فراخوان پنجمين همايش بين المللی روانپزشكی كودك و نوجوان

http://www.callforpapers.irانجمن علمي روان پزشكي كودك و نوجوان ايران با هدف معرفي فعاليت هاي پژوهشي حوزه سلامت روان كودكان در سطح بين المللي و در راستاي ارج نهادن به تلاش محققين اين حوزه اقدام به برگزاري همايش هاي بين المللي كودك و نوجوان در 17 لغایت 20 مهرماه 1390 نموده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در اين همايش سعي خواهد شد آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه هاي متعدد مرتبط با سلامت روان كودكان توسط محققين از رشته ها و گرايش هاي مختلف در قالب سخنراني، نمايش پوستر، سمپوزيوم ها، پانل هاي بحث و بررسي، كارگاه هاي آموزشي و برنامه ويديو كنفرانس عرضه شود.

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال خلاصه مقالات: دهم خرداد ماه ۱۳۹۱

زمان اعلام نتایج داوری مقالات: دهم تا بیستم تیر ماه ۱۳۹۱

محورهاي علمي همايش

روان پزشكي كودك و نوجوان: همه گیر شناسی، علت شناسی، آسیب شناسی و علامت شناسی اختلالات روان پزشکی کودکان و نوجوانان نظیر اختلالات خلقی، اضطرابی، اختلال سازگاری، بیش فعالی و نقص تمرکز، اختلال رفتار مقابله جوئی و بی اعتنائی، اختلال سلوک، اختلالات خوردن، اختلالات خواب، اختلالات سایکوتیک، اختلالات سوماتوفرم و اختلالات طیف اوتیسم. جنبه های عصب روان شناختی و تکاملی ، شیوه های ارزیابی، تشخیص و درمان در روان پزشکی کودک و نوجوان.

سلامت روان كودكان و نوجوانان: ارتقای سلامت روان در حوزه های مختلف اجتماعی، پیشگیری و شناخت عوامل خطر و عوامل حمایتی و نیز سیستم های ارائه خدمات سلامت روان در کودکان و نوجوانان.

روان پزشکی مشاوره- رابط کودکان و نوجوانان: جنبه های روان پزشکی اختلالات طبی غیر روان پزشکی، بیماری های سایکوسوماتیک و سوماتوسایکیک کودکان، سلامت روان در بیمارستان های کودکان.

مداخلات داروئي: درمان های داروئی، اثر بخشی، فارماکو دینامیک و فارماکوکینتیک ، عوارض جانبی داروها و درمان های ترکیبی در حوزه كودك و نوجوان.

مداخلات غیر داروئی: مداخلات غیر داروئی شامل آموزش روانشناختی، آموزش خانواده، روان درمانی های فردی و گروهی در سطح پیشگیری اولیه و درمان در حوزه كودك و نوجوان.

حوزه های مختلف روانشناسی: روانشناسی عمومی، بالینی، تربیتی، سلامت، کودکان استثنائی و سایر حوزه های مرتبط با کودک و نوجوان.

طب اورژانس: اورژانس های روان پزشکی کودک.

طب ورزش: سلامت روانی در محیط های ورزشی کودکان و نوجوانان، مداخلات مرتبط با ارتقای سلامت روانی در ورزش.

علوم اعصاب: علوم اعصاب بخصوص جنبه های شناختی در حوزه کودک و نوجوان.

روان پرستاري كودكان: روان پرستاری در بخش های روان پزشکی و بخش های طبی غیر روان پزشکی.

بهداشت روانی مادر و کودک: مراقبت های روانی از مادر در دوران حاملگی و نوزاد و شیروخوار و ارتباط مادر و کودک.

بهداشت روان در مدارس: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت روان و ارتقای آن در نظام آموزش و پرورش و حوزه های مرتبط با  تعلیم و تربیت.

كار درماني: توان بخشی کودکان در رمینه های تکاملی از طریق مداخلات کاردرمانی.

گفتار درماني: جنبه های رشدی زبان، شناسائی نواقص گفتاری و مداخلات درمانی.

مددكاري: حوزه مددکاری و حمایت های اجتماعی.

ارتقاء کیفیت زندگی: ارتقاء کیفیت زندگی در کودکان، والدین و خانواده ها.

http://congress.iacap.ir/index.php/cnfs/5th-1391

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید