دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان و استراتژی های دانش

http://www.cko.ir/portal/files/articles/21736logo-21736.jpgبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان و استراتژی های دانش 19 دیماه 1390 در سالن همایش های هتل المپیک برگزار می شود.

محورهای همایش:

• مدیریت دانش و استراتژیهای دانش
• دانش های استراتژیک و استراتژیهای دانش
• مدیریت استراتژیهای دانش سازمانی
• مدلها و الگوهای تدوین و پیاده سازی استراتژیهای دانش
• دانش آفرینی و مدیریت استراتژیک دانش
• مدیریت استراتژیک دانش و سازمانهای دانش بنیان
• مدیریت فرایندهای استراتژیک دانش
• استراتژیهای دانش و خلق ارزشهای پایدار  
• سرمايه‌هاي دانشي و استراتژیهای دانش
• آینده نگاری و سناریوسازی استراتژیهای دانش در سازمانهای دانش بنیان
• دستاوردهای مدیریت استراتژیک دانش در سازمانهای ایرانی
• چالشها و فرصتهای پیاده سازی استراتژیهای دانش در سازمانهای ایرانی

کسب اطلاعات بیشتر

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید