کارگاه آشنایی با علوفه هیدروپونیک و کاربرد مفید آن در تغذیه دام

http://www.callforpapers.irاولین کارگاه آشنایی با علوفه هیدروپونیک و کاربرد مفید آن در تغذیه دام در نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی در قم به تاریخ اول اردیبهشت 1391 برگزار میگردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، این کارگاه یک روزه با حضور آقایان:

سید مهرداد هاشمیان: مدیر عامل شرکت تعاونی تحقیقاتی مهندسی مدیتک و طراح سامانه

آرش ساعدی: مدیر تحقیقات و توسعه بخش کشاورزی

حسن نظری زاده: عضو تعاونی و متخصص تغذیه دام

برگزار می شود.

هزینه این کارگاه، تنها 30 هزار تومان بوده و حاضرین در این کارگاه، گواهی معتبر حضور در کارگاه را دریافت مینمایند.

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید