کتاب مدیریت راهبردی

http://www.callforpapers.ir/«مدیریت راهبردی» نوشته ابراهیم حسن‌‌بیگی استاد دانشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.
به اعتقاد ابراهیم حسن‌بیگی، مولف اثر بحث‌های مدیریت راهبردی که به دوره‌های پیچیدگی و آشوب می‌پردازد، از کاربردی‌ترین مباحث دنیای امروز است، زیرا مدیریت نبود قطعیت‌ها یا همان مدیریت راهبردی، بسیار مهم است و در این موقعیت‌های پیچیده، متحول و سریع، مدیرانی موفق می‌شوند که از این وقایع آگاه باشند، با آینده‌نگری و آینده سازی و واقع‌بینی و جامع‌نگری آینده مطلوب را بسازند و با برنامه‌ریزی راهبردی و بسیج امکانات، منابع و قابلیت‌ها به اهداف سازمانی نایل آیند.

وی همچنین تاکید دارد، قابلیت‌محوری و توسعه توانمندی‌ها اکنون در کانون توجه قرار گرفته و نقش توانمندسازی- به معنای توسعه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها در مواجهه با پدیده‌های پیش‌بینی‌ناپذیر- اجتناب‌ناپذیر است.

کتاب حاضر که یک اثر پژوهشی و از منابع درسی دانشگاه محسوب می‌شود، در دو بخش کتاب اول و دوم تدوین شده است که کتاب اول دارای فصل‌هایی چون تاریخچه مدیریت راهبردی، سیستم و تفکر سیستمی، راهبرد، انواع راهبرد، تفکر راهبردی، مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی، مکاتب مدیریت راهبردی، پارادایم، منابع و ماخذ است.

در کتاب دوم فصل‌هایی چون چشم‌انداز و ماموریت، ارزش‌‌ها، هدف، محیط و تحلیل محیطی، محیط درونی و بیرونی، تجزیه و تحلیل و انتخاب راهبرد، پیاده‌سازی و اجرای راهبرد،کنترل، منابع و ماخذ آورده شده است.

گرچه در موضوع مدیریت راهبردی منابع زیادی در خارج از کشور نوشته و برخی از آنها به فارسی نیز ترجمه شده است، ولی نیاز به تدوین آثار متناسب با نیاز بومی کشورمان همچنان احساس می‌شود که مولف اثر معتقد است این اثر می‌تواند این خلا را تا اندازه‌ای پر کند.

این کتاب را انتشارات سمت با شمارگان 3 هزار نسخه به قیمت 6600 تومان منتشر کرده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید