فراخوان اولین دوره آموزشی روش های تحلیل دینامیكی و تحلیل لرزه ای سازه ها

http://www.bananews.ir/اولین دوره آموزشی روشهای تحلیل دینامیكی و اصول آیین نامه ای تحلیل لرزه ای سازه ها 25 و 26 اردیبهشت ماه امسال در پژوهشگاه بین الملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (www.callforpapers.ir) توسعه دانش كاربردی و تقویت بنیه علمی مدیران ، كارشناسان و دانشجویان و معرفی اصول كاربردی تحلیل دینامیكی سازه ها از مهمترین اهداف برپایی این كارگاه آموزشی است.

تحلیل استاتیكی غیر خطی ، تحلیل مودال – تحلیل طیفی  ،  تحلیل تاریخچه زمانی – كاربرد روشهای عددی تحلیل گام به گام – تحلیل دینامیكی فزایند ، مبانی روش المان محدود در تحلیل سازه ها  و ملاحظات آیین نامه ای در تحلیل های غیرخطی ، ملاحظات ویژه در تحلیل های آیین نامه ای و مبانی سیستم یك درجه آزادی و چند درجه آزادی از جمله محورهای این دوره آموزشی است.

شركت كنندگان پس از پایان این دوره ، گواهی دریافت می كنند.

 کسب اطلاعات بیشتر

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید