فراخوان اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

www.callforpapers.irاولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران، 21 تا 23 شهریور 1391 توسط دانشگاه سیستان وبلوچستان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، اين كنفرانس محل مناسبي است براي بحث و تبادل اطلاعات ميان متخصصان دانشگاهي و صنعتي در جهت گسترش مرزهاي دانش از يك سو و همچنين حركت در جهت رفع مشكلات صنعتي كشور در اين حوزه تخصصي. محورهای اصلی این کنفرانس عبارتند از:

 • انتقال حرارت جابجايي، هدايت و تشعشع

 • جريانهاي چند فازي

 • انتقال حرارت در ابعاد ميكرو و نانو

 • ترموديناميك و بهينه سازي انرژي

 • انتقال حرارت و انتقال جرم در صنايع غذايي

 • فرايند هاي انتقال حرارت و انتقال جرم درسيستمهاي بيولوژيكي و مهندسي پزشكي

 • محيط زيست و انرژي پاك

 • انتقال حرارت معكوس

 • روشهاي تجربي و اندازه گيري در انتقال حرارت و جرم

 • انتقال حرارت در سيستمهاي الكترونيكي و ميكروالكترونيكي

 • پيل هاي سوختي

 • بررسي و تعيين خواص فيزيكي

 • انتقال حرارت تركيبي

 • Cryogenics

 • انتقال حرارت در آتش و گسترش آن

 • كاربرد انتقال حرات و جرم در صنايع نفتي

 • كاربرد انتقال حرارت و جرم در صنايع حرارتي و نيروگاهي

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید