در داخل سد هسته آسفالتي با روش بدون شبكه
 تاثير استفاده از مهاربند در قاب هاي خمشي بلند بر كاهش فولاد مصرفي
 تحليل عددي تأثيرگروه ستون هاي سنگي برظرفيت باربري پي نواري واقع شده بر بستر خاكهاي رسي نرم
 بهسازي در فناوري پوشش ديواره تونل با استفاده از بتن با افزودني نانواكسيد تيتانيوم
 Interference effects on wind loading of two tall buildings by CFD
 بررسي كاربرد مواد جوانساز براي كم كردن اثر پير شدگي قير در آسفالت
 تجزيه و بررسي عامل چهارم درقراردادهاي تيپ مديريت CM & MC
 جايگاه و بررسي تامين منابع مالي درپروژه ها
 بررسي كارايي جداساز اصطكاكي در كاهش پاسخ لرزه اي قابهاي ساختماني تحت زلزله
 بررسي تاثيرموادبازيافتي به عنوان جاگيزين سنگدانه برروي خصوصيات مكانيكي آسفالت
 بررسي خواص مهندسي بتن خودتراكم حاوي بازدارنده هاي خوردگي كلسيم نيتريت و مهاجر عمل آوري شده درمحيط شهرستان زاهدان
 بررسي خواص مهندسي بتن معمولي حاوي بازدارنده هاي خوردگي كلسيم نيتريت و مهاجر عمل اوري شده درمحيط شهرستان زاهدان
 تعيين توزيع تنش در طول ديواره هاي ساخته شده از تزريق دوغاب سيمان در خاك ماسهاي
 مقايسه عددي رفتار ستون هاي CFST و SRCFST تحت بارهاي متناوب
 تخمين عمق ماكزيمم آبشستگي در بدنهي ديوارهاي ساحلي با شبكههاي عصبي مصنوعي
 بررسي تاثير استفاده از فولادهاي استحكام بالاي كم آلياژ HSLA بر اقتصاد طرح ساختمان هاي فولادي
 Numerical analysis of elasto-plastic bending of layered Mindlin plates
 بهينه سازي ساخت پل ها و سوله هاي صنعتي با استفاده از تركيب رده هاي مختلف فولاد مصرفي در اجزاي تيرورق ها
 شبيه سازي تغييرات سطح آب دريا با استفاده از سيگنال هاي بزرگ مقياس اقليمي، مطالعه موردي: خليج فارس
 تقسيم بندي درزهاي اجرايي در سدهاي بتن غلتكي بر اساس زمان گيرش
 تحليل قابليت اعتمادقابهاي فولادي براساس روشهاي پيشرفته ي مونت كارلو
 استفاده ازانواع آسترپوششي درلندفيل ها و مقررات مربوط به آن
 بررسي شرايط انعطافپذيري و صلبيت سقفهاي تيرچهاي در سازههاي بتني با ديوار برشي بتني و اثر آن بر طرح لرزهاي سازها
 مدلهاي بكارگرفته شده براي خستگي و گسترش ترك وراهكارهاي مقابله
 بررسي خيز تيرهاي بتن آرمه ي تقويت شده با ورق هاي FRP
 تعيين ابعاد هندسي مسير اصلاحي در ساماندهي بازهاي از رودخانه ديسام با استفاده از مدل هيدروليكي HEC-RAS
 تحليل احتمالاتي خواص توده سنگ و تاثير آن بر طراحي شيب هاي سنگي
 كاربرد المان پانل كرنش پايه درتحليل ديوارهاي برشي
 ارزيابي فاكتورهاي موفقيت پروژه در قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي در كشورايران
 برآورد دبي سيل در حوضه هاي بدون آمارمطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه دشت روم
 بررسي عددي آبشستگي سه بعدي حول پايه پل استوانه اي شكل و مقايسه نتايج با داده هاي آزمايشگاهي
 بررسي ضريب افت طولي جريان در رودخانههاي پيچانرودي
 گسيختگي قالبي اتصال جوشي بادبندمتصل به ورق اتصال
 بررسي آزمايشگاهي اثرطول و فاصله آبشكن نفوذپذير و غير مستغرق بر تغييرات دبي آبگيربا زاويه 90 درجه
 پيش بيني ظرفيت برشي تيرهاي بتن آرمه تقويت شده توسط frp به روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
 شبيه سازي رسوبگذاري در مخزن سد ماكو با نرم افزارهايMIKE3 و GSTARS 3.0
 بررسي و تحليل اثر موقعيت شمع مورد استفاده در شيب ، قبل و بعد از بارندگي
 تعيين ضريب رفتار ناشي از شكل پذيري ساختمان با ديوار باربر بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار حفره دار
 تعيين پتانسيل روانگرايي خاك به كمك آزمايش ميكروترمورمطالعه موردي محدوده شمال غربي بابل
 مقايسه ميزان جذب انرژي داخلي لرزه اي در قابهاي فولادي مهاربندي واگرا تحت اثر شتاب نگاشتهاي طبيعي و مصنوعي
 تحليل ساختمان هاي بلندباسيستم مقاوم ديواربرشي با استفاده ازالمان هاي محدود كرنش پايه
 بررسي پديده كاويتاسيون در سرريز سد ميناب با استفاده از مدل عددي Flow-3D
 بررسي آزمايشگاهي اثر دانه بندي در راندمان حوضچه رسوبگير گردابي
 بررسي تأثير گردگوشه بودن لبه تاج سرريز لبه پهن بر ميدان جريان و سطح آزاد
 روش نوين نشت يابي در شبكه آبرساني با استفاده از حداقل فشار سنجي در حالت وجود دو نشت همزمان
 Investigation of the effects of bed forms on sediment transport coefficient by taking interaction of wave-current into account
 بررسي عوامل موثردرتعيين ابعاد مش بندي درريزپهنه بندي آسيب پذيري خطوط لوله مدفون
 انتخاب سيستم بهينه ديوارهاي خارجي در ساختمانها به روش شباهت به گسينه ايذهآل
 كاهش زمان تحليل ديناميكي غيرخطي افزاينده با استفاده از سازه يك درجه آزاد معادل
 بررسي و تبيين جايگاه پيمانكاران دست دوم درپروژه هاي راهسازي كشوربا استفاده ازتحليل swot
 كاربرد روش الكتروسينتيك در افزايش ظرفيت باربري شمعهاي فولادي و افزايش مقاومت برشي خاكهاي ريزدانه
 مدلسازي ترك در مسائل الاستواستاتيك دوبعدي به روش بدون شبكه حداقل مربعات گسسته
 مروري بر تخمين تغيير مكان تير بتني پيش تنيده با سنسورهاي نوري
 بررسي رفتار سد سنگريزهاي البرز طي دوره بهرهبرداري با استفاده از نتايج ابزاردقيق
 برآورد مقاومت نهايي خاكميخ Soil Nail براي خاكهاي مختلف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي سطح عملكرد قابهاي بتن آرمه تقويت شده با ورقهاي FRP
 بررسي تاثير درصد رطوبت بر روي مقاومت فشاري رسوبات تثبيت شده رسوبات رودخانه پسيخان در دهانه ورودي به تالاب انزلي
 بررسي مواد مختلف دررفتارسازه هاي قيچي سان شامل تاشه هاي پنج و شش ضلعي دربرابر بارباد
 بررسي رفتار لرزه اي ما سه هاي سست بندر انزلي با استفاده از ستونهاي شني بر تغييرات فشار اب حفره اي به كمك مدلسازي فيزيكي ميزلرزه
 مقايسه دو سيستم بادبند فولادي ضربدري و زانويي درمقاومسازي سازه هاي بتن مسلح
 مقايسه روشهاي استفاده ازكامپوزيت FRP درمقاومسازي سازه هاي بتن مسلح
 مقايسه روشهاي تحليلي و عددي در ترسيم منحني واكنش زمين مطالعه موردي تونلهاي دوقلوي شبليتونل جنوبي
 تحليل عددي تيرهاي مقاوم سازي شده با الياف كربن تحت اثرپيچش خالص
 بررسي لرزه اي ساختمان هاي فولادي باديواربرشي بتني تحت زلزله هاي حوزه نزديك و حوزه دور
 بررسي اثر ترانشه بر پديده روانگرايي نهشته هاي ماسه اي اشباع در اطراف خط لوله مدفون به وسيله روش مستقل از شبكه
 ارزيابي هيدروگراف واحد كلارك در تجزيه و تحليل سيلاب هاي حوضه بشار بالادست
 تاثير وضعيت سطحي روسازي بر هزينه هاي مصرف سوخت وسايل نقليه
 ارزيابي كارا بودن پودر سنگ گرانيت به عنوان لاينر در محيط هاي مجاور لجناب درآزمايشگاه با معيار اندازه گيري انتشار مولكولي
 مطالعه تأثير جابجايي گسل بر خطوط لوله با استفاده از دادههاي آزمايش سانتريفيوژو تحليلهاي عددي
 مقايسه تطبيقي رشد جمعيت، سفر و ترابري شهري مطالعه موردي تهران، پاريس و لندن
 مقايسه تأثير احداث تونل تكي و تونل دوقلو بر روي نشست سطح زمين مطالعه موردي خط 2 متروي تبريز
 بررسي تأثير پوزولان طبيعي چكنه و زئوليت بر خواص مكانيكي بتن
 Removal of NiII ions from aqueous solution using modified rice husk: Adsorption on a fixed bed column
 مطالعه عددي تاثير عوامل مختلف بر ناپايداري شيب سدهاي خاكي و ارائه ي ضريب اطمينان با استفاده از الگوريتم برنامه نويسي ژنتيك
 اثر مصالح سنگي تثبيت نشده بر روي رفتار ارتجاعي لايه اساس
 بررسي تأثير بتن پلاستيك بهعنوان يكي از روشهاي نوين بهسازي زمينهاي شهري در آغازحفاري با TBM مطالعه موردي: ايستگاه U7 خط 7 متروي تهران
 بررسي تاثير اجراي شبكه فاضلاب شهري در نشست منطقه اي درشهر كرمان
 بررسي نشست آينده در شهر كرمان با استفاده از مدل Modflow
 ارائه يك روش دو مرحله اي براي تشخيص محل و شدت خرابي در سازه با استفاده ازويژگي هاي ديناميكي سازه و الگوريتم بهينه يابي جستجوي گرانشي
 اجراي ايستگاه هاي مترو به روش روسي – بررسي موردي ايستگاه C6 متروي تهران
 بررسي خواص تركيبي نانو لوله هاي كربني بر مقاومت فشاري بتن
 تعيين پارامتر هاي مدل خسارت پلاستيك بتن براي مدل سازي عددي قاب هاي بتن آرمه
 تاثيردانه بنديهاي مختلف و ضخامت ملات دربرگيرنده سنگدانه ها برخواص بتن متخلخل
 مطالعه تاثير جريان ترافيك بر آلودگي هواي شبكه ترافيكي درون شهري
 معرفي ريزشمعها به عنوان روشي براي مقاوم سازي ابنيه
 آزمايش بارگذاري دو جهته O-Cell ، روشي نوين و كارآمد براي بارگذاري ميداني شمعها
 Proposing a New Approach to Assess Suffusion Phenomenon Based on Physical Properties of Soil
 بررسي تثبيت خاك با استفاده از آهك و محلول تجاري 033 tx- براي اهداف راهسازي مطالعه موردي: منطقه شرق دشت سيستان
 ارزيابي فشارآب حفره اي هسته رسي سد گلابر در دوران ساخت با استفاده از تحليل برگشتي
 مقايسه رفتارناپايداري سيستم هاي چليكي كش بستي مدولاروغيرمدولار
 بررسي موردي هزينه هاي جانبي پروژه هاي شهري به روش ترانشه باز
 بررسي تأثير تعداد طبقات و تعداد دهانه هاي قابهاي ساختمانهاي فولادي براي مقاومت دربرابر خرابي پيشرونده
 تخمين ضريب آبگذري در سرريز تكي لبه تيز مستطيلي متقارن داراي انحنا به صورت آزمايشگاهي
 بررسي تأثير شدت زلزله مبنا طراحي سازه و نوع قاب خمشي در ساختمانهاي فولادي مقاوم در برابر خرابي پيشرونده
 مقايسه اثر نوع جداره با پارامتزهاي مسلح كننده در رفتار ديناميكي ديوارهاي حايل خاك مسلح ژئوسنتتيكي
 بررسي ظرفيت باربري پي سنگي سازههاي انتقال آب سد رودبار لرستان و تدابير اجرايي به كارگيري شده جهت تقويت آن
 مطالعه ي موردي رفتارسنجي روش تزريق سيمان جهت كاهش پتانسيل روانگرايي
 A user-code computer program to obtain the performance point, effective damping and bilinear capacity curve representation of structures
 بررسي رفتاربادبندهاي لاغرمقاوم سازي شده با ورقهاي FRP
 كمانش پوستههاي كامپوزيتي دوار تقويت شده تحت بارگذاري محوري و جانبي با شرايط تكيهگاهي مختلف با استفاده روش نوار محدود
 طراحي بهينه اي مقاوم سازه ها با استفاده از الگوريتم ژنتيك چند هدفي و شبيه سازي مونت كارلو
 استفاده از شبكه عصبي براي بررسي اثر مشخصات خاك روي بيشينه شتاب زمين
 بررسي اندركنش خاك شمع تونل در مناطق شهري
 ايجاد پايگاه داده جهت تحليل ريسك سامانه هاي فاضلاب
 مدلسازي عددي ارتعاشات ناشي از عبور قطار شهري
 حل دقيق كمانش صفحات مستطيلي ضخيم ايزوتروپ كامل
 معرفي پارامترها و روشهاي احياي رودخانه مطالعه موردي: رودخانه كن
 معرفي عرشه كامپوزيتي پل شامل FRP هسته فولادي و ارزيابي عملكردسازه اي آن
 تأثير مشخصات جداساز لرزهاي بر پاسخ ديناميكي مدل سازهاي سه بعدي فولادي با قاب خمشي
 بررسي عملكردتالاب ها درتصفيه فاضلاب
 بررسي گسيختگي پيشرونده در سازه هاي ساختماني مهاربندي شده فولادي بلند تحت شرايط حذف متوالي ستون
 اثر فاصله و زاويه آبشكن هاي مورب بر عملكرد و الگوي جريان
 اثرمحيطهاي عمل آوري مختلف برمقاومت فشاري و درصد جذب آب بتن هاي خودمتراكم حاوي تركيب زئوليت و نانوسيليس
 بررسي پارامترهاي دوام بتن ساخته شده ازتركيب زئوليت و نانوسيليس
 بررسي ميزان تأثير روابط كاهندگي طيفي درنتايج حاصل از تحليل احتمالاتي خطرلرزه اي
 تعيين جابجايي هدف قابهاي فولادي خمشي ويژه به روشهاي ATC-40وضرايب جابجاي FEMA ، UMRHA
 تخمين ضريب آبگذري در سرريز تكي لبه تيز مستطيلي نامتقارن به كمك سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي و با دادههاي آزمايشگاهي
 بررسي كارايي ريزشمع ها با معيارنشست درخصوص مقاومسازي پي منفرد
 اثر زمين لرزه حوزه دور و نزديك و تأثير جهت زلزله بر رفتار ديناميكي سدهاي سنگريزه اي با هسته رسي
 مدل بهره برداري مخزن با رويه جيره بندي و كاربرد آن در تهيه منحني فرمان سد دوستي
 تأثير تغيير ارتفاع لايههاي بتن ريزي اجراي سد در تحليل حرارتي سدهاي بتنغلتكي RCC
 بررسي عوامل مؤثر بركاهش گراديان حرارتي ايجاد شده دربدنهي سد در تحليل حرارتي سدهاي بتن غلتكي RCC
 نقش طراحي معماري بربهبود عملكردلرزه اي اجزاغيرسازه اي
 بررسي تاثير بازشو در رفتار ديوارهاي برشي فولادي با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي افزايشي
 مقايسه ضريب آبگذري جريان سرريزهاي جانبي مستطيلي لبه تيزو كنگرهاي با شبيه سازي در Fluent
 Effects of using carbon nano tubes on thermal and ductility properties of bitumen
 بررسي اثرات دبي و زبري پله در افت انرژي در سرريزهاي پلكاني با استفاده از مدل هاي عددي
 مدل سازي عددي جريان دو فازي روي سرريز شوت و بررسي پديده كاويتاسيون
 تحليل جريان متغير تدريجي در كانالهاي شبكه اي توسط معادلات سنت ونانت
 تحليل دوبعدي اثرات ساختگاهي در شهر بم
 تدوين شاخص يكپارچه رتبه بندي واولويت سنجي سدهاي بتني ازمنظرآسيب پذيري وتخريب دراثرواكنشهاي قليائي: مطالعه موردي سدهاي شهيدرجائي ساوه و لتيان
 Investigation of Failure Criteria for Concrete Quay Walls during Earthquake Using Finite Element Method
 تاثيرات آهك هيدراته برخصوصيات خستگي مخلوطهاي آسفالتي به روش تيرچه خمشي چهارنقطه اي
 تعيين درصدبهينه اختلاط پوكه هاي سبك دربتن هاي سبك پرمقاومت
 بررسي اثرتوزيع تصادفي ناكاملي اوليه اندازه نبوده طول اعضا برظرفيت باربري شبكه هاي تخت دولايه فضاكار
 ارائه نرم افزارطرح اختلاط بتن ميكروسيليسي به روش وزني – حجمي
 بررسي پايداري جبهه ي كار تونلهاي حفر شده در زمينهاي نرم
 بتن تزييني ايده اي نوين درتكنولوژي ساخت وساز
 محاسبه ميزان نشست پي هاي سطحي با استفاده ازشبكه عصبي ومقايسه نتايج آن باروابط تجربي نشست
 مروري بر مطالعات انجام گرفته در خصوص پا سخ لرزه اي سازه هاي نامنظم در ارتفاع
 ارزيابي رفتار لرزه اي سازه هاي نامنظم در پلان
 ارزيابي روندهاي تجارت و حمل ونقل در آسيا، اروپا و آفريقا
 تصفيه فاضلابهاي نفتي به كمك تماس دهنده هاي بيولوژيكي دوار راكتورrbc
 مدلسازي عددي شيبشكن قايم با جريان زيربحراني در بالادست با استفاده از نرمافزارAnsys Cfx
 
تحليل عددي انتشار گسلش در خاك: بررسي پيامدهاي مخرب فعاليت گسل در پي سدهاي خاكي سنگريزهاي با مصالح هسته مختلف
 ارزيابي پايداري شيروانيها با استفاده از روش تحليل تغيير شكل گسسته DDA
 شبيه سازي رفتار سدهاي بتني وزني با در نظر گرفتن عدم قطعيت پارامترها :كاربرد مدل ماشين بردار پشتيبان احتمالاتي PSVM
 بررسي عملكرد دريچه ها بر پروفيل جريان بالي شكل روي سرريزهاي شوت
 پيش بيني ميزان آلودگي هواي منطقه 8تهران با استفاده ازمدلهاي استوكاستيك
 Frequency optimization of laminated composite plates
 شبيه سازي و تخمين ضرايب هيدروديناميكي آبخوان دشت جايزان به كمك مدل رياضي در نرم افزار GMS 7.1
 مدلسازي جريان و انتقال رسوب در رودخانه، قسمت اول: مدلسازي يك بعدي
 Effect of copper slag on the self-compacting concrete properties
 بررسي رفتارغيرخطي قاب بتني با ديواربرشي فاصله دار به روش زمان دوام
 تاثير شكل خوردگي حفره اي در مقاومت نهايي ورق هاي تحت تنش فشاري تك محوره
 طراحي و ساخت فلوم و كاربردي كردن آن در آزمايشگاه ژئوتكنيك
 بررسي تاثيرتغييرسطح آب زيرزميني درپايداري گودها به كمك نرم افزارهاي seep/w وslope/w
 تاثيرپوزولان طبيعي چكنه و نانوسيليس برمقاومت فشاري و جذب بتن درمعرض گازوئيل
 بررسي پايداري شبهاستاتيكي شيبهاي خاكي مسلح با استفاده از روش قطعات افقي با فرض سطح لغزش صفحهاي
 برآوردآماري ضريب فراواني هرشفيلد بر اساس حداكثربارش محتمل 42 ساعته مطالعه حوضه چابهار
 مدل سازي عددي مسائل شكست صفحه اي با استفاده از روش بدون شبكه
 تاثير ميكروسيليس و مخلوط آهك ميكروسيليس بر رفتار مكانيكي مخلوط ماسه بنتونيت
 اثر سخت كننده ها در ستونهاي CFT تحت اثر بارهاي ديناميكي
 مدلسازي رياضي مسائل تبادل هزينه – زمان به وسيله الگوريتم ژنتيك درپروژه هاي عمراني
 طراحي و بهينه سازي چند معياره بخشي از شبكه توزيع آب شهر اهر به كمك الگوريتم ژنتيك
 پاسخهاي لرزهاي ساختمانهاي بلند با سيستم قاب خمشي فولادي با در نظرگيري اندركنش سازه و خاك
 پيش بيني ماهانه جريان رودخانه جاجرود با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي تاثير سيكلهاي يخ زدگي بر روي خاك رس تثبيت شده با سيمان و ميكروسيليس
 مطالعه اثر پارامترهاي هندسي پانل، بر روي رفتار لرزه اي سيستم پرقدرت و نوين ديوارهاي برشي فولادي SSW
 كاربرد چانه زني بازگشتي با بن بست در تخصيص بار آلودگي در رودخانه ها
 Rate Dependent Constitutive Model for Soft Soil Large Strain Creep with Variable Shear Modulus
 كاربرد مدل در پيش بيني وضعيت آبخوان دشت كاشان
 Dynamic response of submerged steel cylinder subjected to underwater explosion
 بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي بتني با ديوار برشي متاثر از شتاب نگاشت حوزه هاي دور و نزديك گسل
 طراحي بهينه هندسي تالابهاي آب سطحي مصنوعي با استفاده از روش حجم محدود
 اندركنش سيال- سازه در سيستم لوله در حوزه فركانس
 بررسي ضريب رفتار قاب خمشي فولادي با ستون CFT
 Effect of Pitting Corrosion on the Load-carrying Capacity of Steel-box Sections subjected to Axial Compression
 پيش بيني مدول الاستيسيته سنگ بكر با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 Calculation of Maximum and Minimum Plastic Zone Radius Around Circular Tunnels; New Emprical Relation
 سازه فضاكار معلق با مهاركابلي
 پهنه بندي پتانسيل وقوع زمين نشست در شهر يزد بر اساس مطالعات ژئوتكنيكي
 برآورد زاويه اصطكاك داخلي ماسه انزلي بر اساس نتايج آزمايش نفوذ استاندارد و برش مستقيم با استفاده از نرم افزار GP
 پيشبيني تزريق پذيري توده سنگ درزه دار ساختگاه سد رودبار لرستان با استفاده از برنامه ي توسعه داده شده ي GroutIUT 2D
 ارزيابي ضريب C0 در محاسبه تغيير مكان هذف در انجام تحليل استاتيكي غير خطي
 ظرفيت باربري و نشست الاستيك پي هاي سطحي تحت بارهاي توام استاتيكي و لرزه اي بازبيني روش هاي موجود و مطالعه موردي پي سطحي پل بزرگ مهريان ياسوج
 بررسي خواص رفتاري و پايداري ملات خودتراكم حاوي خاكستربادي درطي اختلاط طولاني مدت
 بررسي نرمي و سختي تكيه گاههاي سد قوسي بر عملكرد قوس و بدنه سد
 تحليل عددي پايداري استاتيكي و تعيين ضرائب اطمينان سد خاكي سنگريزهاي مارون
 Evaluation of the Pile Group under Vertical Harmonic Vibration in Layered Soil
 بررسي اثرمشخصات خاك برضريب اطمينان شيرواني سدهاي خاكي به كمك شبكه عصبي مصنوعي تحت اثرزلزله مطالعه موردي سدسارادان
 اثرسيستم مقاوم جانبي برميزان آهن آلات مصرفي درواحدسطح ساختمان هاي مسكوني اسكلت فولادي
 Seismic behavior Evaluation of semi-rigid steel frames with T-STUB connections under nonlinear analysis
 تاثيرات استفاده از رابطه بين ارزش ماسه اي و ضريب نرمي مصالح سنگي درجهت افزايش مقاومت فشاري
 بررسي خوردگي ميلگرددربتن حاوي بازدارنده نيترات سديم
 بررسي قرارداد B.O.T و مقايسه آن با ساير قرارداد هاي جاري در كشور
 بررسي آزمايشگاهي تاثيراستفاده ازمسباره معدن مس سرچشمه كرمان برپارامترهاي مارشال آسفالت گرم
 شناسايي و اولويت بندي عوامل حياتي موفقيت در پروژه هاي راهسازي به روش B.O.T
 بهبود مشخصات مكانيكي و فيزيكي خاك رس با استفاده از الياف پليمري و خرده لاستيك
 تأثير جايگزيني پوزولانهاي مختلف بر خواظ تازه وسخت شده بتن خودمتراكم
 عيب يابي ورق ها با استفاده از تبديل موجك بسته اي دو بعدي
 مقاومت كمانش برشي الاستيك صفحات فولادي موجدار زيگزاگ
 مقايسه قابهاي خمشي بتن مسلح طرح شده به روش استاتيكي غيرخطي با روالهاي متداول خطي
 Dynamic Analysis of Dam-Soil Interaction in Time Domain
 بررسي تاثير در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه بر پاسخ ديناميكي سازه سد در حوزه فركانس
 مدل سازي رابطه بارش – روانآب توسط شبكه عصبي مصنوعي ANN وHEC-HMS و مقايسه آن ها
 اصلاحيه پيشنهادي ضريب رفتار مهاربندهاي واگراي هفت، هشت و تركيب اين دو سيستم در سازه هاي فولادي با استفاده از تحليل پوش آور
 تعيين محل بهينه بارهاي استاتيكي در عيب يابي سازههامبتني بر الگوريتم ژنتيك
 برآورد ميزان كسري روزانه آب شرب شهر مشهد براساس تدقيق مصرف سرانه مصوب
 Numerical Modeling of End Bearing Capacity of Drilled Shafts in Sand:Case Study
 بررسي عددي تاثير خاكهاي دو لايه رسي و ماسه اي بر ظرفيت باربري شالوده هاي سطحي
 بررسي عوامل مؤثر در ايجاد و پايداري لايه بندي حرارتي در سواحل منطقه كنگان خليج فارس
 بررسي تاثير بار قائم بر واكنش جانبي شمع تحت بار توام قائم وجانبي واقع در خاك هاي لايه اي
 بررسي بتن خود متراكم با استفاده از بتن بازيافتي در مقابل ذوب و انجماد
 بررسي پوسته هاي بتني بايني
و….

 


 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید