کارگاه آموزشی اصول مقدماتی بیوانفورماتیک اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای  علمی پژوهشی کشور، کارگاه آموزشی اصول مقدماتی بیوانفورماتیک اسیدهای نوکلئیک و پروتئین ها با همکاري گروه پژوهشي پيشگامان انتقال ژن و انجمن بيوتکنولوژي ايران در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.

زمان برگزاري دوره:

18 و 19 اسفند ماه 1390 از ساعت 8 الی 16 (همراه با نهار و پذیرایی)

سرفصل های کارگاه:

نحوه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی اسید نوکلئیک و ژنوم موجودات مختلفنحوه دسترسی به بانکهای اطلاعاتی پروتئیننحوه جستجو و آنالیز در این بانکهای اطلاعاتی (نظیر بدست آوردن ژنها و توالی آنها و …)بررسی جستجوی شباهت در ها در سطح DNA و پروتئینبررسی ساختار سوم پروتئیننحوی آنالیز اطلاعات خروجی از شبیه سازی و شبیه سازی میانکنش پروتئینطراحی پرایمر

هزینه ثبت نام: 120.000 تومان
دانشجویان و اعضای انجمن بیوتکنولوژی از تخفیف برخوردار می شوند (100.000 تومان).

مکان:
تقاطع نیایش ولیعصر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید