فراخوان اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

http://www.acc-nour.com/wp-content/uploads/2011/11/banner2.gifبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت 27 لغایت 28 اردیبهشت ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور در ساری برگزار می شود.

موضوعات:
محورهای حسابداری
الف) اخلاق در حسابداری و حسابرسی
• اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی
• اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تاثیر آن بر تداوم ارزش‌آفرینی
• اخلاق در حسابداری مالی و نقش آن بر جهاد اقتصادی
• اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان، تاییدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی
• حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
• حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران

ب) مدیریت مالی
• مدیریت مالی و قانون و مقررات بازار سرمایه
• مدیریت مالی و افقهای پیش‌ رو
• مدیریت مالی، فضای کسب‌وکار و چالشهای مدیریتی
• مدیریت مالی بین‌الملل و راههای تامین منابع مالی
• مدیریت مالی و هدفمندی یارانه‌ها و تحریمهای اقتصادی
• مدیریت مالی، خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی و آزادسازی
• مدیریت مالی و چالشهای بازار سرمایه و پول
• آخرین تحولات جهانی و آثار آن بر مدیریت مالی ایران

ج) سرمایه فکری
• تحلیل اثر سرمایه فکری بر ارزش سهام
• سرمایه نوآور و نوپدید
• سرمایه فکری و زنجیره ارزش
• معماری سامانه مدیریت سرمایه فکری
• فلسفه کسب‌وکار با رهیافتهای سرمایه فکری
• سرمایه فکری و فضای مجازی
• سرمایه فکری و سیاستهای ملی نوپرداز

د) بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
• نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه
• نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه
• نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات
• تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور
• نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
• توقعات بازار سرمایه از حسابداری
• توقعات حسابداری از بازار سرمایه

محورهای مدیریت
الف) مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی
• مدیریت استراتژیک فضای کسب‌وکار تجارت
• مدیریت استراتژیک دانش
• مدیریت استراتژیک سازمانهای بزرگ
• مدیریت استراتژیک ریسک
• کنترل استراتژیک و کنترل استراتژی

ب) مدیریت دانش‌محور
• مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی
• مدیریت دانش، ساختارها، ابزار و فناوریها
• چالشها و فرصتهای مدیریت دانش
• مدیریت دانش ، توسعه اقتصادی مزیت رقابتی
• راهکارهای تبدیل دانش به محصول
• مدیریت کارکنان دانش محور

ج) مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات
• مدیریت تغییر و مهندسی فرایندها
• روش‌شناسی سیستمهای اطلاعاتی و معماری فناوری اطلاعات
• دولت و خدمات الکترونیک
• مدیریت فرایندها و معماری سازمانی

د) مدیریت سازمانی
• بهره‌وری در سازمانهای رسانه‌ای
• اقتصاد در رسانه
• جامع‌شناسی رسانه‌ای
• مدیریت رسانه و سلامت روان
• مدیریت بحران و رسانه‌ها
• جهانی‌شدن و تماس با دنیای معاصر

آخرین مهلت ارسال مقالات: 1 /2/ 1391

تلفن تماس با دبیرخانه: 2 – 6228051 – 0122
نمابر: 2 – 6228051 – 0122
آدرس سایت: www.acc-nour.com
آدرس ایمیل: info@acc-nour.com

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید