تمدید مهلت ثبت نام در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

http://www.callforpapers.ir/مهلت ثبت نام در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 91 تا 20 فروردین ماه تمدید شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) آزمون کتبی دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال 91 به صورت غیر متمرکز در 28 اردیبهشت 91 و آزمون شفاهی نیز به صورت غیر متمرکز در تاریخ های 29 و 30 اردیبهشت 91 برگزار خواهد شد.

داوطلبان می توانند برای ثبت نام به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه های علوم پزشکی مراجعه کنند.

پذیرش نهایی از طریق معدل گیری آزمون کتبی شامل یکصد سوال با ضریب دو و آزمون شفاهی (بصورت آسکی) با ضریب یک انجام می پذیرد و ظرفیت پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی در سال تحصیلی 91 در 13 دانشگاه علوم پزشکی 251 نفر تعیین شده است.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید