همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها برگزار می شود

http://www.callforpapers.irهمایش مدیریت و مهندسی تالاب ها در روزهای 30 ، 31 اردیبهشت و اول خرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir)، روانبخش شیردم دبیر همایش مدیریت و مهندسی تالاب ها روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: این همایش دارای چهار محور اصلی ‘ مدیریت تالابها’ ، ‘ پایش تالابها ‘ ،‌’‌ عوامل موثر بر تخریب تالابها ‘ و ‘ مهندسی تالابها ‘ است كه هر كدام از این محورها دارای چند زیر محور هستند.

وی افزود: ‘ مدیریت زیست بومی تالابها’ ، ‘ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیكی تالابها و روشهای حفاظت از آنها’ ،‌’‌ راهكارهای احیای تالاب های مناطق خشك و نیمه خشك در راستای تعادل اكوسیستمی ‘ ،‌’ مدیریت تالابهای ساحلی’‌،‌’‌ بهره برداری بهینه از تالاب ها ‘‌،‌’‌ اكوتوریسم و تالاب ها ‘ ،‌’‌ نقش و كاركرد تالاب ها در مدیریت جامع منابع آب ‘ ،‌’‌ حقابه محیط زیستی تالاب ها ‘‌،‌’ آمایش سرزمین و مدیریت تالاب ها ‘ ، ‘‌ نقش جوامع محلی و سایر ذینفعان در حفاظت و مدیریت تالاب ها ‘‌ ،‌’‌ كاربرد بیوتكنولوژی و نانو فن آوری در حفظ و احیای تالاب ها ‘ ، ‘ نقش تالاب ها در تعدیل تغییرات اقلیمی و خشكسالی ‘ و ‘ ناحیه بندی و مرز و حریم تالاب ها ‘برخی از زیر محورهای این همایش است.

وی ادامه داد: ‌’ استفاده از شاخص های بیو فیزیكی و انسانی در پایش تالابها’ ،‌’ كاربرد روش های سنجش از دور در مدیریت تالابها’ ،‌’‌ پایش آلودگی تالاب ها ناشی از توسعه صنعتی ، كشاورزی و شهر نشینی ‘‌،‌’ ارزیابی تشكیلات زمین شناسی و تالاب ها ‘‌، ‘ اثرات تغییر اقلیم و خشكسالی بر تنوع زیستی و كاركردهای زیستگاههای تالابی’ ،‌’‌ روش های تعیین خسارات زیست محیطی تالاب ها ‘‌، ‘‌ روش های تعیین خسارات زیست محیطی وارده بر تالاب ها ناشی از پروژه های توسعه ای ‘‌،‌’ بررسی اثرات طرح های عمرانی و صنعتی در سلامت و پایداری تالاب ها ‘ از ویدر زیر محورهای همایش است.

شیردم با اشاره به اهمیت نقش تالاب ها در راستای حفظ اكوسیستم طبیعی گفت: دراین همایش زیر محورهایی از قبیل ‘ نقش تخریب تالاب ها در بهداشت و سلامت جوامع انسانی ‘ ، ‘ طراحی و احداث تالاب با هدف كنترل و كاهش آلودگی های كشاورزی و صنعتی’ ،‌’ تالاب ها و مدیریت سیلاب ‘ ، ‘ پایلوت های شبیه سازی عملكرد تالاب ها در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی ‘‌، ‘ احیاء و بازسازی محیط تالاب ها ‘ و ‌’ ضوابط – معیارها و استانداردهای پروژه های توسعه ای و حفاظت از تالاب ها’ نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

وی افزود: آخرین مهلت ارسال اصل مقالات به همایش تا اول اردیبهشت ماه است و تا كنون حدود 300 چكیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

از نظر اكولوژیك، تالاب ها اهمیت بسیار زیادی دارند. در واقع تالاب ها كانون حیات و نبض تپنده یك منطقه هستند. زیستگاه گونه های مختلف جانوری و گیاهی هستند. بسیاری از گونه های نادر پرندگان مهاجر مانند درنای سیبری، گیلانشاه خالدار و دیگر پرندگان را می توان در كنار تالاب ها دید .

گونه های فراوان گیاهان شناور و زیرآبی فقط در تالاب ها یافت می شوند. جدا از فواید تالاب ها در اكولوژی مناطق مجاورشان، اثرات مثبت فراوانی نیز برای انسان ها دارند.

تالاب ها به عنوان ذخیره گاه آب عمل می كنند تا جایی كه تهیه آب كشاورزی، وابسته به تالاب هاست. علاوه بر آن صنایعی چون شیلات و چوب نیز وابستگی مستقیمی به تالاب ها دارند. بیش از دو سوم برداشت ماهی در جهان به سلامت تالاب ها بستگی دارد و درصد بالایی از جنگل های با قابلیت برداشت چوب، محتاج تالاب ها هستند.

تالاب ها به عنوان مخازن بزرگ بر سر راه سیلاب های ویرانگر قرار می گیرند و موجب كاهش بلایای طبیعی می شوند. آنها با تبخیر و ایجاد رطوبت در هوا، از حرارت زیاد می كاهند و در زمستان سرمای بیش از حد را كاهش می دهند. یكی دیگر از عملكردهای جالب تالاب ها تصفیه و پالایش است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید