فراخوان نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

http://www.callforpapers.ir/نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، در تاريخ 25 خردادماه 1391 در محل دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف تقویت رویکرد و نگرش مهندسی و مدیریتی به تخریب و آسيب شناسي وضع موجود و ارائه راهكارهاي علمي، كاربردي و اجرايي برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir)، عمليات تخريب در بسياري از فعاليتهاي ساختماني به عنوان اولين و حساس‌ترين بخش از عمليات اجرايي مي‌باشد. متاسفانه طي سالهاي اخير آمار حوادث صنعت ساختمان در كشور نمايانگر آنست كه تخريبهاي غير اصولي، تبعات و آسيب‌هاي جاني و مالي سنگيني را بهمراه داشته است. مساله قابل تأمل اين است كه حوادث مذكور در تخريب ساختمانهاي يك يا چند طبقه، بروز نموده‌اند و در آينده‌اي نزديك، عمر مفيد ساختمانهاي با تعداد طبقات بيشتر و حتي با اسكلتهاي سازه‌اي گوناگون رو به پايان بوده، كه در صورت عدم آمادگي، چاره‌انديشي و پيش‌بيني تمهيدات لازم در اين زمينه، صنعت ساختمان با چالشي اساسي رو به رو خواهد شد.

نخستين همايش ملي مهندسي تخريب در صنعت ساختمان، با هدف تقویت رویکرد و نگرش مهندسی و مدیریتی به تخریب و آسيب شناسي وضع موجود و ارائه راهكارهاي علمي، كاربردي و اجرايي برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

– انواع روشها و تکنیکهای تخريب ساختمانها و سازه‌ها

– مباني و اصول مهندسي تخریب،مديريت و نظارت تخريب

– اهمیت نگرش مهندسی به مقوله تخریب ساختمانها و سازه‌ها

– نقش تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، سيستمها و فناوریهای نوین

– مديريت ايمنيHSE – بازيافت، مديريت پسماند در فرايند تخريب

– وظایف و مسئولیتهای حقوقی، قانونی و قراردادي و نقش صنعت بیمه

– بررسي ضوابط، مقررات، دستورالعملها و آیین نامه‌های ملي و بين‌المللي

– بررسی مسائل، مشکلات و چالشهای موجود و ارائه راهکارهاي علمي و عملي

تاريخ ارسال اصل مقالات : 91/2/31

کسب اطلاعات بیشتر

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید