کتاب مرجع مهندسي تجارت الكترونيك

http://www.callforpapers.ir/کتاب مرجع مهندسي تجارت الكترونيك با موضوع بازرگاني الكترونيكي توسط سيد سالار حسيني غنچه تالیف و در انتشارات ناقوس منتشر شده است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، بامطالعه كتاب حاضر با مفاهيم پايه اي تجارت الكترونيك آشناشده وپس از آشنايي با روند روه صعود آن درجهان ،زير ساخت هاي لازم دراين خصوص را بررسي مي نماييد ،سپس به بررسي تكنولوژي هاي مرتبط باتجارت الكترونيك پرداخته وباانواع مختلف تجارتن الكترونيك بخصوص تجارت سيارآشناشده وشيوه كسب درآمد به خصوص مدل هاي مبتني بركسب وكار اينترنتي رامورد بررسي رارخواهيد داد.

كتاب حاضربه شما مي آموزد كه چگونه بارعايت پارامترهاي لازم جهت بازاريابي وتبليغات مناسب به منظوربالابردن فروش خودتلاش نموده وبااستانداردهاي لازم طراحي يك وب سايت تجارت الكترونيك آشناشويد/باشيوه هاي مختلف پرداخت الكترونيك آشناشده وبرخي ازنمونه هاي پركاربردآن رامورد بررسي رارخواهيدداد/ساختارايمن براي وب سايت خود طراحي نموده ودراين زمينه بااجزاي سيستم هاي امنيتي وتهديدات وابزار لازم آشنا خواهيدشد. درادامه باروند تجارت الكترونيك آشنا شده و چرخه كاري خريدار و فروشنده را مورد بررسي قرار خواهيدداد. در انتها نمونه هاي موف در زمينه تجارت الكترونيك ازبيل كاركرد سايت هاي آمازون،ايبي و گوگل مورد بررسي قرار گرفته و رمز موفقيت و ايده هاي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید