ویژه نامه نوروزی ماهنامه مهندسی ارتباطات منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/ویژه نامه نوروزی ماهنامه مهندسی ارتباطات منتشر و در سطح کشور توزیع شد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، این شماره نشریه با محوریت گردشگری و فناوری اطلاعات و همچنین مقوله سفر و خانواده های ایرانی منتشر شده است.

در این شماره به بررسی وضعیت گردشگری الکترونیکی در ایران و همچنین معرفی بهترین رسانه های این حوزه پرداخته شده است.

ویژه نامه نوروزی ماهنامه مهندسی ارتباطات در 68 صفحه به ارائه راهکارهایی برای یک سفر شاد و سالم در ایران پرداخته و همچنین مکان هایی را برای بازدید در هفت استان کشور پیشنهاد داده است.

ماهنامه مهندسی ارتباطات به عنوان یکی از انتشارات روابط عمومی گروه پیشگامان کویر یزد هر ماه منتشر می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید