اولين همايش ملي دانشجويي بيوتكنولوژي

http://www.callforpapers.irاولين همايش ملي دانشجويي بيوتكنولوژي 12 لغایت 13 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه گلستان و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در گرگان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) محورهای برگزاری این همایش به شرح زیر می باشد:
1) بيوتكنولوژي پزشكي
2) بيوتكنولوژي جانوري، دام و آبزيان
3) بيوتكنولوژي گياهي
4) بيوتكنولوژي و علوم پايه
5) بيوتكنولوژي دارويي و صنايع غذايي
6) بيوانفورماتيك، زيست سامانه ها و زيست مصنوع ها
7) بيوتكنولوژي محيط زيست و آلودگي هاي نفتي
8) بيونانوتكنولوژي
9) بيوتكنولوژي صنعت و معدن
10) بيوتكنولوژي و عرصه هاي نوين سرمايه گذاري

اهداف همايش:
1) ايجاد فضاي تعامل و هم انديشي علمي بين دانشمندان، دانشجويانو محققان كشور در رشته هاي مختلف بيوتكنولوژي.
2) ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري در عرصه هاي مرتبط.
3) انعكاس نتايج تحقيقات انجام شده در زمينه هاي مختلف بيوتكنولوژي (كشاورزي، صنعت، پزشكي، دارويي و محيط زيست) جهت استفاده بخش هاي اجرايي و بهره برداران.
4) جلب توجه انديشمندان ومسئولان كشور به اهميت بيوتكنولوژي و ضرورت استفاده از فناوري هاي زيستي در كشور.
5) ارتقاي سطح توانمندي دانشجويان دانشگاه گلستان  در برگزاري همايش ملي

كارگاههاي جانبي همايش:
روش هاي كشت بافت- خانم دكتر مهناز اقدسي
روش هاي الكتروفورز- دكتر حميدرضا صادقي پور
روش هاي استخراج DNA, RNA, PCR, RTPCR- دكتر مسعود گلعلي پور
اطلاعات تماس با دبیرخانه:
تلفن دبيرخانه: 01714424155
فکس دبيرخانه: 01714424155
ایمیل: conf.bio@gu.ac.ir
وب‌سایت: http://conf.gu.ac.ir/zist

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید