فراخوان کنفرانس برند و آموزش

http://www.civilica.com/images/calendar/posters/EBRANDCONF01_poster_tn.jpgکنفرانس برند و آموزش، 5 اردیبشهت ماه 1391 توسط شركت پويا طرح نوين در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، از جمله اهداف این کنفرانس عبارتند از، بومي سازي مفاهيم مديريت و دانش برند در آموزش، توسعه و ترويج دانش مديريت برند در حوزه آموزش، كمك به ايجاد و ارتقاء ارزش برند در حوزه آموزش، تبادل تجربه پيرامون دستاوردهاي مديريت برند در حوزه آموزش. محورهای برگزاری این کنفرانس عبارتند از:

  • شناخت رفتار دانش پژوهان به عنوان پيش نياز ايجاد قدرت برند

  • تاثير برند سازي در رفتار مصرف كننده

  • نفش بازاريابي و تبليغات در برندسازي

  • نقش برند در توسعه بازار

  • معماري برند در آموزش

  • هويت، شخصيت و تصوير برند در آموزش

  • مديريت ارزش ويژه برند از طريق ارتباطات يكپارچه برند

  • نقش شبكه هاي توزيع در توسعه بازار هدف برند ها و ايجاد وفاداري

  • چالش هاي برند هاي جديد در ايجاد شبكه هاي فروش در ارائه خدمات

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید