پایان نامه برتر دکتری در سال 90:بهینه سازی پارامترهای استاتیكی و ارتعاشات آزاد سازه های مشبك كامپوزیتی به روش الگوریتم ژنتیك

http://www.callforpapers.ir/پایان نامه دانش آموخته دكترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان ‘ بهینه سازی پارامترهای استاتیكی و ارتعاشات آزاد سازه های مشبك كامپوزیتی به روش الگوریتم ژنتیك’ از سوی انجمن هوا فضای ایران به عنوان پایان نامه برتر سال 1390 برگزیده شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) به نقل از روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، امیر حسین هاشمیان دانش آموخته دكترای مهندسی هوافضا و استاد تمام وقت این واحد در رابطه با پایان نامه خود گفت: در این رساله، تئوریهای كلی پوسته های مشبك كامپوزیتی استوانه ای شكل مطرح شده و نوع مشبك با طرح مربع آن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی بیان داشت: ابتدا معادلات دیفرانسیل كلی حاكم بر این نوع پوسته ها در حالتی كه تحت اثر بارهای محوری فشاری قرار دارند استخراج شده و سپس با حل آنها به كمك روش كلاسیك روابط جدیدی برای حالتهای كمانش تحت بارهای محوری فشاری (حالت استاتیكی) و ارتعاشات آزاد (حالت دینامیكی) به دست آمده است.

وی افزود: این روابط تابعی از خصوصیات جنس و هندسه پوسته مشبك هستند.

به گفته وی خصوصیات هندسی شامل مقدار مساحت سطح مقطع و فاصله بین اضلاع شبكه است كه با بهینه كردن این پارامترها علاوه بر كاهش وزن سازه، می توان مقدار بار محوری حمل شده در حالت استاتیكی را نیز افزایش داد.

هاشمیان ادامه داد: این مطالعه برای تعیین فركانس های طبیعی ارتعاشی پوسته مشبك نیز صورت گرفته و جهت بهینه سازی پارامترهای هندسی یك پوسته مشبك كامپوزیتی، از یكی از روشهای جدید و قدرتمند بنام الگوریتم ژنتیك استفاده شده است.

وی اضافه كرد: با قرار دادن توابع بدست آمده بعنوان تابع هدف در این الگوریتم و استفاده از مراحل مختلف ژنتیك الگوریتم مانند تولید مثل،ادغام، جهش و تكرار می توان پارامترهای هندسی شامل مساحت سطح مقطع و فاصله اضلاع شبكه را به دست آورد و بهینه كرد. این سازه همچنین توسط روش اجرای محدود (برنامه كامپیوتریANSYS) مدلسازی شده و با استفاده از المان Beam مش بندی شده است.

به گفته هاشمیان نتایج به دست آمده از هردو روش با یكدیگر مقایسه شده و نزدیك بودن نتایج آنها صحت روابط و عملكرد صحیح الگوریتم ژنتیك را نشان می دهد.

در ادامه تحقیق مدل مشبك طرح مربع با مدل پوسته استوانه كامپوزیتی یكپارچه تو خالی معادل( از لحاظ وزن، طول، شعاع خارجی و جنس) از لحاظ كمانش و ارتعاشات آزاد مورد مقایسه قرار گرفته است.

این پایان نامه به راهنمایی استادان دكتر محمد حسین كارگرنوین و دكتر جعفر اسكندری جم گردآوری شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید