شماره جديد فصلنامه پژوهشي «مطالعات شهر ايراني اسلامي» منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/چهارمين شماره فصلنامه علمي – پژوهشي «مطالعات شهر ايراني اسلامي» از سوي پژوهشكده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در شماره جديد اين فصلنامه مقالاتي با عناوين «قابليت سنجي توسعه مجدد در بافت‌هاي ناكارآمد شهري» ، «ارزيابي اثرات طرح‌هاي توسعه شهري بر ساختارشكني و ارتقاي كيفي فضاي شهر كهن ايراني»، «برنامه‌ريزي شهري در جهت ارتقاي هويت ايراني – اسلامي زنان با تاكيد بر نقش محله‌هاي شهري» و «به كارگيري اصول پدافند غيرعامل در بناي شهر – دژها در ايران باستان» منتشر شده است.

بر اساس اين گزارش، «پديده‌هاي بديع معماري ايران از نيمه قرن اول هجري تا دوره ايلخاني»، «تاثير ملي گرايي بر معماري بناهاي حكومتي دوره پهلوي اول»، «كيفيت حضور در ميادين شهري با تاكيد بر نمونه‌هاي سنتي ايراني»، «سير تكويني مؤلفه‌هاي زيبايي شناختي بناهاي اسلامي»، «بازشناسي پيوند مدرسه علميه و مصلي در معماري مدرسه مصلاي يزد» و «تحليل جايگاه شهر و زيبايي در هنر اسلامي» از ديگر مقالات منتشر شده در فصلنامه علمي مطالعات شهر ايراني اسلامي است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید