انتشار مجموعه مقالات همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب

مجموعه مقالات همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید

مجموعه مقالات همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید

مجموعه مقالات همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب در روزهای 2 تا 4 اسفند 1390 توسط مركز بين المللي قنات و سازه‌هاي تاريخي آبي در شهر یزد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا برگزار گردید. در این کنفرانس 248 عنوان مقاله تخصصی شامل 2351 صفحه منتشر گردیده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش بين المللي دانش سنتي مديريت منابع آب به شرح زیر می باشد:


استفاده تلفيقي از روش هاي سنتي و مدرن در مديريت منابع آب (مطالعه موردي : قنات هاي دزفول)
بررسي اثرات تحول مديريت سنتي منابع آب (قنات و چشمه قنات) از ديدگاه پايداري: مطالعه موردي روستاي پريدر، شهرستان ملاير
بررسي روش سنتي تقسيم آب هاي سطحي و مديريت آب رساني آن در بخش شهداد
روش هاي سنتي مقابله با خشكسالي و كم آبي در مناطق خشك كشور(دانش و تجربيات بومي استان خراسان جنوبي)
بندسار : سيستم سنتي استحصال آب باران در جنوب خراسان – گناباد
پل هاي آب رويا آب باره ها
سازه‏هاي سنتي استحصال‏آب در استان بوشهرمطالعه‏ي موردي: منطقه‏ي تنگ‏ارم

« روش سنتي انحراف و تأمين آب آسياب هاي آبي و قنات هاي رودخانه اي دزفول
بررسي تطبيقي شيوه هاي سنتي و نوين در بهره برداري از منابع محدود آب (مطالعه موردي: روستاي جواديه
بررسي كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب آب انبارهاي منطقه لارستان فارس
بررسي وتحليل همديدي سيلاب 28 فروردين تا 3 ارديبهشت 1382 به منظور تقويت سفره هاي آبي زير زميني و قنات هاي استان يزد
معرفي روش آبياري زيرسطحي-كوزه اي در نواحي خشك و كم آب(مطالعه موردي روستاي بيدسكان در شهرستان فردوس)
بررسي مراحل مختلف مطالعه و اجراي پروژه هاي بازسازي و مرمت سازه هاي تاريخي قنوات شهرستان تخت جلگه
نقش آب انبارها در استمرار حيات در شهر يزد
بررسي سازه‌هاي سنتي ذخيره‌سازي آب در حاشيه خليج فارس از نقطه نظر مهندسي و تطابق با اقليم
بررسي دانش سنتي حفر قنات با فاكتورهاي هيدروفيزيكي آن در دشت سبزوار
بررسي عوامل موثر در تغييرات كيفيت و بهره برداري از آب سازه هاي آبي تاريخي (مطالعه موردي:سراب گرداب سنگي خرم آباد)
تحليل كاركرد نظام سنتي تقسيم آب كشاورزي ( مطالعه ي مورد ي : دهستان شعبان از توابع شهرستان نهاوند
آب بندانها و مديريت منابع آب در مناطق ساحلي ايران مطالعه موردي: استان گيلان
لزوم مستند سازي نظام مديريت سنتي و شناسنامه كاريزهاي كشور در پايگاه GIS بمنظور اصلاح ساختار مديريت كاريزها
مدل افزايش آب قنات با استفاده از تلفيق سد زيرزميني و قنات
بررسي تاريخي نحوه بهره برداري سنتي رودخانه گرمابدشت استان گلستان و نقش احداث سد كوثر در پاياب آن
مطالعات به هم پيوسته منابع آب در نظام سنتي بهره برداري از آب در شهرستان گناباد
نظام بهره برداري و حقابه بري از رودخانه قمرود
(بررسي‌تاثيرروشهاي سنتي و مديريتي بركاهش اثرات‌كم آبي)
مديريت پايدار منابع آب زير زميني با استفاده بهينه از آب قنوات در فصول غير زراعي
نقش قرار دادهاي تاريخي درزمينه ي مديريت رودخانه هاي بزرگ و آبهاي زيرزميني فرامرزي
خوشاب روشي سنتي درمديريت آب وخاك استان سيستان وبلوچستان
دانش بومي مديريت حوزه هاي آبخيز در مناطق خشك و نيمه خشك )مطالعه موردي: استان فارس(
نظام مديريت سنتي آب قنوات در شهرستان اردكان (مطالعه ي موردي : قنات قطب آباد)
بررسي نقش و اهميت نهر داريون در منظومه آبي شوشترداريون؛ نگيني زيبا بر حلقه آبي شوشتر
بررسي چگونگي ساخت و بهره برداري از سازه تاريخي بند فريمان بعنوان نشان توانايي طراحي و احداث سد در ايران باستان
نقش پل بند شادروان بر مديريت چرخه آبي در شوشتر
احداث قنات روباز با استفاده از تجربيات قنوات سنتي در مسيل هاي كوهستاني جهت تامين آب شرب روستاها
نقش دانش بومي در تهيه نشريه مشخصات عمومي كاريزها
درآمدي بر تحليل سازه هيدروليكي شترگلوها، مطالعه موردي شترگلوي ماهان
استحصال آب باران با استفاده از حوضه هاي آبخيز پشت بامي
گورآب هاي* دستكند شوشتر، خلق نبوغي كارآمد در جهت تامين آب
بازشناخت نقش مسيرهاي آب در توسعه محله تاريخي جلفاي اصفهان
بررسي و مدلسازي بحران قنوات با رويكرد پويايي سيستم‌ها مطالعه موردي: دشت شهرستان ابركوه
معرفي سازه‌هاي تاريخي آبي شوشتر
بررسي نقش گل آلوده كردن آب قنات بلده فردوس در جلوگيري از هدر رفتن آب و اثرات آن بركيفيت آب، خاك و محصولات كشاورزي
روش هاي سنتي تعيين مسير قنات
بررسي روند تغييرات كيفي چاه و قنات و اثرات زيست محيطي آن در دشت بهاباد- استان يزد
پايدارسازي ، احياء و مرمت يخچال هاي تاريخي بنا شده در شهرستان گرمسار با انواع ژئوسنتتيك ها جهت استفاده صحيح از منابع آبي
بررسي تأثير خشكسالي اقليمي بر آبدهي برخي از قنوات دشت يزد- اردكان
تاثير آب بر معماري خانه هاي سنتي يزد
مروري بر تاريخچه تدوين توافقنامه‌هاي رودخانه مرزي هيرمند بين ايران و افغانستان
بررسي چگونگي تطبيق نظام هاي سنتي مديريت آب با شرايط اقليمي در فلات مركزي ايران (مطالعه موردي: قنات بهاباد)
نظامهاي مديريت منابع آب: پايداري گذشته و مشكلات كنوني
تغيير كاربري آسيابهاي آبي به مولد جريان الكتريكي
بررسي راهكارهاي مرمت قنات هاي شهر ماهان و تأثير آن بر احياء خانه باغ ها
طرح هاي عمراني و مديريت يكپارچه قنواتمطالعه موردي: ساخت و ساز در حريم قنات صادق آباد ميبد
بكارگيري دانش سنتي مديريت آب براي عصر حاضر؛مطالعه موردي بهره‌برداري چندمنظوره از آسياب كوچك يوسف‌آباد
مديريت آب و تعميرات و نگهداري ابنيه در نظام سنتي مديريت آب در نواحي روستايي(مطالعه موردي : دشت شراء- استان مركزي)
بررسي سازه اي قنات فتح آباد و پل هاي آب برسر(ترناو) بشرويه
تحليل دانش گندمكاران شهرستان نائين پيرامون مديريت آب زراعي در شرايط خشكسالي
شناسايي و واكاوي روش هاي سنتي مقابله با خشكسالي در مناطق روستايي (مطالعه موردي: روستاي اورتابلاغ، شهرستان زنجان)
مديريت سنتي منابع آب در استان هرمزگان
كاربرد سازه هاي آبي در سرمايش طبيعي ساختمان هاي سنتي در ايران؛ سرداب در معماري سنتي شهر يزد
داركل سازه مقسم سنتي آب در نهرهاي منشعب از رودخانه هراز
روش هاي سنتي در مديريت منابع آب جهت مقابله با خشكسالي با تاكيد بر دانش بومي كشاورزي
بررسي آب بندان ها و مديريت سنتي مهار آب دركشاورزي و محيط زيست
بررسي علل تاريخي – اقليمي ايجاد اوئي‌ها در منطقه كاشان
بررسي اثر خشكسالي بر كاهش سطح آبهاي زيرزميني و آبدهي قنوات در دشت بهاباد يزد
محور 1:دانش سنتي در مديريت منابع آب به عنوان منبع الهامي جهت ارتقاء خلاقيت(تاثير مديريت سنتي آب بر معماري بناهاي گرمابه وآسياب
رفتار پي هاي دايره اي مستقر بر قنات در خاك ماسه اي تحت اثر بارديناميكي
راهكارهاي ايران و افغانستان براي حل مسئله تقسيم عادلانه آب رودخانه هيرمند در عصر پهلوي اول
بررسي عوامل موثر بر خشكيدگي قنات هاي دشت هرات با تكيه بر سياست هاي بهره برداري
نظر كشاورزان براي تشخيص عوامل موثر بر ساخت و استفاده از قنات در ايران
بررسي نقش دانش سنتي در مكان يابي مناسبترين سازندهاي زمين شناسي به منظور احداث قنات و استحصال آب ( مطالعه موردي: قنوات زير حوزه آبريز يزد- اردكان)
استخر هاي ذخيره اي آب ( آب بندان)
بررسي نظام سنتي آبياري در مناطق روستايي استان اردبيلمطالعه موردي: روستاي عموقين
روش هاي بومي جمع آوري و ذخيره آب و ارائه راهكار هاي نوين براي توسعه پايدار كشاورزي
برنامه ريزي ومديريت سنتي در لايروبي قنات زين آباد (چار بازار) اردكان (استان يزد)
ارائه چارچوبي براي ارزيابي اثرات تخريبي طرح‌هاي توسعه بر قنات
ايسيل، فن آوري بهره برداري از آب چشمه
سه ويژگي در دانش سنتي مديريت آب
افزايش بهره وري آب در بخش كشاورزي با سكالفور
دانش سنتي در مديريت منابع آب به عنوان منبع الهامي جهت ارتقاء خلاقيت
بكارگيري دانش و فن‌آوريهاي جديد در بهسازي و نوسازي قنوات، مطالعات موردي: قنوات استان يزد.
درسهايي از دانش بومي در مديريت قنات
نگرشي بر توانمندي هاي تشكل هاي آب بران در ارتقا مديريت پروژه هاي منابع آب
بررسي لزوم انتقال مديريت به تشكل هاي آب بران در پروژه آبياري قلعه مدرسه بهبهان
بررسي نقش تشكل هاي آب بران و طرحهاي مشاركت مردمي در توانمند سازي جوامع روستايي
استفاده ازآب انبارهاي قديمي جهت تامين و ذخيره آب درشرايط اضطراري
استفاده از رسوبات رودخانه اي براي كشت برنج واصلاح خاك
بررسي مردم شناسي نظام سنتي تقسيم آب قنات و ابياري سنتي در شهرستان زرند
نظام هاي سنتي تقسيم آب در اصفهان و نقش آن در ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي
نظام مديريت سنتي تقسيم آب( مطالعه موردي: رودخانه زاينده رود)
تعيين عوامل موثر بر تمايل به استفاده بيشتر از آب قنات ها(مطالعه موردي: شهرستان ارسنجان)
تاثيرات طبيعي و اقتصادي-اجتماعي قنات قصبه بعنوان يك فن آوري سنتي در شهرستان گناباد
مديريت جامع قنات با توجه به جايگاه و اهميت آن در راستاي دانش بومي مديريت منابع آب در ايران
بررسي نظام هاي سنتي تقسيم آب در مزارع برنج شهرستان ساري
بررسي نظام هاي سنتي بهره برداري از منابع آب در ايران
نقش زنان در مديريت بهينه منابع آب
بررسي عوامل موثر بر مشاركت زنان روستايي در مديريت پايدار آب زير زميني مطالعه موردي استان كردستان
نقش زنان در مديريت منابع آب
تعيين بهره وري آب قنات و تحليل استفاده بهينه از آب قناتمطالعه موردي باغات انار شهرستان ارسنجان
آسيب شناسي نتايج بدست آمده از مشاركت بهره برداران درطرحهاي شبكه هاي آبياري وزهكشي شهرستان دشت آزادگان
آب‌بندان؛ نمونه‌اي از سامانه سنتي سطوح آبگير باران در مناطق شمالي كشور
واكاوي تاريخي قنات از نگاه ساخت و نقش آن بر زندگي اجتماعي
نقش زنان در توليد، توزيع ، بهره‌برداري و مديريت آب
دانش آب در ايران باستان
كاربرد سازه هاي سنتي علگه و عل در تقسيم بندي حقآبه اراضي و جلوگيري از فرسايش خندقي (مطالعه موردي دشت گزير- بندرلنگه)
تغذيه مصنوعي سفره آب زير زميني با استفاده از سازه هاي سنتي (مطالعه موردي دشت گزير-بندرلنگه)
سازوكارهاي مديريتي و مشاركت مردمي در مديريت سيستم هاي آبي (مطالعه موردي حبله رود گرمسار)
نقش مدير يت سنتي آب در مشاركت مردمي وسطوح تصميم گيري مديريت منابع آب
تأثير كاركرد منظومه آبي شوشتر بر موقعيت اقتصادي وسياسي شهر شوشتر
مديريت بهره برداري از منابع آب با تاكيد بر نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي (مطالعه موردي دشت شبستر-صوفيان)
مديريت منابع آب در نيشابور كهن
درس هايي از نظام مديريت سنتي آب رودخانه چاي سويي در منطقه كشكسراي شهرستان مرند در آذربايجان شرقي
ساختار و نظام مديريت سنتي منابع آب (مطالعه موردي: قنات ماخونيك)
روش هاي سنتي تامين آب جهت خودكفايي كشاورزي از طريق سامانه هاي دگار و هوتك(مطالعه موردي: منطقه دشتياري- سيستان و بلوچستان)
نقش آب انبار در توسعه صنعت گردشگري(مطالعه موردي: شهرستان اسد آباد)
مديريت سنتي عرضه و تقاضاي آب در قنات بلده فردوس
بررسي نظام هاي سنتي تقسيم آب به عنوان الگويي براي تشكل هاي نوين آب بران
بررسي تخصيص و تقسيم آب به روش سنتي (مطالعه موردي : شهر سمنان)
روند مديريت قنات هاي بم پاكم و دشتر(دهشتر)
درس هايي از دانش سنتي تقسيم و توزيع آب رودخانه زاينده رود اصفهان وتحولات تاريخي آن
نقش مديريت سنتي و مدرن آب در مشاركت مردمي در مراحل برنامه‌ريزي، احداث و بهره‌برداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
بررسي نظام تقسيم آب در قنات احمد آباد تفت
مشاركت كشاورزان و استفاده كنندگان آب كشاورزي در مديريت مشاركتي منابع آب زيرزميني
واكاوي جايگاه زنان روستايي در بهره برداري ، حفاظت و مديريت منابع آب(مطالعه موردي : دهستانهاي شهرستان تربت حيدريه)
بررسي مديريت مشاركتي آبياري در شبكه آبياري دشت مجن و عوامل موفقيت آن
اهميت اجتماعي و جامعه شناختي كاريزهاي شهرستان ارسنجان
درس هايي از نظام مديريت سنتي آب در خانه هاي كاشان دوره قاجار
قنات و سكونت: بررسي موردي شهر كاشان
دانش بومي كشاورزان استان هاي شمالي ايران در توليد برنج
بررسي راهكارهاي مشاركت مستقيم و غير مستقيم زنان روستايي جهت حفاظت از منابع آب كشاورزي(مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
مديريت سنتي تقسيم آب در كشتخوان هاي مناطق كويري
روش هاي سنتي استفاده بهينه از آب در مناطق كويري (مطالعه موردي شهرستان اردكان )
مديريت تقسيم آب چشمه خورند راور در استان كرمان
مطالعه نظام سنتي تقسيم آب در مراتع ييلاقي چهارباغ، استان گلستان
تحليل و بررسي دانش سنتي آبياري، آبرساني و تاسيسات آبي در عهد باستان(دوران اورارتو)
كنترل شكست موقت (تأخير) آب قنات در آسياب ها در هنگام تعويض جريان
بررسي عوامل مختلف بر روي ميزان آبدهي قنوات دشتهاي كشور
نقش مديريت منابع آب در ايجاد انگيزه جهت نصب و استفاده ازسيستم هاي جمع آوري آب باران
بازشناسي تاثير آب بر شكل گيري شهرهاي كهن به منظور دست يابي به راهكارهاي توسعه شهري پايدار(نمونه موردي:ميبد و اصفهان)
بررسي نقش موثر زنان روستابي در مديريت منابع آب(مطالعه موردي دشت اردبيل)
مديريت سنتي آب در باغ ايراني(نمونه مورد مطالعه: باغ صدري تفت)
تغييرات زماني آبدهي قنات هاي استان آذربايجان غربي به عنوان انتقال سنتي آب زيرزميني
واحد‌هاي تقسيم آب در نظام‌هاي آبياري سنتي
اهميت مديريت منابع آب از ديدگاه اسلام و قرآن
رد پاي آب
بررسي تمدن آبي در جنوب فارس
بررسي رابطه دينداري با نگرش و رفتار مصرف آب در بين شهروندان زنجان
مطالعه موردي آب،فرهنگ و آيين هاي مربوط به آن در ايران زمين با بررسي الهه آب،آناهيتا
مديريت منابع آب از ديدگاه قرآن كريم
بررسي دانش بومي مديريت آب كشاورزي حوزه هاي آبخيز استان يزد
اسلام و مديريت منابع آب
مطالعه انسان شناختي فنون تقسيم آب در بخش اشتهارد استان البرز
آب و آئين در شوشتر
نظام وقف درقنات دولت آباد يزد
تالاب و نقش منابع آن در ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي منطقه
كاركردهاي اجتماعي –فرهنگي وقف و نظام مديريت سنتي آب در قنات بلده فردوس
تأثير وقف بر مديريت سنتي آب بلده فردوسراهي براي پويايي ارزش هاي معنوي و رفاه اجتماعي
بررسي نقش قرآن و آموزه هاي ديني در صيانت و حفاظت از منابع آب
بررسي تأثير فرهنگي و اقتصادي سازه هاي آبي كهن در شهرستان سمنان و حومه
هنجار جوي تأملي در اقسام رفتار با مادي
جايگاه و ارزش آب در مثنوي عارف بزرگ اسلامي – ايراني، مولانا جلال الدين رومي
نقش ترويج در انتقال دانش سنتي براي مديريت منابع آبي كشاورزي
بررسي تعامل آب و فرهنگ در تاريخ
نظامنامه جامع توزيع عادلانه آب زاينده رود بر اساس طومار شيخ بهايي
ديدگاه قرآن در مديريت منابع آب
نفوذ عنصر فرهنگي آب در فرهنگ مردم كوهبنان- كرمان
مديريت سنتي قنات در وقف‌نامه جامع‌الخيرات
بررسي نقش واهميت فرهنگ سازي در مديريت منابع آب و ارائه راهكارهاي قابل اجرا
بررسي جايگاه آب و مظاهر آن در انديشه ايرانيان باستان
اهميت مصرف آب و تقدس آن از ديدگاه اسلام
نقش وقفنامه قنات دولت آباد يزد در مديريت پايداري قنات .
نقش اديان درمديريت منابع آب باتاكيد بر نظريات دكتر سيد حسين نصر
تاثير فرهنگ اسلامي بر مديريت منابع آب در ايران
Hydro-Technology in Dry Zone Irrigation Management of Ancient Sri Lanka and its potential benefits for the world
Traditional Systems of Water Harvesting in Iran
Some lessons of participatory irrigation for Qanats
Assessment of groundwater sustainability using traditional knowledge from qanats and tube wells
Hydraulic performance of the aqua-historical structures of Shoushtar
History of Middle Eastern Water Resources Developments
Farmers’ preferences on water allocation criteria: A multi-criteria approach in water allocation
Increasing Human Adaptation to Climate Variability using traditional Water Harvesting (case study: Darfur-Sudan)
Foggara a traditional system of the groundwater catchment in algeria
Indigenous Coping Capacities at Water-logging Condition in Kopotaksho Basin Area (KBA), Bangladesh
Sand-storage dams in Kenya: successful application of an ancient technology
Reconstructing the ‘Arja water system in Oman through hydraulic and hydrological modelling
Track down the past: Zhengguo Canal System of China some 2000 years ago
Factors influencing farmers’ participation in economic-related activities of sustainable use of Qanat water in Taft district, Iran
Holy water in the Islamic civilization By studying Sabil and Cingab unite in Iran
Policy Brief on Revival of Hima:Bridging the Gap between Tradition and Modern day Land and Water Governance
The relationship between discharge rates and dimensional parameters and classification of Qanats, in Fars Province, Iran
Towards a Society of Water-saving Instead of Water-wasting: Malaysia’s Challenges and Solutions
Water Festival; Oriented Tourism Development in Desert Lands of Iran
Iranian Historical Water Structures,Lessons Learned
Indigenous methods of monitoring and forecasting weather for agriculture seasons – the Sri Lanka experience
Combination of Qanat and subsurface dam for water resource management
ANATOLIAN WATER CIVILIZATION / THE ANATOLIAN KHAREZES
PARTICIPATORY APPROACH AS TOOL OF DEVELOPMENT:IN THE CASE OF WATER SECTOR PROGRAMS
Iran Transboundary Rivers Treaties with its Neighbors Implementations and Challenges
HISTORICAL CISTERNS IN ANATOLIA TRADITONAL WATER HARVESTING
Water Management of Western Ghats (India) tribals and practices of their age-old wisdom
Iran’s traditional water management system as a governance paradigm and learning system
The probable relationship between groundwater level in Qanats and recent earthquakes, in the vicinity of Kuhbanan Fault, Kerman
Improvement of a Major Naturally-Occurring Amazonian Lowland Wetlands Classification by means of the Classical Knowledge of River Water Hydrochemistry: Major Cations
Ab-Bandan and Traditional Management of Controlling Water
Evaluation of Managerial Mechanisms and Public Participation, and Its Role in the Success of Ab-baran Cooperatives: A Case Study of Jarghye Region of Isfahan
Simulation and Qualitative Assessment of Traditional Qanats with Automatic Genetic Algorithms Calibration (case study: Zarch qanat
Managements, Operating and Maintenance of Historic Hydraulic System in Oman(Aflaj System
Traditional Timing of Qanat Water Shares
Access to potable and quality water for rural communities: A case study from the Yua community in the Upper East Region of Ghana
Investigating the contribution of Islamic Nations in the development of Irrigation and administration of water in Medieval
The Investigation of relation between water and Islam and view Of Islam about water management
PERFORMANCE OF HORIZONTAL SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND SYSTEM IN GREYWATER TREATMENT
Culture and Conservation of water in Ganga Plain INDIA
From Clay Pot Irrigation to Subsurface Drip Irrigation for Sustainable Agriculture in Arid and Semiarid Region
TKWRM 2012 Eco-Ksar Amguid – A pilot experience to develop an integrated approach to traditional Foggaras rehabilitation
Local Community and Traditional Pattern of Water Management: A Case Study from India
Qanat rehabilitation as a viable tool for collective action for social development and conflict resolution in rural communities in arid areas
Using Operators’ Knowledge in Tilakan Irrigation and Drainage Network Study to Transfer the Network Management Compatible with Traditional Management
THE ROLE OF WATER AND WATER SOURCES IN THE SYSTEM OF TRADITIONAL ISLAM OF THE BASHKIRS
The effect of Qanats as a sustainable urban infrastructure on the formation of historic cities in Iran
Traditional Water Division Systems in Iran and Their Impacts on Society
A Review on the History of Traditional Water Management Systems in Iran
Study of Social and Economical Sustainability of Native Water harvesting (Abanbar) in south of Iran
ARCHITECTURAL ELEMENTS OF SYSTEMS KAHRIZ IN ORDUBAD
AZERBAIJANI KAHRIZES (QANATS
Water storage and use methods in rural communities of Bauchi State, Nigeria
Sustainability of Traditional Water Management Systems for Agriculture in Tunisia
Successful deficit – irrigation experiences for crop production and it’s effect on food security in central part of Iran
Local and Scientific Knowledge for Water Management Under Climatic Variability and Change: A Case Study from Banganga and West Rapti Rivers in Western Nepal
The impact of climate change on water resources management
NIGERIAN MAJOR AGRO-ECOLOGICAL ZONES : BASED RAINFALL AMOUNT USING CLIMATIC NORMAL(1971-2000 )BASED PERIOD WITH 2010
Indigenous Sri Lanka water Management system and its sustainability
Community based Water Resource development in Drought Prone Areas: A Case Study of different irrigation systems in Rain fed area of Potohar plateau Punjab, District Chakwal, Pakistan
Water and the Environment at the Heart of Local and Regional Development of Morocco’s Oasis Territories;Methodology for the Preservation and Development of Morocco’s Khettaras
Glimpses of potential risk assessment: comparative perspectives on climate change in two South African localities
Legal standards for water management
Conflict and Cooperation in Transboundary Watersheds–A Case Study of Helmand and the Dispute on the Kajaki Dam
Sustainable IWRM solutions – tradition and future
Early decision support for integrated water resource management
The role of water management in climate change and food security
Risk to contaminate drinking water supply sources during rainfall and vegetation periods
Impact of Groundwater Irrigation and Water Buffer Management: Adaptation from Climate Change Perspective in Drought Prone Barind Area, NW Bangladesh
Irrigation quality of ground water of 106 villages in Jhang district
Social changes: of the tradition of Islam in Mali
DESIGN OF KUND STRUCTURE FOR RAIN WATER HARVESTING IN CHURU DISTRICT
Evolution and Sustainability of Treatment Technologies For Small Drinking Water Systems
Traditional knowledge of water management in Iran & India
Traditional Water Resources Management Using Storage Ponds

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید